לוח מבחנים שכבת ט'

לוח מבחנים שנתי – תשע"ח

 

שכבה: ט' נכון לתאריך 5.2.2018

חודש ספטמבר- 2017

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

4

5

 

6

 

7

 

8

10

11

12

יום תנועות נוער באודיטוריום

13

סיור של"ח ט'4

14

סיור של"ח ט'2

15

 

 

 

17

אסיפת הורים כללית+

סיור של"ח ט'3+ט'8

18

 

19

סיור של"ח

ט'1

20

ראש השנה

21

ראש השנה

22

ראש השנה

 

 

24

סיור של"ח

ט'7

25

סיור של"ח

ט'6

26

27

סיור של"ח

ט'5

28

29

יום כיפור

 

 

 

חודש אוקטובר – 2017

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

הרצאה שיננית

3

4

סוכות

5

סוכות

6

סוכות

 

 

8

סוכות

9

סוכות

10

סוכות

11

סוכות

12

סוכות

13

סוכות

15

16

מבחן בלשון

17

18

מפגש סופר

רוני סומק

19

 

20

 

 

22

מבחן במתמטיקה

23

מבחן חוזר בלשון

24

גיחה של"ח

25

גיחה של"ח

26

 

27

מבחן בתנ"ך

 

 

29

 

 

30

 

31

מבחן באנגלית

 

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2017- ט'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

יום הזכרון ליצחק רבין

 

2

מבחן חוזר בתנ"ך +

הערכה חלופית במדעים

3

מבחן בערבית

 

 

5

מבחן חוזר באנגלית

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

12

הערכה חלופית מורשת

13

14

 

15

 

16

 

17

 

 

 

19

 

 

 

20

 

21

 

22

מבחן בהסטוריה

23

 

24

26

מבחן במתמטיקה

27

28

29

מבחן חוזר בהסטוריה

30

מבחן במדעים

 

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2017 – ט'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

3

הרצאה בנושא סמים ואלכוהול

1-4+ מבחן באזרחות שעה 5

4

5

מבחן במדעי המחשב לתלמידי מצויינות

6

מבחן חוזר במדעים

7

מבחן בפיזיקה לתלמידי מצויינות

8

 

 

 

10

מבחן חוזר באזרחות

11

יום המורה+

מבחן חוזר במדעי המחשב+פיזיקה לתלמידי מצויינות

12

מבחן באנגלית

13

 

14

חנוכה

15

חנוכה

 

 

17

חנוכה

18

חנוכה

19

חנוכה

20

חנוכה

21

 

22

מבחן בלשון והבעה

 

24

 

25

מבחן בערבית

26

מבחן חוזר באנגלית

27

פעילות מכורים לחיים באודיטוריום

28

מבחן חוזר בלשון

29

מבחן חוזר במתמטיקה

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2018- ט'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

4

5

 

 

7

 

 

 

8

מופע אילו יכולתי

9

10

 

11

 

12

 

14

 

15

16

 

17

 

18

 

19

 

 

 

21

 

 

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

28

 

 

 

29

30

מבחן בהסטוריה

31

טו בשבט

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2018 – ט'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

הגשת הערכה חלופית מדעים - חקר

2

הפנינג קיימות+

חלוקת תעודות

 

4

סדנאות קבלת החלטות

5

מבחן חוזר בהסטוריה

6

מבחן באנגלית

7

8

9

מבחן בלשון

 

 

11

12

13

מבחן חוזר באנגלית

14

מבחן חוזר בלשון

15

16

 

 

 

18

מבחן במתמטיקה

19

20

21

ערב מגמות

22

23

 

 

 

25

מופע בהיכל התרבות

 

26

27

הפנינג פורים

28

פורים

 

 

 

חודש מרץ – 2018- ט'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

פורים

2

פורים

 

4

5

 

6

מבחן מדעי המחשב לתלמידי מצויינות

7

8

הצגה באשכול הפיס "דרך השלום"

9

 

 

 

11

 

 

12

13

יום המעשים הטובים

14

15

מבחן בפיזיקה לתלמידי מצויינות

16

 

 

 

18

 

 

19

מבחן בערבית

20

מבחן חוזר בפיזיקה ובמדעי המחשב לתלמידי מצויינות

21

22

פסח

23

פסח

 

 

25

פסח

 

26

פסח

27

פסח

28

פסח

29

פסח

30

פסח

 

חודש אפריל – 2018- ט'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

פסח

2

פסח

3

פסח

4

פסח

5

פסח

6

פסח

 

 

8

9

מבחן בתנ"ך

10

11

12

יום השואה

13

 

 

 

15

הערכה חליפית בערבית

16

מבחן חוזר בתנ"ך

17

 

18

יום הזכרון

19

יום העצמאות

20

 

 

 

22

מבחן במתמטיקה

 

23

24

הערכה חליפית בהסטוריה

25

ימי ייעוץ

26

מבחן במדעים

 

 

27

29

הערכה חליפית של"ח

 

30

מבחן באזרחות

 

 

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2018- ט'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

מבחן באנגלית

2

מבחן חוזר במדעים

3

ל"ג בעומר

4

 

 

 

6

מבחן חוזר באזרחות

7

מבחן בלשון והבעה

8

מבחן חוזר באנגלית

9

10

הערכה חליפית באזרחות

11

מבחן חוזר בלשון והבעה

 

13

יום התלמיד ויום ירושלים

14

 

15

 

16

הערכה חליפית במורשת

17

 

18

מבחן חוזר במתמטיקה

 

20

שבועות

 

 

21

שבועות

22

סיור במוזיאון רבין

23

24

25

 

 

 

27

28

סיור מוזיאון בגין+ מבחן במתמטיקה למצוינות בלבד

29

טיול שנתי

30

טיול שנתי

 

31

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2018

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

סיור במוזיאון בגין

4

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

10

11

12

 

13

 

14

15

 

 

 

17

 

 

 

18

19

20

 

21

22

 

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

חודש יולי – 2018

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

3

4

5

6

 

 

8

 

9

10

11

 

12

13

 

 

15

 

16

17

18

19

20

 

 

22

 

 

 

23

24

25

26

27

 

29

30

 

31