לוח מבחנים לשכבת ט'

לוח מבחנים שנתי – תשע"ט


שכבה: ט'


חודש ספטמבר- 2018 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

4

5

6

7

 

 

 

9 ראש השנה

 

 

 

10 ראש השנה

11 ראש השנה

 

 

12

 

13

 

14

16

17

18ע.יום כיפור

19 יום כיפור

20

 

21

 

 

 

23ע.סוכות

 

24 סוכות

 

25 סוכות

 

26 סוכות

 

27 סוכות

 

28 סוכות

 

 

30סוכות

 

 

 

 

 

 

 

חודש אוקטובר – 2018

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1 שמחת תורה

2אסרו חג

3

 

4

יום שדה ט'3

5

 

 

7

יום שדה

ט'4

8

יום תנועות נוער (3+4)

9

10

 

11

יום שדה ט'5

12

 

14

יום שדה ט'7

15

מבחן מתמטיקה- רק רנה

16

יום שדה ט1

17

18

יום שדה ט2

19

מבחן בלשון

 

 

21

טקס לזכרו של

יצחק רבין +יד לבנים

22

23

מופע "דרך השלום"

24

 

25

מבחן מתמטיקה

26

 

 

 

28

מבחן באנגלית

 

29הכנה לגיחה

לשכבה באודיטוריום

1+2

 

30

יום בחירות

31

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2018

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

"מופע מחול"

היכל התרבות

2

מבחן בערבית

 

4

 

 

 

5

6

מבחן בתנ"ך

7

 

8

 

9

 

11

מבחן במדעים

12

13

גיחה

טורניר לזכרו

של אלעד ולנשטיין ז"ל

14

של"ח

15

 

16

 

 

 

18

 

 

 

19

מבחן בפיזיקה

ט'1+ט'2

20

 

21

 

22

 

23

מבדק בהיסטוריה

25

"יום הוקרה לפצועי צה"ל"

26

27

1+2 "מכורים לחיים"

28

29

30

מבחן באנגלית

 

 

 

חודש דצמבר – 2018

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

מבדק בלשון

4 חנוכה

5 חנוכה

6 חנוכה

7 חנוכה

 

 

 

9 חנוכה

10 חנוכה

11

12

מבחן במחשבים

ט'1+ט'2

 

עבודת חקר

אומנות חזותית

14

 

 

 

16

הערכה חלופית

הסטוריה

17

מבחן במתמטיקה- רק רנה

 

18

צום י' בטבת

 

19

 

20

מופע (3+4)

"אילו יכולתי"

21

מבחן בערבית

 

23

24

מבחן באזרחות

25

26

 

27

מבחן במתמטיקה

28

הערכה חלופית

בתנ"ך

 

 

30

 

31

מבחן במדעים

 

 

 

 

 

 

 

 

  

חודש ינואר – 2019


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

מבחן חוזר בתנ"ך

2

מבחן חוזר בלשון

3

מבחן חוזר בפיזיקה ט'1+ט'2

4

מבחן חוזר בערבית

 

6

מבחן חוזר באנגלית

 

 

7

מבחן חוזר

במתמטיקה

8

מבחן חוזר במדעים

9

מבחן חוזר במחשבים ט'1+ט'2

10

 

11

 

13

מבחן חוזר באזרחות

14

הצגה היכל

התרבות

15

 

16

 

17

 

18

 

 

 

20

 

 

 

21 טו בשבט

 

22

מבחן בתנ"ך

23

 

24

 

25

27

מבחן באנגלית

 

 

28

29

30

 

31

מבדק בהסטוריה

 

 

 

 

חודש פברואר – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

4

(1-4)

סדנאות "קבלת החלטות"

5יום הורים

6 מבחן במחשבים

ט1+ט2

 

7

הערכה חלופית

במדעים- חקר

8חלוקת תעודות

 

 

 

10

11

הערכה חלופית לשון

12

13

14

מבחן במתמטיקה

15

 

 

 

17

 

18

19 מבחן חוזר

בתנ"ך

20

 

21

מבחן בפיזיקה

ט1+ט2

22

 

 

 

24

 

 

 

25

26

27

 

28

 

 

 

חודש מרץ – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

3

4

 

5

6

מבחן בערבית

7

השכבה צופה בהפקות תיאטרון יב' ב9:00

8

 

 

 

10

 

 

11

12תרגיל פיקוד עורף

13

 

14

15

הערכה

חלופית תנ"ך

 

 

 

17

 

 

18

 

 

19הפנינג פורים

 

20פורים

21 פורים

22 שושן פורים

 

 

24

 

25

עבודת חקר

אומנות חזותית

 

26יום הורים

 

27

 

28

 

29

 

 

31

הערכה חלופית באנגלית

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2019 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

מבחן מתמ' +עמ"ט ט1+ט2

 

2

"יום המעשים הטובים"

יום פעילות "נוער שוחר מדע"(ט1+ט2)

3

 

4

הערכה חלופית בלשון-הערכה חיצונית +

מבחן בהסטוריה 

5

 

יום התלמיד+הפנינג

7

 

הערכה חלופית

אזרחות

8

 

מבחן ייעודי

מדע וטכנולוגיה

ט1+ט2

מבחן במדעים

9

 

10

מבחן בהסטוריה ט1+ט2

11

פסח

12

פסח

 

 

14פסח

15פסח

16

פסח

17

פסח

18פסח

19

ע.פסח

 

 

21

חוהמ"פ

22

חוהמ"פ

23

חוהמ"פ

 

24

חוהמ"פ

25

חוהמ"פ

 

 

 

26

שביעי פסח

28

הערכה חלופית

ערבית

 

 

29

מבחן באזרחות

 

 

30

 

 

 

 

חודש מאי – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

מבחן חוזר

בפיזיקה ט1+ט2

2 טקס

יום השואה

3 מבחן חוזר

בערבית

 

 

 

5 מבחן חוזר

בהיסטוריה

 

6 מבחן חוזר

במתמטיקה

7

ע.יום הזיכרון

8

יום הזיכרון

9

יום העצמאות

10

 

 

 

12

מבחן חוזר במדעים

13

מבחן ייעודי

במדעי המחשב

14

מבחן חוזר באזרחות

 

15

"כנסת צעירה "

סיור

ט1+ט2+ט7+ט6

16

מבחן חוזר

במדעי המחשב

ט1+ט2

כנסת צעירה ט4+ט5+ט3

17

מבחן חוזר בלשון

 

 

 

19

 

 

20

 

21

22

מופע מוסיקלי

אודיטוריום 

23

ל"ג בעומר

24

 

 

26

טיול שנתי

27

לגליל

28

 

29

 

 

30

 

 

 

31

 

חודש יוני – 2019


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

יום ירושלים

 

3

4

5

6

7

 

 

 

9

שבועות

 

10

שבועות

11

 

12

 

13

 

14

 

 

 

16

17

טקס מצטיינים

18

יום הורים

19

 

20חלוקת תעודות

21

 

 

 

23

 

 

 

24

25

26

 

27

28

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

4

5

 

 

7

 

8

9

10

 

11

12

 

 

14

 

15

16

17

18

19

 

 

21

 

 

 

22

23

24

25

26

 

28

29

 

30

 

 

31