לוח מבחנים לשכבת י'

לוח מבחנים שנתי – תש"פ

שכבה: י

חודש דצמבר– 2021

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי
1


חנוכה

2


חנוכה

3

 

חנוכה

 

 

5


חנוכה

 

6


חנוכה

7


 

 

 

8


 

9


 

10

 

הגשת הערכה חלופית - תנ"ך

12

 

 

13

 

מבחן באשכול א'

 

14


צום עשרה בטבת


 

15

16


מבחן במתמטיקה


 

17


 

19


הצגה באודיטוריום

 

20


מבחן חוזר בלשון 

 

 

 

2122

 

מבחן באשכול ב'

 

 

23

24


מבחן חוזר בתנ"ך

 

26


 

27


מבחן חוזר באשכול א'

+מבחן במדעי המחשב

 

28


 

29


מבחן באנגלית

30

 

 

31

 

מבחן חוזר בהיסטוריה

       30

 

חודש ינואר– 2022

 

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2


מבחן חוזר במבוא לביולוגיה


3


מבחן חוזר במדעי המחשב

4


מבחן חוזר בהיסטוריה

5


מבחן חוזר באשכול ב'

 

6


 

7

 

מבחן בחינוך תעבורתי 


9


 10


מבחן חוזר במתמטיקה


11


 


12


מועד חוזר להגשת הערכה חלופית - ספרות


מבחן חוזר באנגלית


13

14

 

הגשת ציונים


מבחן בחינוך תעבורתי


16

 

17


טו בשבט


18


 

19

20

21


 


23

24

 

25


סיור "כנסת צעירה"

26


סיור "כנסת צעירה"

27

 

28


 30 31


 

חודש פברואר– 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2


 3


46


 

7

8


 

910


 

11


 13


 14


                 15


                    16


                    17


                     1820                          21


22  23 


                     24


 
                    25 


                   27                       28 


             


                   

 

חודש מרץ– 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2

3

46

                     7


8 9                       1011
                    1314                      15

16                       17

18 
                    20

21                      22
23 24 25
                     27

28 29 30                     31