לוח מבנים לשכבת ח'

לוח מבחנים שנתי – תשפ"ד

שכבה: ח'

חודש ספטמבר – 2023

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

פתיחת שנה"ל תשפ"ד

 

 

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

ערב ראש השנה

 

 

 

17

ראש השנה

18

19

הרצאה

20

אספת הורים

21

22

 

 

 

 

24

ערב יום כיפור

25

יום כיפור

26

חופשה

27

חופשה

28

חופשה

29

ערב סוכות

 

 

 

 

חודש אוקטובר – 2023

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

סוכות

 

 

 

2

סוכות

3

סוכות

4

סוכות

5

סוכות

6

סוכות

 

8

9

מפגש קולנוע

"פנתר לבן"

 

 

10

מבחן בלשון

11

12

חשיפה לתנועות נוער

13

 

15

16

17

 

18

19

מבחן בספרות

20

 

 

 

 

22

23

מבחן באנגלית

24

 

 

 

25

גיחה בלטרון

 

 

 

26

גיחה בלטרון + יום רבין ז"ל

 

27

 

29

הרצאה שיננית

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2023

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

מבחן במתמטיקה רבעון א'

2

3

 

 

 

 

 

5

פעילות ענבל גלאם

6

סדנאות "מילה טובה"

 

 

7

8

מבחן במדעים ח'1,2

9

10

מבחן בערבית ח'2-6

 

12

13

14

15

מופע מוזיקלי "דסטה"

16

17

 

 

 

 

19

20

מבחן בגיאוגרפיה

21

22

מבחן בפיזיקה ח'1,2

23

24

 

 

 

 

26

27

28

יום הורים

29

מבחן בלשון

30

 

 

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2023

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

4

מבדק על ספר קריאה

5

מופע "משקה משקר"

 

 

6

7

מבחן בהיסטוריה

8

 

10

חנוכה

 

 

 

11

חנוכה

12

חנוכה

13

חנוכה

14

חנוכה

15

חנוכה

17

בינתחומי – מטלת ביצוע

18

19

 

20

מבחן במתמטיקה רבעון ב'

21

 

22

 

 

 

 

24

25

מבחן באנגלית

26

27

 

28

29

 

 

 

 

31

מבחן במדעים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

חוזר בפיזיקה

 

4

חוזר בגיאוגרפיה

5

 

 

 

 

7

חוזר בלשון

8

חוזר בערבית

 

 

 

9

הרצאה איתי מלר

חוזר באנגלית

10

חוזר במתמטיקה

11

חוזר במדעים

12

 

14

חוזר בהיסטוריה

 

15

16

17

18

19

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

28

29

מופע מחול "קומזיץ"

30

31

יום המילה הטובה

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

4

יום הורים לשכבת ח' מוזמנים בלבד

5

טיול שנתי

 

6

טיול שנתי

 

 

 

7

8

9

 

11

הצגה "נראתה לאחרונה"

 

 

12

13

14

סדנאות תאיר סבב 1

15

16

18

19

20

 

21

סדנאות תאיר סבב 2

 

 

 

22

 

23

 

25

 

26

27

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מרץ – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

4

 

5

תרגיל התגוננות

 

 

 

6

7

8

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

17

18

19

יום המעשים הטובים

 

 

 

20

21

22

הפנינג פורים

24

פורים

25

פורים

26

יום הורים

27

28

29

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

7

8

 

9

 

10

11

הצגה "אלוף העולם"

12

 

 

 

 

14

חופשת פסח

15

חופשת פסח

16

חופשת פסח

17

חופשת פסח

18

חופשת פסח

19

חופשת פסח

 

 

 

21

חופשת פסח

22

חופשת פסח

23

חופשת פסח

 

24

חופשת פסח

 

25

חופשת פסח

 

26

חופשת פסח

 

 

 

28

חופשת פסח

29

חופשת פסח

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

5

6

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

7

 

8

9

10

 

 

 

 

12

ערב יום הזיכרון

13

יום הזיכרון

14

יום העצמאות

15

16

17

 

 

 

 

19

20

21

 

22

23

24

 

 

 

 

26

27

28

29

39

31

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

 

 

 

3

4

5

פעילות באודיטוריום

6

7

 

9

10

 

11

ערב שבועות

12

שבועות

13

14

טקס מצטיינים שכבת ח

 

 

 

16

17

18

19

20

חלוקת תעודות מחצית ב'

21

 

 

 

 

23

24

25

 

26

 

27

 

28

 

 

 

 

30