לוח מבחנים לשכבת ט'

 

לוח מבחנים שנתי – תש"פ


שכבה: ____ט___

 

 

חודש דצמבר– 2021

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי
1


חנוכה

2


חנוכה

3

 

חנוכה

 

 

5


חנוכה

 

6


חנוכה

7


 

 

8


 

9

הגשת הערכה חלופית - היסטוריה

 

10

 

12

 

 

13

 

גשת הערכה חלופית - תנ"ך

 

14


 

15


מופע "אילו יכולתי"

שעות 3-4

16


 

17


מבחן בערבית

19


מבחן באנגלית - ט'3

20

 

 

 

21


מבחן במתמטיקה


22

 

 

 

 

23


מבחן במתמטיקה - ט'3

24


מבחן באנגלית


 

 

26


 

27


הגשת הערכה חלופית - אזרחות

 

28


 

29


מבחן בעברית

 

30

 

 

31


הגשת הערכה חלופית - גיאוגרפיה

 

 

       30

 

חודש ינואר– 2022

 

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2


מבחן חוזר במתמטיקה

3

סיור "כנסת צעירה"


מבחן במדעים


 

4

סיור "כנסת צעירה"

 

מבחן חוזר באנגלית

5


מבחן חוזר בעברית


 

6


מבחן חוזר במתמטיקה - ט'3

7

 

הגשת הערכה חלופית - ערבית


9


מבחן במדעים10


מבחן חוזר באנגלית - ט'3


11


 


12


 

13


 

14

 

הגשת ציונים

 

סדנאות מילה טוב16

 

17


טו בשבט 


18


 

19

20

21


 


23

24

 

25

26

27

 

28


 30                   31
 

 

 

 

חודש פברואר– 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2


סיום מחצית א'3


4


חלוקת תעודות

6


 

7

8


 

910


 

11


 13


 14


15


16


17


1820 21


22 23


24


25


2728

 

חודש מרץ– 2022

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2

3

46

7


8 9 1011
1314

15

16 17

18
20

21 22
23 24 25
27

28 29 30 31