לוח מבחנים לשכבת י'

לוח מבחנים שנתי – תש"פ

שכבה: י

חודש פברואר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

 

 

3 מבחן במתמטיקה

4

קורס עזרה

5

ראשונה

6 מבחן גוש ב'

(פרט למדעי החברה והסטוריה)

7

 

 

 

9

 

10 טו' בשבט

11 מופע ההרצלים

היכל התרבות

12

מבחן אשכול א'

(פרט תקשורת,

א.העיצוב

א.פלסטית)

13

14

 

 

 

16

17

בוחן באנגלית

18

19

20

21

 

 

 

23

הגשת עבודה בלשון+מבחן בחינוך תעבורתי

24

25

26 מבחן חוזר

בספרות

27

 

28

 

 

 

 

 

 

חודש מרץ – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1 מבחן במבוא לביולוגיה

 

 

2 יום הבחירות

3 תרגיל התגוננות

4

5

6

מבחן בתנ"ך

 

8 הפנינג פורים

9 תענית אסתר

 

10 פורים

11 שושן פורים

12 

13

 

 

15

הכשרת מחלף

פיקוד

16

קל

העורף

17

מבחן באנגלית

18

19

מבחן חוזר חינוך תעבורתי

20

 

 

 

22

מבחן גוש ב'

 

23

 

24

יום המעשים

הטובים

25

מבחן גוש א'

(פרט א.פלסטית,

מחשבת ישראל)

26

27

 

29

מבדק בספרות

30

מבחן חוזר אנגלית

 

31

חופשת פסח

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

חופשת

2

 

3

פסח

 

5

חופשת

6

7

פסח

8 ערב פסח

9 פסח

10 חוה"מ

 

 

 

12 חוה"מ

13 חוה"מ

14 חוה"מ

 

15 שביעי של פסח

 

16 אסרו חג

17

 

 

 

19

 

20

מבחן במתמטיקה

21

יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

 

 

22

 

23

מבחן במבוא

לביולוגיה

 

 

 

24

 

26

סיור ערבית

מבחן חוזר בתנ"ך

 

27

סדנאות

"להיות ישראלי"

 

 

28 יום הזיכרון

לחללי צה"ל

29 יום העצמאות

30

 

 

חודש מאי – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4 בגרות 3 יח"ל מתמטיקה

חוזר 4,5 יח"ל

5

6

7 מבחן בהסטוריה

8

 

 

 

10

 

11 ערב ל"ג בעומר

מבחן מסכם בלשון

12 ל"ג בעומר

 

13

מבחן חוזר גוש א'

14

 

15

מבחן חוזר

מבוא לביולוגיה

 

 

17

מבחן חוזר בלשון

 

18

 

19

מבחן חוזר בהסטוריה

20

 

21

מבחן חוזר

גוש ב'

22 יום ירושלים

מבחן בע"פ

בערבית

 

 

24

25

סיור "להיות אזרח"+טקס

26

 

27

 

 

28 ערב שבועות

 

 

 

29 שבועות

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

מבחן ספרות

באנגלית

3

4

5

 

 

 

7

 

8

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

14

15

16

17

 

18

19

 

 

 

21

 

 

 

22

23

24

 

25

26

 

28

29

30

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2020

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

3

 

 

5

 

6

7

8

 

9 צום י"ז בתמוז

10

 

 

12

 

13

14

15

16

17

 

 

19

 

 

 

20

21

22

24

25

 

27

28

 

29 ערב תשעה באב

 

 

30 תשעה באב

31