לוח מבנים לשכבת ח'

לוח מבחנים שנתי – תש"פ


שכבה: ___ח'____

חודש דצמבר– 2021

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי
1


חנוכה

2


חנוכה

3

 

חנוכה

 

 

5


חנוכה

 

6


חנוכה 

7


 

 

8


 מבחן באנגלית

9


 

10

 

הגשת הערכה חלופית - מורשת - ח'3

 

 

12

 

מבחן במתמטיקה

 

13

 

מבחן במתמטיקה 

ט'1-ט'2

14


צום עשרה בטבת

15

16


מבחן במתמטיקה - ח'3

 

17


הגשת הערכה חלופית- מורשת

 

19


מבחן באנגלית - ח'3

20

 

מבחן במדעים


 

2122

 

סדנאות תאיר


הגשת הערכה חלופית במחשבים - ח'3


 

23

24


הגשת הערכה חלופית - ערבית


 

26


מבחן חוזר באנגלית

 

27


מבחן חוזר במדעים

 

28


מבחן חוזר במתמטיקה

 

29


סדנאות תאיר

30

 

מבחן חוזר בעברית

31

 

 

       30

 

חודש ינואר– 2022

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2


3


 

4

5


 

6


 

7

 9


 10


 


11


 


12

13

14

 

הגשת ציונים16

 

17


טו בשבט - 

פעילות בגן הלאומי 


18


 

19

20

21


 


23

24

 

25

26

27

 

28


 30                      31
       

 

 

חודש פברואר– 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1 2                       34
חלוקת תעודות
6

 

                      78 9                       10
11

סדנאות - "מילה טובה"


 


13


 


                     14


                      15


                     16


                      17


18


 

20

21                       22
23

24


 

25


 


27 28                   
 

 


חודש מרץ– 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2

3

4

                      6
 

7


 

                       8


 9


 

10

11
13

14

15

16


 


17

18
20

 

21


22


23


24

25


27


28
29

 

30

31