לוח מבחנים שכבת ט'

לוח מבחנים – תשע"ז

 

שכבת: ט   

חודש ינואר- 2017 – ט'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

חנוכה

2

עבודת הגשה בשל"ח

3

הרצאה לקראת התרמה +

הגשת עבודה במורשת

4

מבחן חוזר במדעים

5

6

מבחן חוזר באזרחות

 

8

מבחן במתמטיקה

שכבת ט'

 

9

הרצאת משטרה

10

11

 

12

 

13

מועד אחרון להגשת ציונים

15

 

16

 

17

 

18

 

19

הצגה "מגזר וכל השאר"

 

20

 

 

 

22

 

 

 

23

סיור עת"מ פארק קרסו

24

 

25

סדנאות בנושא: קבלת החלטות

26

יום שדה ט'8+ט'5

27

29

 

 

 

30

מבחן בתנ"ך

31

 

 

 

 

 

 

חודש פברואר - 2017 – ט'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

עבודת חקר מדעים/הערכה חלופית

2

3

 

5

 

6

7

8

 

9

מבחן חוזר בתנ"ך

10

חלוקת תעודות

 

 

12

13

מבחן במדעים

14

תרגיל בטחון ארצי

15

מבחן בהבעה

16

17

מבחן חוזר במדעים

 

19

מבחן במתמטיקה

20

21

ערב מגמות

22

ערב מגמות

+מבחן חוזר בהבעה

23

24

 

 

26

 

 

27

מבחן באנגלית

 

28

 

 

 

 

 

 

            חודש מרץ – 2017 – ט'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

בוחן בערבית +הערכה חלופית

2

3

מבחן חוזר באנגלית

 

5

מועד אחרון להגשת ציונים רבעון ג'

6

מופע להקת מחול בת שבע

 

7

8

מבחן בהסטוריה

9

10

הפנינג פורים

12

פורים

 

 

13

פורים

14

15

הרצאת משטרה+ מבחן חוזר בהסטוריה

16

17

19

 

 

20

 

21

 

22

23

24

 

 

 

26

 

27

 

28

יום המעשים הטובים

29

30

מבחן במתמטיקה

31

 

 

 

 

חודש אפריל – 2017- ט'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

חופשת פסח

3

חופשת פסח

4

חופשת פסח

5

חופשת פסח

6

חופשת פסח

7

חופשת פסח

 

 

9

חופשת פסח

10

חופשת פסח

11

חופשת פסח

12

חופשת פסח

13

חופשת פסח

14

חופשת פסח

 

 

16

חופשת פסח

17

חופשת פסח

18

חופשת פסח

 

19

20

הצגה בהיכל התרבות "מהדקים"

21

מבחן באזרחות

 

 

23

 

 

 

24

יום השואה

25

 

26

מבחן במדעים

27

28

מבחן חוזר באזרחות

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2017 – ט'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

יום הזכרון לחללי צה"ל

*עבודה בשל"ח

2

יום העצמאות

 

3

 

4

5

הגשת משימת הערכה חלופית בהבעה

7

 

8

מבחני עתודה מדעית טכנולוגית

9

10

מבחן חוזר במדעים+

סיור עת"מ

11

הגשת עבודה במורשת+

סיור ט'1

12

 

 

 

14

ל"ג בעומר

 

15

מבחן באנגלית

16

 

17

18

הערכה חלופית בהסטוריה

19

 

 

 

21

מבחן חוזר במתמטיקה

 

22

טיול שנתי

23

טיול שנתי

24

 

25

מבחן חוזר באנגלית

26

מועד אחרון להגשת ציונים רבעון ד'

28

29

 

30

ערב שבועות

 

 

31

שבועות

 

 

 

חודש יוני – 2017

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

2

 

 

 

4

 

5

6

 

7

 

8

 

9

 

 

 

11

12

13

 

14

 

15

16

 

 

 

18

 

 

 

19

20

21

 

22

23

 

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2016

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

5

6

 

7

8

 

 

 

10

 

11

12

13

14

15

 

 

 

17

 

 

 

18

19

20

21

22

24

25

 

26

 

27

28

29

 

 

 

31