לוח מבחנים לשכבת ט'

 

לוח מבחנים שנתי – תש"פ

 

שכבה: ____ט___

חודש ינואר – 2020

 

חודש פברואר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

סיור של"ח ט1+ט10

 

3

בדיקת רופאת

שיניים

4

5

 

 

6

סדנאות "קבלת החלטות"

שני חצאים

7

תעודות

 

 

9

 

 

 

10 טו' בשבט

מבחן במתמט'

ט5-ט9

11

ערבי

מופע מוזיקלי "ההרצלים"

12

מגמות

מבדק הסטוריה

ט'1

 

 

13

14

 

 

 

16

מבחן באנגלית

17

פעילות עמ"ט ט1+ט2

18

מבדק הסטוריה ט'8

19

הערכה חלופית תנ"ך

 

 

 

20

מטלת ביצוע בערבית

21

צפייה בהצגה

באודיטוריום

 

 

23

 

24

 

25

הגשת הערכה חלופית אומנות

26

מבחן במדעים

 

 

 

27

 

28

הגשת הערכה חלופית בלשון

 

 

 

חודש מרץ – 2020

 

 

 

חודש אפריל – 2020

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

 

2

 

3

 

 

 

5

6

7

8 ערב פסח

9 פסח

10 חוה"מ

 

 

 

 

12 חוה"מ

13 חוה"מ

14 חוה"מ

 

15 שביעי של פסח

 

 

 

16 אסרו חג

17

 

 

 

19

הרצאה בנושא

שואה

5+6

20

מבחן בערבית

21

יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

 

 

22

הגשת הערכה בפיזיקה ט1+ט2

23

מבחן באזרחות

 

 

 

24

 

26

מבחן מדה"מ ט1+ט2

 

27

מבחן מתמט'

ט5-ט9

 

 

28

יום הזיכרון

לחללי צה"ל

29

יום העצמאות

 

 

 

30

מבחן במדעים

 

 

חודש מאי – 2020

 

 

חודש יוני – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

טיול

2

שנתי

חאן גליל

3

למידה מרחוק

4

5

 

 

 

7

 

8

9

 

10

 

11

טקס מצטיינים

ערב

12

 

 

 

14

15

16

17

 

18

19

 

 

 

21

 

 

 

22

23

24

 

25

26

 

28

29

30

 

 

 

 

חודש יולי – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

3

 

 

 

5

 

6

7

8

 

9 צום י"ז בתמוז

10

 

 

 

12

 

13

14

15

16

17

 

 

 

19

 

 

 

20

21

22

24

25

 

27

28

 

29 ערב תשעה באב

 

 

30 תשעה באב

31

 

 

 

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

מבחן באנגלית

5

6

 

7

מפמ"ר במדעים+פיזיקה ט1+ט2

8

חוזר ערבית

 

 

10

חוזר אנגלית+ מדה"מ

11 ערב ל"ג בעומר

חוזר הסטוריה+ תנ"ך

12 ל"ג בעומר

 

13

חוזר לשון+ מדעים

14

מפמ"ר מתמטיקה

15

חוזר אזרחות+ ג"ג

 

 

17

חוזר בפיסיקה ט1,ט2

 

18

מבחן חוזר במתמט'

19

20

מבחן מפמ"ר

מדה"מ ט1+ט2

21

 

22 יום ירושלים

 

 

 

24

25

 

26

מועד אחרון להגשת ציונים

27

 

 

28 ערב שבועות

 

 

 

29 שבועות

 

31

הכנה לטיול שנתי

 

 

 

 

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

הגשת הערכה

במדה"מ

2

 

3

מבחן מתמט' ט1+ט2

 

 

4

5

6

 

 

8

הפנינג פורים

9 תענית אסתר

 

10 פורים

11 שושן פורים

12

13

הערכה חלופית

בערבית

 

 

15

 

 

16

מבחן בתנ"ך

17

סדנאות מילה

טובה בשני חצאים

18

מבחן בפיזיקה ט1+ט2

19

20

 

 

 

22

מבחן בהסטוריה

 

23

סיור בגין ט1'ט6'ט8

24

יום המעשים

הטובים

 

25

מבחן בלשון

26

27

 

29

 

30

מבחן בג"ג

 

31

חופשת פסח

 

 

 

 

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

 

2

הפסקה פעילה

חוזר מתמ'

3

חוזר ערבית+

אזרחות

 

5

חוזר הסטוריה + לשון

 

 

6

סיור במוזיאון

בגין

7 צום עשרה בטבת

סיור בגין

8

חוזר פיזיקה

9

חוזר מדעים

10

 

12

 

13 הרצאה

ק. משטרה

בריונות וחרמות

14

 

15

הרצאה בנושא התמכרויות

16

 

17

 

 

 

19

 

 

 

20

 

21

 

22

 

23

סיור בגין

24

26

 

 

 

27

מבחן מתמט' ט1+ט2

28

29

הגשת הערכה

חלופית באזרחות

30

31