ביולוגיה

שלום לתלמידי ביולוגיה 

שנה טובה ומוצלחת

מכל צוות המורות 

הודעות

 

הנכם מוזמנים להשתתף בתחרות כרזות בנושא הגברת המודעות לסוכרת ודרכי מניעתה.

כל המידע מופיע בקישור.

נשמח לסייע בכל שלב

בהצלחה 

צוות המורות לביולוגיה 

 

 


 

מסמכים

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 
מצגת יחסי גומליןסיגלית גת 06/11/20154.46 MBהורדה
מצגת מבנה תא חיידקסיגלית גת 15/09/20151.55 MBהורדה
מצגת נגיפים יב ביולוגיהסיגלית גת 05/01/20164.49 MBהורדה
מצגת הנדסה גנטית ליב ביולוגיה סיגלית גת 23/11/2015145.00 KBהורדה
מצגת בנושא רביית חיידקים סיגלית גת 10/10/20151.61 MBהורדה
מצגת הובלה- 1סיגלית גת 22/01/20163.02 MBהורדה
מצגת הובלה-2 סיגלית גת 22/01/20162.97 MBהורדה
תכנית לימודים יא ביולוגיהסיגלית גת 01/09/201547.50 KBהורדה
תכנית לימודים יב ביולוגיהסיגלית גת 01/09/201522.75 KBהורדה
תכנית עבודה י מגמה סיגלית גת 01/09/201518.17 KBהורדה
תכנית לימודים י מבוא לביולוגיהסיגלית גת 01/09/201587.50 KBהורדה
מצגת תרופות סיגלית גת 05/12/20153.18 MBהורדה
קובץ הנחיות ביוחקר יא ביולוגיה סיגלית גת 22/01/2016674.00 KBהורדה
רקמת הדםסיגלית גת 24/03/20162.14 MBהורדה
מצגת בנושא גידול חיידקיםסיגלית גת 10/10/20153.18 MBהורדה
חזרה למבחן לתלמידי י ביולוגיה מגמה- רחלי ומזל סיגלית גת 18/10/20153.62 MBהורדה
חיסון א סיגלית גת 24/03/20162.63 MBהורדה
חיסון בסיגלית גת 24/03/20161.81 MBהורדה
ויסות חום גוףסיגלית גת 24/03/20163.12 MBהורדה
דף לתכנון ניסוי לתלמידי יב סיגלית גת 19/09/201526.01 KBהורדה
הנחיות לשימוש בחיידקים- חובה לצפות בסרטוןסיגלית גת 22/11/2015325.50 KBהורדה
הרכב הדם - מערכת ההובלה יב סיגלית גת 12/02/20162.14 MBהורדה
מיקואורגניזמים בשירות האדםסיגלית גת 23/11/20152.65 MBהורדה
מיקרוביולוגיה לתלמידי יב סיגלית גת 25/03/2016433.00 KBהורדה
מערכת ההובלה מאגר שאלות לתלמידי י מבוא  01/09/2015381.50 KBהורדה
מבנה תא חיידק לתלמידי יב סיגלית גת 05/09/201588.68 KBהורדה
מבחן לדוגמה י מבוא לביולוגיהסיגלית גת 01/09/2015307.50 KBהורדה
מבחן לדוגמה יא ביולוגיהסיגלית גת 22/10/2015359.50 KBהורדה
מבחן לדוגמה יב ביולוגיהסיגלית גת 01/09/20151.23 MBהורדה