לוח מבחנים לשכבת י'

לוח מבחנים שנתי – תשפ"ד

שכבה: י'

 

          חודש ספטמבר- 2023

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

 

5

6

7

8

 

 

 

10

חשיפה למקומות השמה בהיכל הספורט

5+6

11

נבחרות מדעים מתמטיקה

5 יח"ל

שעות 2-3

12

13

14

15

ערב ראש השנה

 

 

17

ראש השנה

18

 

19

20

21

22

סדנאות "זהות"

1+2 חצי שכבה

3+4 חצי שכבה

24

ערב יום כיפור

25

יום כיפור

26

27

28

 

29

ערב חג סוכות

 

 

 

חודש אוקטובר – 2023

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

סוכות

 

 

2

סוכות

3

סוכות

4

סוכות

5

סוכות

6

סוכות

8

 

9

10

11

מבחן 1 באנגלית

12

סמינר "חלונות לחברה הישראלית" שעות 1-5

13

 

15

 

 

16

נבחרות מדעים:

2-3 ביולוגיה

7-8 מ. המחשב

17

18

 

19

20

22

בוחן במבוא לביולוגיה

 

 

23

 

24

25

 

26

טקס יצחק רבין + סדנאות סבלנות

27

מבחן 1 במתמטיקה

29

 

30

 

31

יום שבתון

בחירות לרשויות המקומיות

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2023

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

2

מבחן בעברית

כתיבה טיעונית

 

3

 

5

מועד אחרון להגשת עבודה בהיסטוריה 30%

6

 

7

8

מבחן 1 אשכול ב

ללא ערבית

נבחרות מדעים

פיסיקה 5-6

9

10

 

 

 

12

מבחן 1 אשכול א'

 

 

 

13

מבחן 1 בכימיה

טורניר לזכרו של אלעד ז"ל

14

15

מופע מוסיקה "דסטה" בהיכל הספורט

16

17

 

19

 

 

 

20

מבחן בתנ"ך (ללא י'3+4)

21

22

23

מבחן 2 באנגלית

24

 

26

 

27

מבחן במבוא לביולוגיה

28

יום הורים

29

 

30

יום הוקרה לפצועי צה"ל

 

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2023

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

1

מבחן 2 במתמטיקה

3

 

 

 

4

 

5

6

מבחן חוזר אשכול ב'

7

מבחן חוזר באנגלית

8

10

חנוכה

11

חנוכה

12

חנוכה

13

חנוכה

14

חנוכה

15

חנוכה

17

 

 

 

18

מבחן חוזר בתנ"ך + י'3+ 4

19

20

21

מבחן תחביר בעברית

22

24

מבחן חוזר אשכול א'

25

מבחן חוזר בכימיה

26

 

27

 

28

מפגש קולנוע באודיטוריום "היה היה ילד"

1-2, 3-4

מבחן חוזר במבוא לביולוגיה

29

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

מבחן חוזר במתמטיקה

3

 

 

 

4

 

5

מבחן חוזר בעברית

7

 

8

מבחן בהיסטוריה

 

 

9

 

10

11

 

12

מבחן חוזר בהיסטוריה

14

מבחן בתעבורה

 

15

 

16

מבחן חוזר בתעבורה

17

18

19

סדנאות "זהות"

1-2 חצי

3-4 חצי

21

 

 

 

22

 

23

24

25

טו בשבט

26

28

 

 

 

29

 

30

מופע מחול "קומזיץ"

אולם הספורט

31

יום המילה הטובה

 

 

 

 

חודש פברואר – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

 

5

6

7

8

9

חלוקת תעודות

 

 

 

11

 

12

13

14

15

16

 

 

 

18

 

 

 

19

20

21

22

24

25

 

 

 

26

27

28

29

 

 

 

 

 

חודש מרץ – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

 

4

5

6

7

8

10

 

 

 

11

12

13

14

15

 

17

 

18

19

20

21

22

24

פורים

25

פורים

 

 

26

27

28

29

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2024

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

 

 

 

2

3

4

5

7

8

 

 

 

9

10

11

12

 

14

חופשת פסח

 

 

15

חופשת פסח

 

16

חופשת פסח

 

17

חופשת פסח

 

18

חופשת פסח

 

19

חופשת פסח

 

21

חופשת פסח

 

 

22

חופשת פסח

 

23

חופשת פסח

 

24

חופשת פסח

 

25

חופשת פסח

 

26

חופשת פסח

 

28

חופשת פסח

 

29

חופשת פסח

 

30

חופשת פסח

 

 

 

 

 

 

 

 

          חודש מאי – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

5

ערב יום השואה

 

 

6

יום השואה

7

8

9

10

12

ערב יום הזיכרון

 

 

13

יום הזכרון

14

יום העצמאות

15

16

17

19

 

 

 

20

21

22

23

24

26

ל"ג בעומר

 

 

27

28

29

30

31

 

 

חודש יוני – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

 

4

5

6

7

 

 

 

9

 

 

 

10

 

11

ערב שבועות

12

שבועות

 

13

שבועות

14

16

 

 

 

17

 

18

19

 

20

21

 

23

 

 

24

 

25

 

26

 

27

28

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

3

4

5

7

 

 

 

8

 

9

10

11

12

14

 

 

 

15

 

16

17

18

19

21

 

 

 

22

 

23

24

25

26

 

28

 

 

 

29

 

30

31