לוח מבחנים לשכבת י'

לוח מבחנים שנתי – תשע"ט


שכבה: י'


חודש אוקטובר – 2018 – י

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1 שמחת תורה

2אסרו חג

3

 

4

 

5

 

 

7

 

8

 

9

10

 

11

 

12

 

14

15

16

17

18

19

מבחן באנגלית

 

 

21

יום רבין

22

23

מבחן במתמטיקה

24

 

25

מבחן במבוא לביולוגיה

26

 

 

 

28

 

 

29

 

30

31

מבחן בלשון

 

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2018- י

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

מופע מחול

מיומנה

2

 

 

 

4

מבחן התאמות

 

 

5

6

מבחן בכימיה +

ביולוגיה אשכול א'

7

 

8

מבחן גוש ב'

(פיזיקה, מ.הסביבה, ערבית וביולוגיה)

9

11

מבחן בספרות

12

13

 

14

 

15

מבחן בהסטוריה

16

 

 

 

18

מסע "על חומותייך"

 

 

19

מסע "על חומותייך"

 

20

מסע "על חומותייך"

 

21

מסע "על חומותייך"

 

22

 

23

25

ספרות ספר קריאה

26

27

מבחן בתנ"ך

28

29

מבחן בביוטכנולוגיה

30

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2018 - י

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

מבחן במבוא לביולוגיה

4 חנוכה

5 חנוכה

6 חנוכה

7 חנוכה

 

 

 

9 חנוכה

10 חנוכה

11

מבחן בלשון

12

13

מבחן במתמטיקה

14

 

 

 

16

 

17

חוזר אשכול א'

+חוזר בתנ"ך

18

צום י' בטבת

 

19

מבחן בהסטוריה

20

 

21

מבחן באנגלית

 

23

מבחן חוזר בהסטוריה

24

25

מבחן חוזר במתמטיקה

26

 

27

אשכול ב' מלבד ביוטכנולוגיה

28

 

 

 

30

מבחן בלשון

חוזר מבוא לביולוגיה

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2019- י

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

מבחן אשכול א'

2

3

חוזר אשכול ב'+

מבחן בערבית 

4

 

 

6

 

 

 

7

חוזר אנגלית

8

סדנאות לחינוך מיני

9

מבחן חוזר בלשון

10

חוזר אשכול א'

 

11

 

13

חוזר מבוא לביולוגיה 

 

14

15

מבחן התאמות

 

16

מבחן חוזר בהסטוריה 

17

 

18

 

 

 

20

קורס עזרה ראשונה

 

21 טו בשבט

קורס עזרה ראשונה

22

 

23

 

24

מבחן במתמטיקה

25

27

 

 

 

28

מבחן בהיסטוריה

29

30

 

31

מבחן במבוא לביולוגיה

 

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2019 - י

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

4

5

מבחן התאמות 

6

7

אשכול ב'

פיזיקה,מ. הסביבה,ערבית,

ביולוגיה

8

חלוקת תעודות

 

 

 

10

11

 

12

מבחן ביולוגיה+כימיה

אשכול א

13

הצגה בהיכל התרבות

14

15

מבחן באנגלית 

 

 

 

17

 

18

19

פעילות ביולוגיה+מגמה

20

מבחן בתנ"ך

21

22

 

 

 

24

 

 

 

25

26

27

 

28

 

 

חודש מרץ – 2019- י

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

3

4

 

5

מבחן מדעי המחשב 

6

7

מבחן בכימיה

8

 

 

 

10

מבחן בביוטכנולוגיה

 

11

12

 

תרגיל פיקוד עורף

13

14

מבחן גוש ב'

מלבד ביוטכנולוגיה

15

 

 

 

17

 

 

18

מופע מוזיקלי

19

הפנינג פורים

 

20

פורים

21

פורים

22

שושן פורים

 

 

24

מבדק קריאה בספרות 

25

הצגה שכבת י

26

מבחן גוש א'

 

27

 

28

מבחן במתמטיקה

3 יח"ל

 

29

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2019 - י


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

מבחן בספרות

2

3

חוזר ביוטכנולוגיה

4

מבחן אשכול א

5

 

 

7

8

אנגלית

9

10

מבחן מסכם בלשון

11

פסח

12

פסח

 

 

14

פסח

15

פסח

16

פסח

17

פסח

18

פסח

19

ע.פסח

 

 

21

חוהמ"פ

22

חוהמ"פ

23

חוהמ"פ

 

24

חוהמ"פ

25

חוהמ"פ

 

 

 

26

שביעי פסח

28

מבחן בתנ"ך 

29

 

 

 

30

מבחן מסכם מתמטיקה 3 יח"ל+ 4-5 יח"ל

 

 

 

 

חודש מאי – 2019- י

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

 

2

יום השואה

חוזר לשון וספרות

3

 

 

5

מבחן בהסטוריה

6

7

ע.יום הזיכרון

חוזר מתמטיקה

8

יום הזיכרון

9

יום העצמאות

10

חוזר באנגלית 

 

 

12

מבוא לביולוגיה

13

 

14

חוזר גוש א'

15

16

סיור מגמת י'

ערבית 

 

17

חוזר במבוא לביולוגיה 

19

חוזר בתנ"ך

 

20

חוזר היסטוריה 

21

חוזר אשכול ב'

בוחן בחינוך תעבורתי י6+י7

22

מבחן התאמה לכימיאדה/מגמת כימיה 

23

ל"ג בעומר

24

 

 

 

26

מבחן בע"פ בערבית

27

מבחן חוזר חינוך תעבורתי 

28

 

29

 

 

30

 

 

 

31

 

חודש יוני – 2019


 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

יום ירושלים

3

4

5

6

7

 

 

 

9

שבועות

 

10

שבועות

11

 

12

 

13

 

14

 

 

 

16

17

18

יום הורים

19

 

20חלוקת תעודות

21

 

 

 

23

 

 

 

24

25

26

 

27

28

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2019


 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

4

5

 

 

7

 

8

9

10

 

11

12

 

 

14

 

15

16

17

18

19

 

 

21

 

 

 

22

23

24

25

26

 

28

29

 

30

 

 

31