לוח מבחנים שכבת י'

  לוח מבחנים שנתי – תשע"ח

 

שכבה: ינכון לתאריך: 14/1/18

 

חודש ינואר – 2018- שכבת י

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

מבחן חוזר במבוא לביולוגיה

3

4

5

מבחן בפיזיקה+

מבחן חוזר מתמטיקה י'1

7

 

 

 

8

מבחן באנגלית

9

10

מבחן חוזר בספרות

11

מבדק בספרות+

מבחן בתקשורת

12

 

14

 

15

סדנאות בנושא איידס

8:15-11:35

16

 

17

 

18

 

19

 

 

 

21

 

 

 

22

 

23

 

24

 

25

מבחן גוש ב'

(ללא פיזיקה)

26

28

 

 

 

29

 

30

מבחן במתמטיקה

31

טו בשבט

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2018 – שכבת י

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

2

מבחן בפיזיקה רבין

 

4

5

 

6

מבחן בהסטוריה

7

8

מבחן במבוא לביולוגיה

9

חלוקת תעודות

 

 

11

12

13

עזרה ראשונה

14

עזרה ראשונה

15

מבחן בתנ"ך

16

 

 

 

18

מבחן באנגלית

19

20

 

21

22

23

 

 

 

25

מבחן במתמטיקה

 

26

27

הפנינג פורים

28

פורים

 

 

 

 

 

 

חודש מרץ – 2018- שכבת י

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

פורים

2

פורים

 

 

4

5

מבחן בע"פ בפיזיקה

קינן + רבין

6

7

8

צפייה בהצגה

3+4

דרך השלום

9

 

 

 

11

 

 

12

מבחן גוש א'

13

יום המעשים הטובים

14

מבחן בספרות

15

מבחן בתנ"ך

16

 

 

 

18

מבחן במתמטיקה

 

19

 

20

 

21

מבחן בהסטוריה

22

פסח

23

פסח

 

 

25

פסח

 

26

פסח

27

פסח

28

פסח

29

פסח

30

פסח

 

 

 

חודש אפריל – 2018- שכבת י

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

פסח

2

פסח

3

פסח

4

פסח

5

פסח

6

פסח

 

 

8

9

10

מבחן בתנ"ך

11

12

יום השואה

13

מבחן בלשון

 

 

15

16

מבחן גוש ב'

17

צפייה בהצגה

"סיפור אהבה

א"י"

18

יום הזכרון+

טקס+סדנאות

19

יום העצמאות

20

 

 

 

22

מבחן באנגלית

 

23

24

מבחן חוזר בלשון

25

26

מבחן בספרות

 

 

27

29

מבחן חוזר באנגלית

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2018- שכבת י'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

 

2

מבחן במבוא לביולוגיה

3

ל"ג בעומר

4

 

 

 

6

מבחן חוזר במתמטיקה

7

8

מבחן חוזר בהסטוריה

9

10

מבחן חוזר

גוש ב'

11

 

 

 

13

יום התלמיד

ויום ירושלים

14

מבחן חוזר

גוש א'

15

 

16

17

מבחן חוזר

במבוא לביולוגיה

18

 

 

 

20

שבועות

 

 

21

שבועות

22

23

24

25

מועד אחרון למסירת ציונים מחצית ב'

27

28

 

29

 

30

 

 

31

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2018 – שכבת י

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

10

11

12

 

13

סיור רבין

14

15

 

 

 

17

 

 

 

18

19

טקס תעודות הצטיינות

20

חלוקת תעודות

21

22

 

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

חודש יולי – 2018 – שכבת י

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

3

4

5

6

 

 

8

 

9

10

11

 

12

13

 

 

15

 

16

17

18

19

20

 

 

22

 

 

 

23

24

25

26

27

 

29

30

 

31