לוח מבחנים שכבת ט'

לוח מבחנים – תשע"ז

 

שכבת: ט'          תאריך: 23/4/17

 

חודש מאי – 2017 – ט'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

יום הזכרון לחללי צה"ל

*עבודה בשל"ח

2

יום העצמאות

 

3

כנסת צעירה

ט' 1-4

4

 

5

מבחן בערבית ט'4+

הגשת משימת הערכה חלופית בהבעה

7

מבחן במתמטיקה רק לכיתה ט'1

8

מבחני עתודה מדעית טכנולוגית

9

10

מבחן חוזר במדעים+

סיור עת"מ

11

הגשת עבודה במורשת+

סיור ט'1

12

מבחן באנגלית

 

 

14

מבחן חוזר באנגלית

 

15

ל"ג בעומר

16

 

17

מבחן בכימיה ט'1

18

מבחן במתמטיקה ט' 3-7

19

 

 

 

21

מבחן חוזר במתמטיקה

 

22

טיול שנתי

23

טיול שנתי

24

 

25

 

26

מבחן במורשת ט'3 +

מועד אחרון להגשת ציונים רבעון ד'

28

29

 

30

ערב שבועות

 

 

31

שבועות

 

 

 

חודש יוני – 2017

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

2

 

 

 

4

 

5

6

 

7

 

8

פעילות ד"ר מולקולה

9

 

 

 

11

12

13

 

14

 

15

כנסת צעירה

ט'5-ט'8

16

 

 

 

18

 

 

 

19

20

21

 

22

23

 

25

26

27

28

29

30