לוח מבנים לשכבת ח'

לוח מבחנים שנתי – תשע"ט


שכבה: ח'


חודש ספטמבר- 2018 מעודכן מ7/10

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

4

5

6

7

 

 

 

9 ראש השנה

 

 

 

10 ראש השנה

11 ראש השנה

 

 

12

 

13

 

14

16

17

18ע.יום כיפור

19 יום כיפור

20

 

21

 

 

 

23ע.סוכות

 

24 סוכות

 

25 סוכות

 

26 סוכות

 

27 סוכות

 

28 סוכות

 

 

30סוכות

 

 

 

 

 

 

 

חודש אוקטובר – 2018 מעודכן מ 7/10/18

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1 שמחת תורה

2אסרו חג

3

 

4

 

5

 

 

7

 

8

יום תנועות

נוער

 

9

10

10:00 מפגש מנהלת

עם השכבה

 

11

 

12

 

14

15

16

17

18

19

 

 

 

21 יום רבין+

קפה "דילמה"

22 מבחן באנגלית

23

24

 

25 מבחן בלשון

 

26

 

 

 

28

מבחן במדעים

 

29

 

30

יום בחירות

31

מבדק קריאה

בספרות

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2018 מעודכן מ 7/10/18

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

מופע מחול

"מיומנה"

2

 

 

 

4

 

 

 

5

6 מבחן מתמטיקה

7

טיול

8

שנתי

9

11

 

12

מבדק היסטוריה

13

טורניר לזכרו של אלעד ז"ל

 

14

 

15

ערבית

16

 

 

 

18

 

 

 

19

מבחן מדה"מ

ח1+ח2

20

 

21

 

22

 

23

25

מבחן אנגלית

26

27

28

מופע "משקה משקר"

29

30

הגשת עבודה

ביהדות

 

 

 

חודש דצמבר – 2018 מעודכן מ 7/10/18

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

מבחן פיזיקה

ח1+ח2

4 חנוכה

5 חנוכה

6 חנוכה

7 חנוכה

 

 

 

9 חנוכה

10 חנוכה

11

12

מבדק קריאה

ספרות

13

14

מבדק בלשון

 

 

16

 

17

מבחן במדעים

18

סדנאות

"בינו לבינה"

19

 

20

 

21

מבחן היסטוריה

 

 

23

24

25

מבחן בספרות

26

 

27

 

28

 

מבחן בערבית

 

30

הרצאה איתי מילר

31

הגשת עבודה

ביהדות

 

 

 

 

 

 


חודש ינואר – 2019 מעודכן מ7/10/18

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

 

2

חוזר בהיסטוריה

3

מבחן במתמטיקה

4

הגשת עבודה באומנות

מבחן חוזר בספרות

 

6

חוזר בפיזיקה

ח1+ח2

7

חוזר מדה"מ

ח1+ח2

8

חוזר מדעים

9

חוזר אנגלית

10

סדנאות תאיר

חוזר מתמטיקה

11

 

13

 

14

הצגה

15

 

16

 

17

סדנאות תאיר

18

 

 

 

20

 

 

 

21 טו בשבט

 

22

חידון טו' בשבט

23

 

24

 

25

27

החלפת מקצועות סמסטריאליים

 

 

28

29

30

 

31

 

 

 

 

חודש פברואר – 2019 מעודכן מ7/10/18

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

4

5יום הורים מוזמנים בלבד

6

7

8חלוקת תעודות

 

 

 

10

11

"החיים זה לא

משחק ילדים "

12

13

14

15

 

 

 

17

 

18

19

20

21

22

 

 

 

24

 

 

 

25

26

27

 

28

 

 

חודש מרץ – 2019 מעודכן מ 7/10/18

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

3

4

 

5

6

7

8

 

 

 

10

 

 

11

12תרגיל פיקוד עורף

13

14

15

 

 

 

17

 

 

18

 

19הפנינג פורים

 

20פורים

21 פורים

22 שושן פורים

 

 

24

 

25

 

26יום הורים

 

27

 

28

 

29

 

 

31

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2019 מעודכן מ 7/10/18


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

 

4

 

5

 

 

7

8

9

10

11פסח

12

פסח

 

 

14פסח

15פסח

16

פסח

17

פסח

18פסח

19

ע.פסח

 

 

21

חוהמ"פ

22

חוהמ"פ

23

חוהמ"פ

 

24

חוהמ"פ

25

חוהמ"פ

 

 

 

26

שביעי פסח

28

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

 

חודש מאי – 2019 מעודכן מ 7/10/18

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

 

2

יום השואה

3

 

 

 

5

 

6

7

ע.יום הזיכרון

8

יום הזיכרון

9

יום העצמאות

10

 

 

 

12

 

13

 

14

 

15

16

 

17

 

 

 

19

 

 

20

 

21

22

 

23

ל"ג בעומר

24

 

 

 

26

27

 

28

 

29

 

 

30

 

 

 

31

 

חודש יוני – 2019 מעודכן מ 7/10/18

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

יום ירושלים

3

4

5

6

7

 

 

 

9

שבועות

 

10

שבועות

11

 

12

 

13

 

14

 

 

 

16

17

18

יום הורים

19

 

20חלוקת תעודות

21

 

 

 

23

 

 

 

24

25

26

 

27

28

 

30

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

4

5

 

 

7

 

8

9

10

 

11

12

 

 

14

 

15

16

17

18

19

 

 

21

 

 

 

22

23

24

25

26

 

28

29

 

30

 

 

31