לוח מבחנים לשכבת י'

לוח מבחנים מחצית ב' – תשפ"ב

שכבה: י

6/4/22

 

חודש אפריל – 2022

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

4

מבחן במתמטיקה

5

6

 

7

חופשת פסח

 

 

8

חופשת פסח

 

10

חופשת פסח

 

11

חופשת פסח

 

12

חופשת פסח

 

13

חופשת פסח

 

14

חופשת פסח

 

 

 

 

15-ערב פסח

17- חוה"מ

 

18- חוה"מ

19- חוה"מ

20- חוה"מ

21- חוה"מ

 

 

22- פסח

24

 

25

מבחן אשכול א'+ כנס מגמות תיאטרון

26

יום מרוכז באנגלית

27

מבחן באנגלית

28- יום השואה

29

מועד הגשה בספרות

 

 

חודש מאי – 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

 

 

 

2

מבחן מבוא לביולוגיה

3-

ערב יום הזכרון

*מועד הגשה בתנ"ך

4-

יום הזכרון

5-

יום העצמאות

6

8

 

 

 

9

מבחן חוזר אשכול א'

10

11

מבחן אשכול ב'

12

סיור מגמת חנ"ג

13

מבחן חוזר בלשון

15

סדנאות חושן

 

 

16

מבחן בחינוך תעבורתי

17

סיור למגמת ביולוגיה

18

מבחן חוזר באנגלית

19- ל"ג בעומר

20

מבחן חוזר בתנ"ך

22

 

 

 

23

מבחן חוזר במתמטיקה+

בגרות במתמטיקה 3 יח"ל

24

25

מבחן חוזר אשכול ב'

26

27

מועד אחרון למסירת ציונים

*מבחן חוזר בספרות

29-

יום ירושלים

מבחן חוזר בהסטוריה+

לגעת בפיתה

 

 

30

 

31

מבחן חוזר בחינוך תעבורתי

 

 

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

מבחן חוזר במבוא לביולוגיה

2

לגעת בפיתה

3

5-שבועות

6

בגרות בע"פ בערבית

7

8

 

 

9

טקס תעודות זהות

10

12

13

 

14

15

 

 

16

17

 

19

20

 

21

22

 

 

23

24

 

26

27

28

29

30

 

 

חודש יולי – 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

4

 

 

 

5

6

7

8

10

 

11

 

 

 

12

13

14

15

17

 

18

 

 

 

19

20

21

22

 

24

 

25

 

 

 

26

27

28

29

 

30

 

31