לוח מבחנים לשכבת י'

לוח מבחנים שנתי – תש"פ

שכבה: י

חודש אוקטובר – 2020

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2


ערב חג סוכות


4


חו"המ סוכות
                       5

חו"המ סוכות
                      6

חו"המ סוכות
                       7

חו"המ סוכות
                       8

חו"המ סוכות
                       9

חג שני סוכות
                     11 

אסרו חג סוכות


12  13  14  15  16
18   19 20  21                       22

מבדק בהיסטורה 
                     23

מבחן בהיסטוריה

 
25  26   27                      28

מבחן באנגלית

 
29                      30

יום הזיכרון ליצחק רבין 

 

 

 

חודש נובמבר – 2020

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1


מבדק במבוא לביולוגיה2

3

4

5


מבחן במתמטיקה

6


8

9


10

11


מבחן בתנ"ך12 

1315


1617


מבדק בספרות
18


מבדק בספרות

19


20
22


23


2425


מבחן בלשון
26

27


מבחן חוזר בתנ"ך

29

 

30


מבחן באשכול ב'31


 

חודש דצמבר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2


מבחן באנגלית3


46


מבחן חוזר בלשון7

8


מבחן בהתאמות

910


מבחן במבוא לביולוגיה11


חנוכה13


חנוכה14

חנוכה
                 15

חנוכה
                    16

חנוכה
                    17

חנוכה
                     18

חנוכה

20                          21

מבחן חוזר באנגלית

 
22  23 

מבחן באשכול א'
24                      25 

צום י' בטבת
                   27

מבדק בספרות


                       28 

מבדק בספרות
29  30  31 

מבחן בהיסטוריה
 

 

חודש ינואר– 2021

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי


1
3


                     4

מבחן חוזר באשכול ב'


5

6 7

מבחן במתמטיקה


8
                    10

מבחן חוזר בהיסטוריה


11  12  13                       14

מחבן חוזר במתמטיקה 
15 
                    17

מבחן חוזר באשכול א'
18                       19 

מבחן חוזר במבוא לביולוגיה


20  21  22 
                     24

מבחן בהתאמות
25  26  27                      28

ט"ו בשבט 


29 
31