לוח מבנים לשכבת ח'

לוח מבחנים שנתי – תש"פ

 

שכבה: ___ח'____

חודש ינואר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1 חוזר ג"ג+

הסטוריה

2

3

חוזר ערבית

 

5 חוזר אנגלית+

ספרות

 

 

6 חוזר מתמ'

7 צום עשרה בטבת

מבחן מחשבים

ח1+ח2

8

חוזר לשון

9

חוזר מדעים

הרצאה בשכבה

 

10

 

12

חוזר פיסיקה

13

14

חוזר מחשבים ח1+ח2

15

סדנאות תאיר

16

 

17

 

 

 

19

 

 

 

20

 

21

 

22

סדנאות תאיר

23

 

24

26

 

 

 

27

28

29

מטלת ביצוע ערבית

30

31

 

 

 

חודש פברואר – 2020

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

 

 

3

4

5

6

מבחן לשון

7

 

 

 

9

מבחן אנגלית

 

 

10 טו' בשבט

11

 

12

13

14

מטלת כתיבה ספרות

 

 

16

מבחן במתמטיקה ח1+ח2

17

18

19 מבחן הסטוריה

20

21

 

 

 

23

מבחן במדעים

 

24

25

26

27

מבחן מתמטיקה

ח3-ח7

28

 

 

 

 

 

חודש מרץ – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

3

4

5

6

 

 

8 הפנינג פורים

9 תענית אסתר

 

10 פורים

11 שושן פורים

12

13 הערכה חלופית הסטוריה

 

15

 

 

16 מבחן פיזיקה ח1+ח2

17

18

19

הערכה חלופית לשון

20

 

 

 

22

 

 

23

 

24

מבחן מדה"מח

ח1+ח2

25

26

מבחן ערבית

27

 

29

 

30

 

 

31

חופשת פסח

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1 חופשת פסח

 

2 חופשת פסח

 

3 חופשת פסח

 

 

5 פסח

6 פסח

7 פסח

8 ערב פסח

9 פסח

10 חוה"מ

 

 

 

12 חוה"מ

13 חוה"מ

14 חוה"מ

 

15 שביעי של פסח

 

16 אסרו חג

17

 

 

 

19

מבחן אנגלית

20

 

21 יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

 

 

22

 

23 מבחן גיאוגרפיה

 

 

 

 

24

 

26

מבחן במדעים

 

27

 

 

 

28 יום הזיכרון

לחללי צה"ל

29 יום העצמאות

30

 

 

 

 

חודש מאי – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1 מטלת כתיבה

ספרות

 

 

 

3 חוזר אנגלית

 

4

5

6

7 מבחן מתמט' ח3-ח7

מתמט' עמ"ט ח1+ח2

8

 

 

 

10

 

11 ערב ל"ג בעומר

ח1+ח2 פיזיקה עמ"ט

 

12 ל"ג בעומר

 

13

חוזר

בלשון+מדעים

14

חוזר ג"ג

חוזר מתמטיקה

 

15

חוזר ספרות

 

 

17

חוזר הסטוריה

 

18

חוזר פיזיקה

19

חוזר מדעי המחשב

20

 

21

 

22 יום ירושלים

 

 

 

24

25

 

26

 

27

 

 

28 ערב שבועות

 

 

 

29 שבועות

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2 מחשבים עמ"ט ח1+ח2

3

4

5

 

 

 

7

 

8

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

14

15

16

17

 

18

19

 

 

 

21

 

 

 

22

23

24

 

25

26

 

28

29

30

 

 

 

 

חודש יולי – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

3

 

 

5

 

6

7

8

 

9 צום י"ז בתמוז

10

 

 

12

 

13

14

15

16

17

 

 

19

 

 

 

20

21

22

24

25

 

27

28

 

29 ערב תשעה באב

 

 

30 תשעה באב

31