לוח מבנים לשכבת ח'

לוח מבחנים שנתי – תשע"ט


שכבה: ח'


חודש ספטמבר- 2018 מעודכן מ7/10

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

4

5

6

7

 

 

 

9 ראש השנה

 

 

 

10 ראש השנה

11 ראש השנה

 

 

12

 

13

 

14

16

17

18ע.יום כיפור

19 יום כיפור

20

 

21

 

 

 

23ע.סוכות

 

24 סוכות

 

25 סוכות

 

26 סוכות

 

27 סוכות

 

28 סוכות

 

 

30סוכות

 

 

 

 

 

 

 

חודש אוקטובר – 2018 מעודכן מ 7/10/18

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1 שמחת תורה

2אסרו חג

3

 

4

 

5

 

 

7

 

8

יום תנועות

נוער

 

9

10

10:00 מפגש מנהלת

עם השכבה

 

11

 

12

 

14

15

16

17

18

19

 

 

 

21 יום רבין+

קפה "דילמה"

22 מבחן באנגלית

23

24

 

25 מבחן בלשון

 

26

 

 

 

28

מבחן במדעים

 

29

 

30

יום בחירות

31

מבדק קריאה

בספרות

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2018 מעודכן מ 7/10/18

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

מופע מחול

"מיומנה"

2

 

 

 

4

 

 

 

5

6 מבחן מתמטיקה

7

טיול

8

שנתי

9

11

 

12

מבדק היסטוריה

13

טורניר לזכרו של אלעד ז"ל

 

14

 

15

ערבית

16

 

 

 

18

 

 

 

19

מבחן מדה"מ

ח1+ח2

20

 

21

 

22

 

23

25

מבחן אנגלית

26

27

28

מופע "משקה משקר"

29

30

הגשת עבודה

ביהדות

 

 

 

חודש דצמבר – 2018 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

מבחן פיזיקה

ח1+ח2

4 חנוכה

5 חנוכה

6 חנוכה

7 חנוכה

 

 

 

9 חנוכה

10 חנוכה

11

12

מבדק קריאה

ספרות

13

14

מבדק בלשון

 

 

16

 

17

מבחן במדעים

18

סדנאות

"בינו לבינה"

19

 

20

 

21

מבחן היסטוריה

 

 

23

מבחן באנגלית 

24

סדנאות 

"בינו לבינה"

25

משימת הערכה בלשון 

26

הרצאה שיננית 

 

27

 

28

 

מבחן בערבית

 

30

הרצאה איתי מילר

31

מבחן בפיסיקה

ח1+ח2

 

 

 

 

 

 


חודש ינואר – 2019 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

 

2

חוזר בהיסטוריה

סיור של"ח ח4,ח'8

חיסון ח1+ח2

3

מבחן במתמטיקה

4

הגשת עבודה באומנות

מבחן חוזר בספרות

 

6

חוזר בפיזיקה

ח1+ח2

חיסון ח3,ח4

7

חוזר מדה"מ

ח1+ח2

8

חוזר מדעים

9

חוזר אנגלית

חיסון ח5,ח6

10

סדנאות תאיר

חוזר מתמטיקה

11

 

13

 

14

הצגה

15

 

16

 

17

סדנאות תאיר

חוזר מתמטיקה 

18

 

 

 

20

 

 

 

21 טו בשבט

 

22

חידון טו' בשבט

23

 

24

 

25

27

החלפת מקצועות סמסטריאליים

 

 

28

29

30

מבחן בהסטוריה 

 

31

 

 

 

 

חודש פברואר – 2019 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

4

מבחן באנגלית 

5יום הורים מוזמנים בלבד

6

7

8חלוקת תעודות

 

 

 

10

11

"החיים זה לא

משחק ילדים "

12

מבחן במתמ'

13

14

15

הגשת הערכה חלופית במורשת

 

 

 

17

מבדק בלשון 

 

18

19

מבדק במדעים 

20

21

22

מבדק קריאה בספרות

 

 

 

24

 

 

 

25

מבחן פיזיקה ח1+ח2

26

27

 

28

מבחן בערבית 

 

 

חודש מרץ – 2019 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

3

4

 

5

מיצב חיצוני בהבעה

6

7

מבדק במתמט'

8

 

 

 

10

 

 

11

מבחן עמ"ט

מתמ' ח1+ח2

12תרגיל פיקוד עורף

13

14

15

 

 

 

17

 

 

18

 

19הפנינג פורים

 

20פורים

21 פורים

22 שושן פורים

 

 

24

 

25

מבחן מדעים

(לקראת מיצב)

 

26יום הורים

מיצב במדעים 

 

27

 

28

 

29

מבחן בספרות 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2019 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

מבחן במד"מ ח1+ח2

2

3

 

4

מבחן בערבית 

 

5

הגשת הערכה

חלופית במורשת 

 

 

7

מבחן באנגלית

8

9

מבחן עמ"ט

מדעים ח1+ח2

10

מופע מוזיקלי

"נופל וקם"

11פסח

12

פסח

 

 

14פסח

15פסח

16

פסח

17

פסח

18פסח

19

ע.פסח

 

 

21

חוהמ"פ

22

חוהמ"פ

23

חוהמ"פ

 

24

חוהמ"פ

25

חוהמ"פ

 

 

 

26

שביעי פסח

28

 

 

29

מבחן חוזר

פיזיקה ח1+ח2

 

 

 

30

הגשת הערכה

חלופית הסטוריה 

 

 

 

 

חודש מאי – 2019 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

 

2

יום השואה

3

מבחן מסכם

בלשון 

 

 

 

5

 

6

מבחן במתמ'

(לקראת מיצב)

7

ע.יום הזיכרון

8

יום הזיכרון

9

יום העצמאות

10

 

 

 

12

חוזר הבעה+

הסטוריה 

 

13

 

14

מיצב חציוני

באנגלית 

 

15

חוזר באנגלית

16

חוזר במדעים 

 

17

חוזר ספרות+

ערבית 

 

 

 

19

 

 

20

 

21

מיצב חצוני במתמט'

22

 

23

ל"ג בעומר

24

 

 

 

26

27

 

28

 

29

 

 

30

 

 

 

31

 

חודש יוני – 2019 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

יום ירושלים

3

4

5

6

7

 

 

 

9

שבועות

 

10

שבועות

11

 

12

 

13

 

14

 

 

 

16

טקס מצטיינים 

17

18

יום הורים

19

 

20חלוקת תעודות

21

 

 

 

23

 

 

 

24

25

26

 

27

28

 

30

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

4

5

 

 

7

 

8

9

10

 

11

12

 

 

14

 

15

16

17

18

19

 

 

21

 

 

 

22

23

24

25

26

 

28

29

 

30

 

 

31