תקנון בית הספר כולל דרכי תגובה

תקנון עירוני ובית-ספרי-תשע"ט

כפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך/1 בספטמבר 2009

 

 

  א)  מהו התקנון העירוני והבית ספרי?

      

      1)  התקנון העירוני והבית- ספרי נועד להסדיר את מערכת היחסים בבית הספר

           והפעילות במסגרתו לתועלת קהילת בית הספר על היסודות המקובלים

           בחברה הדמוקרטית וברוח האמנה הבית-ספרית.

 

      2)  התקנון נועד להדריך את התלמידים, המורים וההורים לגבי נוהגי המוסד,

           ובהיותו מסמך של מוסד בחברה דמוקרטית הוא כולל חובות וזכויות.

 

  ב)  תפקידי התלמידים בבית הספר 

   

          בית הספר נוצר למען התלמידים ולקידומם. לאור זאת נדרשים התלמידים

          למלא את תפקידיהם הלימודיים, התרבותיים והחברתיים בבית הספר,

          כדלקמן:

 

              א.  להשתלב בתהליך הלימודים ולעשות לשיפור הישגיהם בכל המקצועות

                   הנלמדים בהתאם להנחיות המורים.

 

             ב.  להשתתף בפעילות התרבותית בבית הספר ולתרום לה לפי כישוריהם

                  ויכולתם.

 

ג.  לתרום לחיים החברתיים והתרבותיים של הכיתה ושל בית הספר, תוך השתתפות   בפעילויות חברתיות, השתתפות        בפעולות ספורט, העמקת הקשר עם תלמידים אחרים תוך מאמץ לשיפור איכות החיים והאווירה בכיתה ובבית הספר.

 

ד. למלא אחר תקנון ביה"ס ולכבד את כל באי ביה"ס.

 

 

  ג)  תפקידי המורים בבית הספר 

 

         1) תפקידם של המורים בבית הספר הוא לקדם את התלמידים בלימודים,

            בתחום החינוכי, בתחום החברתי, בתחום האישי ובתחום התרבותי.

 

         2) המורים נושאים באחריות בפני מנהלת בית הספר, ההורים, משרד החינוך

             והרשות על קידומם של התלמידים.

 

 3) המורים יעודדו שיתוף פעולה של התלמידים ושל ההורים  בתחומים הלימודיים, 

     החינוכיים, החברתיים והתרבותיים של הכיתה, בהתאם למדיניות בית הספר ולמדיניות משרד החינוך.

     

4) המורים יתייחסו בצורה הוגנת ומכבדת לכל התלמידים.

 

    5) הנהלת בית הספר והמורים נכונים להיענות לפניות התלמידים, להאזין

        לטענותיהם ולטפל בהן.

 

 ד) הופעה ותלבושת ביה"ס – הנחיות אלו הן לבנים ולבנות כאחד.

   

      * כל תלמידי מקיף א' הינם שגרירי ביה"ס המייצגים את עצמם ואת ביה"ס. 

         על התלמידים להגיע ללימודים ולכל מגוון  הפעילויות הבית ספריות בתלבושת ביה"ס, 

         בהופעה ההולמת את דרישות ביה"ס ועם הציוד הנדרש.

     * תלבושת בית הספר משדרת לתלמידים ולסביבה התייחסות מכובדת למסגרת בה הם נמצאים.

     * על המורים להקפיד על הופעה של תלמידים בתלבושת אחידה.

 

     התלמיד יופיע לביה"ס בתלבושת אחידה עפ"י הפירוט הבא:

 

תלבושת קיץ:

חולצת טריקו חלקה (שאינה חולצת בטן) בכל הגוונים עליה מודפס סמל ביה"ס 

בצבע מנוגד לצבע החולצה. מכנסיים ארוכים או עד הברך בצבע אחיד בכל הצבעים

אין להגיע במכנסיים קצרים מעל הברך.

אין להגיע במכנסיים עם קרעים החושפים את העור.

 

תלבושת חורף:

סווצ'ר (מיזע) חלק בכל הגוונים עם סמל ביה"ס או מגנט של סמל ביה"ס. 

סמל ביה"ס יהיה בולט וגלוי לעין בכל שעות הלימודים.

אפשר להגיע עם עליונית בצבע אחיד עליה מונח המגנט עם סמל ביה"ס.

 

תלבושת ספורט: חולצת טריקו עליה מוטבע סמל ביה"ס, מכנסי ספורט קצרים (רק לשיעורי ספורט). (יש להחליף את מכנסי הספורט בסיום השיעור), נעלי ספורט.

 

תלבושת לטקסים: חובה  חולצה לבנה חלקה או לבנה עם סמל ביה"ס.

 

שימו לב!! אין להניח מדבקה או מגנט עם סמל ביה"ס על חולצת טריקו.

 

חל איסור מוחלט להופיע לבית הספר בכל ימות השנה

בהופעה מרושלת, בנעלי בית ובנעלי אצבע מגומי.

ניתן להופיע לביה"ס בנזם אחד באף בלבד.

 

אין להופיע בתספורות או תסרוקות שאינן

הולמות את רוח בית-הספר.

 

חובה להופיע בתלבושת ביה"ס גם במבחני בגרות הנערכים     

בקיץ, גם בקורסי קיץ ובכל מפגש שנערך בביה"ס.

 

   ה)  חיי היומיום בכיתה ובבית הספר  

 

        1)  מתוך מגמה לשמור על אווירה נעימה בבית הספר ועל אקלים חיובי, יעשו

             התלמידים והמורים מאמצים למניעת פגיעה כל שהיא בכבודו של הזולת

             וימנעו מעימותים מיותרים.

 

        2)  תלמידי הכיתה והמורים יקפידו על תרבות דיבור, סבלנות וסובלנות

             וכבוד זה כלפי זה. ביה"ס יקיים פעילות הסברה ומניעה בנושא האלימות

             ויוקיע כל מעשה אלימות פיזית או מילולית.

 

        3)  על התלמידים להישמע להוראות כל המורים והמורות בביה"ס.

 

4)  אין לפגוע ברכוש הזולת וברכוש ביה"ס. במקרה של חבלה ברכוש יחוייב 

     הפוגע לממן את תיקון הנזק. במקרה שאין יודעים את זהותו של הפוגע,

     אם ידוע שהוא תלמיד הכיתה, ימומן התיקון על ידי כל תלמידי הכיתה 

     באמצעות פעילות חינוכית ערכית לגיוס הכסף ולתיקון הנזק.


   5)  מומלץ לא להגיע לביה"ס עם רכוש יקר ערך. בכל מקרה התלמיד אחראי על רכושו הפרטי.

 

6)  חל איסור על שימוש בטלפון נייד או אחזקתו במהלך שיעור או מבחן. 

     אין להניח על השולחן או בכיס התלמיד את הטלפון הנייד. 

     המכשיר הנייד ימצא כבוי או על מצב שקט בתיקו האישי של התלמיד

     או בתוך סלסלה על  שולחן המורה.

 

       7)   אין להקליט או לצלם תלמידים, מורים ועובדים ללא קבלת אישור.

 

    8)  מורה רשאי/ת להרחיק תלמיד מן הכיתה במקרים מיוחדים. על התלמיד בחט"ב

         להגיע מיידית לרחבת חדר פסק זמן. אין לשוטט בבית הספר. בהתאם להנחיית

         משרד החינוך. כפי שהן מופיעות בחוזר מנכ"ל מ"ב 2.4.

    גם כאשר תלמיד מרגיש שהרחקתו מהשיעור אינה מוצדקת חובה עליו לצאת, 

    ורק עם תום השיעור יוכל להגיש ערעור למורה או למחנך.

 

       9)  כחלק מהחינוך לאחריות ולאיכפתיות התלמידים יקיימו תורנות כיתתית לניקוי הכיתות,

            המסדרונות וחצר ביה"ס. כמו כן כל תלמיד ידאג להרמת כסאות. לוח התורנויות יפורסם

            מראש בלוח המודעות.

 

     10)  באי ביה"ס רשאים להביע עמדה ולהציע הצעות בנושאים שונים הקשורים

           באורח החיים בביה"ס ובלבד שייעשו בדרך ארץ.

 

     11)  חל איסור מוחלט על אחזקה או שתיית אלכוהול וצריכת חומרים המסוכנים

           עפ"י החוק בכל  פעילות בית ספרית הן בתוך ביה"ס והן מחוצה לו.

 

     12)  חל איסור מוחלט על עישון בין כתלי ביה"ס ובסביבתו.

 

     13)  עפ"י חוק, תלמיד בגיל 16 אינו רשאי להגיע באופניים חשמליים לביה"ס.

           תלמיד מעל גיל 16 רשאי להגיע עימם לביה"ס ולהחנות אותם מחוץ לביה"ס.

           בכל מקרה האחריות היא של התלמיד.

 

     14)  אין להיכנס לביה"ס עם קורקינט, סקייטבורד, אוברבורד. רולר בלייד או כל כלי אחר

           על גלגלים.

 

  ו)  המפתח לחישוב ציון הנוכחות

        מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרויות משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע.

 

        להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

   שימו לב!

           אין לבצע מעשים שיש בהם סיכון עצמי או סיכון לחברת התלמידים,

           למורים ולעובדים.   (יציאה משטח ביה"ס ללא אישור, קפיצה מעבר

           לגדרות ביה"ס זריקת  נפצים, טיפוס על חלון, על מעקה, גגות, עישון,

           צריכת חומרים מסוכנים וכד'.)

 

       א. אין להשתמש באלימות מילולית הן כלפי צוות המורים והעובדים והן כלפי התלמידים.

   ב.  אין לפגוע ולהשחית את רכוש הזולת וציוד ביה"ס. אין לקחת חפצים ללא רשות.

   ג.  חל איסור מוחלט על פגיעה בזולת-אלימות פיזית, בריונות, איומים    וסחיטה.

      ד. אסור בהחלט לתלמידים לשאת ולהחזיק כלי נשק מכל סוג שהוא.

      ה. אין לצאת משער ביה"ס ללא אישור ואין לקפוץ מהגדרות.

      ו. אין להביא נפצים לביה"ס או להשתמש בהם.

      ז.  אין לטפס על חלונות, מעקות, גגות וגדרות.

 

כל מקרה של אלימות מילולית או פיזית, צוות ביה"ס לא יעבור לסדר היום  

והוא מחוייב לנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותו, כולל פנייה למשטרה.

 

בכל מקרה של אירוע חריג ידווח מיידית להורים, לגורמי החינוך ולמשטרה. 

האירוע  יטופל באמצעות ועדת אזהרה או ועדת שימוע עירונית 

בהתאם להחלטת הנהלת ביה"ס.

 

אנו סמוכים ובטוחים כי כל באי ביה"ס – הורים, תלמידים, מורים – 

יצאו נשכרים משמירה על אקלים בית ספרי תרבותי וערכי המאפשר למידה נאותה.

 

 

היעדרויות על פי "אחוז שעות היעדרות"

ציון הנוכחות

עד 15% (כולל)

0-הציון הגבוה ביותר בנוכחות

מ- 16% עד 20% (כולל)

5-

מ- 21% עד 25% (כולל)

7-

מ- 26% עד 30% (כולל)

9-

מ- 30% ומעלה

אין ציון סופי (הציון הוא 11)

 

  ז)  נוכחות וביקור סדיר

 

         נוכחותו של תלמיד במהלך כל השיעורים והפעילויות החינוכיות בו היא תנאי  

         הכרחי למיצוי ההישגים הלימודיים והחינוכיים.

 

              1.  על כל התלמידים בביה"ס לבקר באופן סדיר בשיעורים ובכל פעילות  

                  במסגרת ביה"ס ולהימנע מהיעדרויות בלתי מוצדקות.

              2. במקרה של היעדרות מביה"ס ימסור התלמיד עם שובו אישור למחנך     

       הכיתה לא יאוחר משלושה ימים לאחר חזרתו ויוודא הצדקת היעדרויותיו  במשוב.

  3. תלמיד המבקש להשתחרר לפני תום יום הלימודים מסיבות בריאותיות 

      או אחרות לא יעזוב את שטח ביה"ס ללא  קבלת אישור מהמחנך, מרכז השכבה 

      או מנציג הנהלה אחר.

  4. על התלמידים להקפיד להגיע בזמן לשיעור. במקרה של איחורים חוזרים יטופל 

      התלמיד ע"י המחנך ו/או המורה המקצועי.

  5.  מפתח לחישוב ציון הנוכחות.

 

  ח) מעקב אחר נוכחות

  

     1. אחריות התלמיד למסור את אישור ההיעדרות הרלוונטי למחנכת הכיתה 

        תוך/עד 3 ימים ממועד החזרה ללימודים.

     2. תלמיד שייעדר יום לפני מבחן או חלק ממנו לא יורשה להיבחן באותו מועד

         אלא אם קיבל אישור מראש מהמחנכת.

     3. לתלמיד שייעדר ללא הצדקה כפי שיפורט לעיל יורדו ציונים בהתאם לחוזר מנכ"ל.

     4. תלמיד שייעדר למעלה מ- 30% מהשיעורים שהתקיימו לא יהיה ניתן

          להעריך את הישגיו וציונו בתעודה יהיה 11.

     5. תלמיד הנעדר מפעילות חברתית מכל סיבה שהיא יחוייב בהשלמת הנושא שהחסיר

         במשימות חלופיות שתמסרנה ע"י מחנך הכיתה.

     6. שימו לב!

      תלמיד הנעדר מלימודים מעל 30% במקצוע שבו הוא ניגש לבגרות לא

      יהיה זכאי לציון בית ספרי,  אלא  אם המועצה הפדגוגית תאשר את

      היעדרויותיו. (מתוך חוזר מנכ"ל)

    7.  להלן הסיבות המוצדקות והמאושרות:

·        היעדרות מפאת מחלה באישור רפואי בלבד מעל 3 ימים.

·        היעדרות בשל פעילות בית ספרית מאושרת ע"י רכז השכבה.

·        היעדרות בשל זימונים לצבא.

·        היעדרות עקב אבל או שמחה מדרגה ראשונה.

·        היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים.

·        היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בביה"ס, פעילות בתנועת נוער, 

         התרמות וכד' (ברמות ובתחומם המאושרים מראש ע"י ביה"ס).

 

סיבה אחרת שאינה מהסיבות שצויינו לעיל תידון בוועדת חריגים.

 

  ט) איחורים

 

          · יש להגיע בזמן לבוקר טוב מחנך ולכל השיעורים. בחטיבת הביניים תלמידים המאחרים

            יירשמו במזכירות חט"ב רק בבוקר טוב מחנך.

          · המורים יקפידו על רישום בתחילת כל שיעור ביומנם האישי ולאחר מכן בתוכנת המשו"ב.

          · איחור מעל רבע שעה ייחשב כהיעדרות.


  י)  מבחנים, בחנים וציונים

  

1) מס' המבחנים ו/או העבודות יקבע בתחילת שנה"ל ויובא לידיעת התלמידים.

      

2) החומר למבחן יימסר לתלמידים עד שבוע לפני מועד הבחינה.

  

3) לא יערכו יותר משלושה מבחנים בשבוע. (אלא אם כן מדובר במבחן חוזר).

 

         4) חובה לשמור על טוהר הבחינות.  תלמיד שייתפס מעתיק או ייחשד בפגיעה 

              בטוהר הבחינות בדרך כלשהיא, יוזמן לועדת משמעת, בחינתו תפסל ותישלל ממנו 

              הזכות לבחינה חוזרת. ציונו יהיה 0 וישוקלל בציון מחצית.

        התלמיד יוכל להגיש ערעור על ההחלטה למועצה פדגוגית לרכז השכבה.

 

5)  על התלמידים להשאיר את המכשיר הסלולארי כבוי בתיקם האישי. תלמיד שימצא 

     בכיסו או על שולחנו מכשיר סלולארי, בחינתו תיפסל.

              

6) המורים יחזירו מבחנים ועבודות לא יאוחר משלושה שבועות  מיום הגשתם.

 

7) בטופס הבחינה יצויין מספר הנקודות של כל שאלה.

 

8) אין לתת בוחן כאמצעי ענישה.

 

    9) מורה רשאי להוסיף או להפחית מציון המחצית של תלמיד עד 10 נקודות

        על יחס ללימודיו, על מידת ההשקעה ועל הכנת שיעורי הבית (תלמידות).

 

  יא) נוהל הגשת ערעור על ציון מבחן

 

1.  התלמיד רשאי להגיש בקשה מנומקת בכתב בלבד לרכזת הפדגוגית.

2.  התלמיד המערער חייב לנמק את ערעורו-ערעור ללא נימוקים לא ייבדק.

3.  הציון אשר יינתן בערעור הוא הקובע, גם אם הוא נמוך יותר מהציון המקורי. 

     יחד עם זאת פער של עד 10 נק' בין  הציון הראשון לציון לאחר הערעור לא ייחשב.

4.  תשובת הערעור הינה סופית ולא ניתן לערער שוב.

5.  לא יערער תלמיד אשר תשובותיו נכתבו בעיפרון/או שנעשה שימוש בטיפקס/עט מחיק.

6.  ערעור יוגש לרכזת פדגוגית חט"ע או חט"ב לא יאוחר מחמישה ימים 

     מיום החזרת המבחן לתלמיד.

7.  תשובת הערעור תוחזר עד שבוע ימים מהגשתו.

 

  הנחיות להגשת ערעור:

         1.  תלמיד שביקש לערער- ימלא טופס ערעור הנמצא במזכירות חט"ע/חט"ב.

         2.  המערער יצרף לטופס המבחן המקורי, כלומר השאלון ודפי המבחן,

              העתק מצולם. טופס המבחן יחד עם ההעתק וטופס הערעור יוגשו למזכירות

              חט"ע/חט"ב.

         3.  הבדיקה

א.  הרכזת הפדגוגית תעביר את טופס המבחן לאחד המורים בצוות

          המקצועי שאינו מורהו של המערער.

                ב.  למורה הבודק את הערעור, יועבר צילום טופס המבחן בלבד ללא שם

                          התלמיד וללא שם המורה המלמד. אם יווצר פער של 20 נקודות ומעלה

                          בין הציון הראשוני לציון שלאחר הערעור, יועבר טופס המבחן לבודק   

                          שלישי. הציון הקובע יהיה הממוצע בין שני הבודקים.

                     ג.  תשובת הערעור, בחתימת הרכזת הפדגוגית, בצירוף טופס המבחן

                         המקורי תוחזר למורה המלמד.

 

  יב) נוהל הגשת ערעור על ציון מגן

 

התלמיד (ולא כל גורם אחר) המבקש לערער על ציון המגן שניתן לו, יפנה ראשית למורה המלמד

באופן מכובד וראוי לשם בירור הרכב הציון. אם תשובת המורה לא נמצאה מספקת, יפנה התלמיד 

בכתב לרכז המקצוע, לא יאוחר מיומיים לאחר חשיפת הציונים בתכנת המשוב.

תשובת הערעור  תינתן תוך 24 שעות ובכל מקרה לא יאוחר משלושה ימים לפני מועד הבגרות.

אם בכל זאת ירצה התלמיד לערער או אם המורה המלמד הוא רכז המקצוע ותשובתו אינה מספקת, 

יפנה התלמיד בכתב לרכזת הפדגוגית וינמק את סיבת הערעור.

 

  יג)   מבחנים חוזרים

מבחנים חוזרים - חט"ב

 

       1. מבחנים חוזרים מתקיימים בבית הספר בכל המקצועות פעמיים בשנה בסוף כל מחצית.

       2. תלמידים שנעדרו מבחינה והיעדרותם אושרה ע"י המחנך רשאים להיבחן במבחן חוזר.

       3. באחריות התלמיד לבדוק את החומר לבחינה, מועד הבחינה ומיקומה.

  4. תלמיד שנכשל בבחינה ומעוניין לשפר את ציונו, יוכל להגיש בקשה להיבחן 

      במועד ב' במקצוע אחד בלבד בתום כל מחצית.


מבחנים חוזרים בחט"ע

 

מבחנים חוזרים יתקיימו פעמיים בשנה בסוף כל מחצית. 

המבחנים מיועדים לתלמידים שנעדרו מהבחינה מסיבות מוצדקות ומאושרות.

 

1. היעדרות מפאת מחלה באישור רפואי בלבד מעל 3 ימים.

2. היעדרות בשל פעילות בית ספרית מאושרת ע"י רכז השכבה.

3. היעדרות בשל זימונים לצבא.

4. היעדרות עקב אבל או שמחה מדרגה ראשונה.

5. היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים.

6. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בביה"ס, פעילות בתנועת

    נוער, התרמות וכד' (המאושרים מראש ע"י ביה"ס).

         *תלמיד שנעדר מבחינה חייב להציג אישור רפואי בפני המורה המקצועי. 

           במקצוע שאינו לבגרות יוכל התלמיד להיבחן במקצוע אחד בלבד במועד ב' 

           באישור מחנך הכיתה.

         *במקצועות בהם התלמידים ניגשים לבגרות השנה שיקול הדעת 

           הוא של הצוות המקצועי בלבד ובאישור רכז המקצוע באותה שנה.

 

סיבה אחרת שאינה מהסיבות שצויינו לעיל תידון בוועדת חריגים במידת הצורך.

 

הערות:

לידיעתכם, יציאה לחופשה משפחתית במהלך שנת הלימודים אינה נחשבת להיעדרות מוצדקת.

חובה על התלמידים להיות במוסדות החינוך בכל ימי הלימודים כפי שהם נקבעים בלוח שנת הלימודים. 

אין להתיר היעדרות מלימודים בשל נסיעות לחו"ל או בשל אירועים חברתיים משפחתיים בארץ. 

במקרים חריגים ניתן לפנות בבקשה מנומקת למנהלת ביה"ס ולמנהלת מחוז דרום.

אין להיעדר מביה"ס עד לקבלת אישור.

 

  יד) קריטריונים לקבלת תעודת הצטיינות

      תלמיד יהיה זכאי לקבל תעודת הצטיינות אם עמד בתנאים אלו:

א.    התנהגות "נאותה".

ב.    סיום את חובותיו במעורבות חברתית.

ג.    הישגיו מעל 90.

 

  טו) נוהל השימוש בטלפונים סלולאריים במוסדות החינוך

        1. מורים ותלמידים לא ישתמשו במהלך הלימודים הפעילים או במסגרת פעילות אחרת 

           במוסד החינוכי בטלפון סלולארי. על המורים ועל התלמידים שברשותם טלפון כזה 

           להקפיד להעביר למצב שקט לפני היכנסם לשיעור ולהכניסו לתיק. השימוש בפלאפון

           יתאפשר במהלך הפעילות הלימודית אך ורק למטרות לימודיות.

        2. חל איסור על פגיעה מכוונת במורה, תלמיד ועובד בכל רשת חברתית

            (וואטסאפ, פייסבוק  וכו'). (מתוך חוזר מנכ"ל)

 

  טז) איסור נשיאה ואחזקה של כלי נשק

 

1) בכל מסגרות החינוך אסור בהחלט לתלמידים לשאת ולהחזיק סכינים קפיציות, 

    כלים ומכשירים חדים ומסוכנים, מכשירי  הלם חשמלי (שוקר) וגז מדמיע.

2) מנהל בי"ס רשאי להחרים כל כלי ומכשיר העלולים לגרום לחבלה גופנית

    או נזק לרכוש. מנהל בי"ס ימסור את הכלי המוחרם להורים לאחר שיחה על

    חומרת המעשה. אם יסרב התלמיד למסור את כלי הנשק, יועבר הטיפול לידי המשטרה.

3) כאשר קיים חשד להימצאותם של כלי נשק בבית הספר, זכותו של המנהל לבקש

    מכל התלמידים בכיתה (לא מתלמידים בודדים כדי למנוע סטיגמה ואפלייה) 

    לרוקן את תיקיהם ואת כיסיהם.

    תלמיד אשר יסרב להישמע להנחיות יורחק מבית הספר עד להסרת התנגדותו.

4) יחד עם זאת, בתי ספר יתירו לתלמידים לשאת כלים המשמשים אותם 

    לצורך לימודיהם בשיעורים מסויימים כגון מספריים, באישור המורה האחראי. 

    במקרים אלו יקפידו המורים להורות לתלמידים כי השימוש בכלים אלו מוגבל

    לאותם שיעורים.

  

  יז) קשר בין ההנהלה לבין התלמידים

 

1.  בביה"ס קיים קשר רצוף בין מועצת התלמידים לבין הנהלת ביה"ס ומוריו.

2.  בנוסף לקשר באמצעות מועצת התלמידים, מוזמנים התלמידים לפנות אל

     המורים באופן ישיר.

3.  הנהלת ביה"ס והמורים נכונים להיות קשובים לפניות התלמידים, להאזין 

    לטענותיהם ולטפל בהן.

4.  במקרה שתלמידים אינם מרוצים מהטיפול בטענותיהם או שהם מרגישים

     מקופחים, יש באפשרותם להגיש מכתב  להנהלת ביה"ס.

 

      *באחריות ההורים לעקוב אחר דיווחיהם השוטפים של מורי ביה"ס בתוכנת המשוב.

      *לידיעתכם, מומלץ להשתמש ביישומון לצורך מעקב.

  

  יח) מענה לפניות הורים

 

        1. הורים המעוניינים לשוחח עם הצוות החינוכי בביה"ס יתאמו מראש עם המורים הרלוונטיים 

           בשעות קבלת הורים.

        2. במקרים דחופים ניתן להתקשר לטלפון: 08-6700900 למזכירות חט"ב או חט"ע ולהשאיר 

            הודעה ובה פרטי ההורים  והמורה תחזור בהקדם.

        3. במקרים של בקשה או תלונה ניתן לפנות בכתב דרך תוכנת המשוב או במכתב אישי

            למייל ביה"ס makifa10@gmail.com והעניין יטופל בהקדם.

        4. בכל מקרה יש להקפיד על שיח מכבד ומנומס.


 *בואו נזכור כולנו את הכלל:  


"זכותו של כל אדם לכבוד וחובתו לכבד כל אדם"

                       


 

תקנון ביה"ס ודרכי תגובה

מעודכן לתאריך 29/06/17

כפוף להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך-1 בספטמבר 2009


"אם הילד היה יכול לנסח את הדיברות שלו,

היה קובע שלט ובו כתוב":

 

אל תעניק לי, תוציא ממני.

  

אל תענה לי, תציב לי שאלות.

 

אל תקל עליי, תכביד באתגרים.

 

אל תרגיע, תגרה את סקרנותי.

 

אל תפתור לי, תאפשר לי להתבלט.

                                                                 (יעקב פרנקל, מעיין מתגבר ושמו אדם)


 

ההתנהגויות המצופות

דרכי תגובה/ מידתיות והדרגתיות

1) הופעה בתלבושת ביה"ס

 

יש להגיע לבית הספר בהופעה הולמת,

כפי שהוגדר עפ"י התקנון.

 

 • מניעת כניסה לשיעורים והשלמת החומר הנדרש.
 • קיום שיחת בירור עם התלמיד ורישום בתיק אישי.
 • בהישנות המקרים יוזמנו הורי התלמיד לשיחה.

 

2) התנהגות כללית לקבלת מורה

בכיתה.

 

יש לקבל את המורה על פי הכללים

שנקבעו בביה"ס.

 • שיחת בירור ורישום בתיק האישי.
 • הודעה בכתב להורים.
 • קיום שיחה עם ההורים
 • במקרים חוזרים הורדת ציון בהתנהגות.

3) התנהגות: כללים להתנהגות

בזמן שיעור.

 • ישיבה במקום.
 • הבאת הציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק.
 • הקשבה ולמידה.
 • השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד.
 • מילוי מטלות הניתנות במהלך השיעור והכנת שיעורי בית.
 • רישום ביומן המורה.
 • שיחת בירור עם התלמיד ורישום בתיק אישי.
 • יידוע ההורים בע"פ ובכתב.
 • מניעת כניסה לשיעור והשלמת חומר הלימוד/מטלות השיעור ושיעורי בית במקום חלופי.
 • במקרים חוזרים העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר בתיאום מראש עם המורה.

(לא העברה ספונטנית)

 • השעיה בתוך ביה"ס למספר ימים על פי שיקול הצוות החינוכי, ובליווי מטלה לימודית.
 • במקרים חמורים השעיה מביה"ס עפ"י שיקול דעת של הצוות החינוכי.
 • העברה לכיתה אחרת באופן קבוע עפ"י החלטת המועצה הפדגוגית.
 • כינוס צוות בינמקצועי לדיון על בניית תוכנית לטיפול בתלמיד.
 • בניית תוכנית חינוכית אישית.
 • המלצה להתערבות טיפולית.

4) התנהגות: ביצוע הוראות של כל

מורי ביה"ס.

 • יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר.
 • על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.
 • שיחה עם התלמיד ואזהרה בע"פ ורישום בתיק אישי.
 • יידוע ההורים ואזהרה בכתב.
 • דרישה להתנצלות וזימון ההורים לשיחה.
 • השארה בבית הספר מעבר לשעות הלימודים בליווי מטלה לימודית.
 • במקרים חוזרים, הורדת ציון בהתנהגות.
 • במקרים חמורים: השעיה מלימודים.
 • כינוס צוות בינמקצועי לדיון על בניית תכנית חינוכית אישית לטיפול בתלמיד.
 • הפנייה לטיפול מקצועי.
 • במקרים של אי ציות מתמשך לצוות החינוכי: המלצה על העברה לבית ספר אחר.

5) התנהגות: שימוש בטכנולוגיה

אישית בזמן שיעור כגון:

טלפונים ניידים, מצלמות,

"אייפודים" וכו'.

· כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט. יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לביה"ס יעשה בהתאם להוראות הצוות.

 • צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. צילום במהלך פעילות מחוץ לביה"ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו .
 • שיחת בירור ואזהרה. רישום בתיק אישי.
 • הפקדת המכשיר אצל רכז השכבה או בהנהלת ביה"ס במקום קבוע, נעול ובטוח והחזרתו בסוף יום הלימודים לידי התלמיד או הוריו.
 • יידוע ההורים/הזמנת הורים.
 • במקרים של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן שיעור , יילקח המכשיר מהתלמיד ויוחזר לו רק לאחר שיחת הבהרה עם הוריו.
 • טלפון שימצא שלא בתיק בזמן בחינה יביא לפסילת מבחנו של התלמיד.
 • מטלה חינוכית
 • פסילת המבחן במקרה שטלפון נייד יימצא ברשות התלמיד.
 • פנייה לגורמי אכיפה.

6) התנהגות: שמירה על הסביבה

ועל חזות ביה"ס

 • יש להקפיד על סביבת למידה נקיה ומסודרת במהלך כל הפעילות של בית הספר ולטפח את חזותו.
 • יש לשמור על רכוש בית הספר ועל סביבתו.
 • התלמידים יקיימו תורנויות לניקוי המסדרונות וחצר ביה"ס.

חל איסור מוחלט על טיפוס על שערי ביה"ס, על הגדרות ועל המבנים.

 • שיחת בירור ורישום בתיק האישי
 • יידוע ההורים.
 • עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש, הסביבה או הקהילה (תרומת שעות לעשייה בקהילה).
 • הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום. במידה וזהות הפוגע אינה ידועה, אך ידוע שהפוגע תלמיד הכיתה, ימומן הנזק ע"י כל תלמידי הכיתה.

7) התנהגות והשתתפות בטקסים

ובפעילויות בית ספריות.

 • ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות היא חלק מתכנית החובה של בית הספר.
 • הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות בית הספר מחייבים, ויש להקפיד עליהם הקפדה יתרה.

 

* יש לנהוג בנושא זה עפ"י הנחיות בחוזר הוראות הקבע סה/9, טיולים ופעילות חוץ בית ספרית.

 • שיחה עם התלמיד ואזהרה בע"פ. רישום בתיק אישי.
 • יידוע ההורים ואזהרה בכתב.
 • דרישה להתנצלות ולעשייה מתקנת (למשל, סיוע בהכנת הטקס הבא).
 • הזמנת ההורים לשיחה.
 • דרישה לביצוע מטלה הקשורה לנושא.
 • דרישה לפעילות למען הקהילה.
 • במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים: התניית השתתפות בסיור/טיול עתידי באותה שנה.
 • מניעת השתתפות בפעילות עתידית.

8. התנהגות: שמירה על טוהר

הבחינות.

 

· חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות.

· אין להפנות מבט לטופס של תלמיד שכן, אין להגיע עם חומר מוכן, אין לצעוק או להפריע למהלך הבחינה.

 

 

 

 

 

 

· הטלפון יימצא כבוי על שולחן המורה המשגיח.

בבחינות פנימיות של בית הספר (שאינן בחינות בגרות):

 

 • אזהרת התלמיד בע"פ בזמן הבחינה
 • זימון התלמיד והוריו לבירור.
 • פסילת הבחינות.
 • תתקיים ועדת משמעת עם ענישה חינוכית.
 • פרסום המקרה ללא שמות התלמידים המעורבים לשם הרתעה.

· במקרה של אי שמירה על טוהר הבחינות במהלך בחינות בגרות ננהג בהתאם להוראות בחוזר הוראות הקבע תשס/2(א), סעיף 4.3-13, "טוהר בחינות".

 • במקרה של פסילת מבחן בגרות אפשרות למניעת הגשה לבחינה חוזרת עד 3 שנים.
 • טלפון שימצא שלא על שולחן המשגיח בזמן הבחינה יגרור פסילת מבחן התלמיד.

9. נוכחות ועמידה בזמנים.

יום הלימודים מתחיל בשעה 08:15.

 

 • איחורים : יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

 

· היעדרויות: יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור.

 

אין להיעדר מלימודים ובכל

מקרה חובת נוכחות היא 80%

לפחות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 אין להיעדר יום לפני בחינה או או חלק ממנה.

· רישום איחור במזכירות חט"ב בלבד. בשעת "בוקר טוב מחנך".

· שיחת בירור לאחר 3 איחורים ורישום בתיק אישי. יידוע ההורים בכתב.

· הזמנת התלמיד בשעות מעבר לשעות הלימודים.

· גיבוש תוכנית עם התלמיד לחיזוק אחריותו בנושא הנוכחות.

· הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה (לאחר 5 איחורים) לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים.

· דרישה להשלמת שעות היעדרות בפעילות למען בית הספר/להשלמת חומר הלימודים.

· ביקור בית.

במקרים חוזרים: תלמיד המרבה להיעדר משיעורים ללא הצדקה ואינו ממלא את חובותיו הלימודיים, תילקח ממנו הזכות לתגבורים ומועדים חוזרים למבחנים.

 • תלמיד שנעדר יום לפני בחינה או חלק ממנה לא יוכל להבחן אלא אם קיבל מראש את אישור המחנכת.
 • פנייה למנהלת ביה"ס.

10. איסור שוטטות בתוך בית

הספר ויציאה משטחו.

 • תלמיד לא ישוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור.

יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים תיעשה באישור בכתב, לפי הנהלים הבית ספריים שנקבעו מראש ובהתאם לגיל התלמיד.

 • שיחת בירור ורישום בתיק האישי.
 • דיווח בכתב להורי התלמיד.
 • קביעת מטלה חינוכית הקשורה להתנהגות זו.
 • הזמנת התלמיד והוריו לבית הספר.
 • בניית תכנית התערבות בשיתוף התלמיד והוריו.
 • דיווח לפיקוח, לרשות העירונית ולקצין ביקור סדיר.
 • במקרים חוזרים של שוטטות: כינוס ועדה בינמקצועית בית ספרית שתדון בתפקידו של התלמיד ותבנה תוכנית אישית שתאפשר המשך תקין של לימודיו בבית הספר.

11. התנהגויות סיכון: איסור עישון.

 

 • אסור בהחלט לעשן בשטח בית הספר.
 • השימוש בנרגילה דינו כעישון.
 • אסור לצאת משטח בית הספר כדי לעשן.

 

ראה חוזר הוראות הקבע סב/3(ב), סעיף 2.5-6, "מניעת עישון סיגריות ומוצרי טבק במוסדות החינוך".

 • שיחת בירור ורישום בתיק אישי.
 • יידוע ההורים בע"פ ובכתב.
 • הטלת מטלה חינוכית הקשורה לתופעה.
 • הזמנת התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר והצעת תוכנית התערבות.
 • השעיה ליום אחד והשלמת חומר הלימודים.
 • פרסום המקרה והסנקציות ללא שמות המעורבים.

12. התנהגויות סיכון: איסור

הבאה של אלכוהול לשטח בית

הספר, לפעילויות פנים וחוץ

בית ספריות, לטיולים

ולהסעות או צריכת חומרים

מסוכנים.

 

 • יידוע ההורים בע"פ ובכתב.
 • הטלת מטלה חינוכית הקשורה לתופעה.
 • הזמנת התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר.
 • במקרה של שתיית אלכוהול באופן חוזר בבית הספר ובפעילויותיו:

א. מעורבות מקצועית בשיתוף הורי התלמיד.

ב. התניית ההשתתפות בפעילויות בליווי מבוגר או מניעת השתתפות בכלל.

ג. השעיה.

 • במקרה של הבאת אלכוהול או שתייתו במהלך טיול או בפעילות חוץ בית ספרית אחרת: יוחזר התלמיד לביתו.

13. חיי היומיום בכיתה ובבית

הספר.

התלמיד לא יבצע מעשים שיש בהם סיכון עצמי או סיכון לחברת התלמידים, למורים ולעובדים כגון: טיפוס על חלונות, טיפוס על מעקה, אלימות פיסית, נפצים , בריונות , איומים וסחיטה.

 • בירור ורישום בתיק.
 • כל מעורבות במקרה של אלימות תגרום להשעיית התלמיד/ים מלימודים.
 • יידוע ההורים בע"פ ובכתב.
 • זימון ההורים לשיחה.
 • המשך טיפול חינוכי לאחר ההשעיה.
 • באירוע חריג – דיווח לגורמי חינוך ולמשטרה והשעיה עד לסיום הטיפול.

14. איסור הבאה, נשיאה והחזקת

כלי נשק.

· חל איסור חמור על הבאת חפצים מסוכנים.

· אסור בהחלט לתלמידים לשאת ולהחזיק סכינים קפיציות, כלים ומכשירים מסוכנים, נפצים, אגרופנים, מכשירי הלם וגז מדמיע. כולם נחשבים לכלי נשק

 • בירור המקרה ורישומו בתיק
 • השעייה וזימון ההורים לשיחה.
 • דיווח מיידי לגורמי החינוך ולמשטרה והשעיה עד לסיום הטיפול.

התמודדות ביה"ס עם אירועי אלימות

 (תקציר מתוך חוזר מנכ"ל – אפריל 2015)

 

ההתנהגויות המצופות

טוות תגובה ודרכי תגובה

15) אין להשתמש באלימות מכל

סוג שהוא כלפי באי בית הספר.

 

סוגי האירועים:

 

 • אלימות מילולית
 • אלימות פיזית
 • אלימות חוזרת
 • אלימות מקוונת
 • אלימות חברתית
 • עידוד לאלימות
 • אלימות בעלת גוון מיני
 • סחיטה באיומים של תלמידים
 • עצירת האירוע.
 • שיחת בירור עם המעורבים.
 • יידוע ההורים של הפוגע והנפגע.
 • שיחות עם הכיתות הרלוונטיות למניעת הישנות המקרים.
 • שיחה עם הורי התלמיד ואזהרה.
 • בניית תכנית חינוכית לצורך טיפול בתלמיד הפוגע (תרומה לקהילה, הכנת עבודה בנושא, הרצאה, לקיחת אחריות בתחומים רלוונטיים).
 • השעייה של עד 5 ימים.
 • הגשת תלונה במשטרה במקרים מסויימים.
 • התניית השתתפות בטיול/סיור בליווי מבוגר.
 • יידוע המפקח על בתי הספר וגורמי הרשות.
 • קיום ועדה בינמקצועית בעניינו.
 • במקרים מסויימים תישקל הרחקה לצמיתות.