לוח מבנים לשכבת ח'

לוח מבחנים שנתי – תשע"ט


שכבה: ח'


חודש ספטמבר- 2018

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

4

5

6

7

 

 

 

9 ראש השנה

 

 

 

10 ראש השנה

11 ראש השנה

 

 

12

 

13

 

14

16

17

18ע.יום כיפור

19 יום כיפור

20

 

21

 

 

 

23ע.סוכות

 

24 סוכות

 

25 סוכות

 

26 סוכות

 

27 סוכות

 

28 סוכות

 

 

30סוכות

 

 

 

 

 

 

 

חודש אוקטובר – 2018 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1 שמחת תורה

2אסרו חג

3

 

4

 

5

 

 

7

 

8

יום תנועות

נוער

 

9

10

10:00 מפגש מנהלת

עם השכבה

 

11

 

12

 

14

15

16

17

18

19

 

 

 

21 יום רבין+

קפה "דילמה"

22 מבחן באנגלית

23

24

 

25 מבחן בלשון

 

26

 

 

 

28

מבחן במדעים

 

29

 

30

יום בחירות

31

מבדק קריאה

בספרות

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2018 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

מופע מחול

"מיומנה"

2

 

 

 

4

 

 

 

5

6 מבחן מתמטיקה

7

טיול

8

שנתי

9

11

 

12

מבדק היסטוריה

13

טורניר לזכרו של אלעד ז"ל

 

14

 

15

ערבית

16

 

 

 

18

 

 

 

19

מבחן מדה"מ

ח1+ח2

20

 

21

 

22

 

23

25

מבחן אנגלית

26

27

28

מופע "משקה משקר"

29

30

הגשת עבודה

ביהדות

 

 

 

חודש דצמבר – 2018 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

מבחן פיזיקה

ח1+ח2

4 חנוכה

5 חנוכה

6 חנוכה

7 חנוכה

 

 

 

9 חנוכה

10 חנוכה

11

12

מבדק קריאה

ספרות

13

14

מבדק בלשון

 

 

16

 

17

מבחן במדעים

18

סדנאות

"בינו לבינה"

19

 

20

 

21

מבחן היסטוריה

 

 

23

מבחן באנגלית 

24

סדנאות 

"בינו לבינה"

25

משימת הערכה בלשון 

26

הרצאה שיננית 

 

27

 

28

 

מבחן בערבית

 

30

הרצאה איתי מילר

31

מבחן בפיסיקה

ח1+ח2

 

 

 

 

 

 


חודש ינואר – 2019 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

 

2

חוזר בהיסטוריה

סיור של"ח ח4,ח'8

חיסון ח1+ח2

3

מבחן במתמטיקה

4

הגשת עבודה באומנות

מבחן חוזר בספרות

 

6

חוזר בפיזיקה

ח1+ח2

חיסון ח3,ח4

7

חוזר מדה"מ

ח1+ח2

8

חוזר מדעים

9

חוזר אנגלית

חיסון ח5,ח6

10

סדנאות תאיר

חוזר מתמטיקה

11

 

13

 

14

הצגה

15

 

16

 

17

סדנאות תאיר

חוזר מתמטיקה 

18

 

 

 

20

 

 

 

21 טו בשבט

 

22

חידון טו' בשבט

23

 

24

 

25

27

החלפת מקצועות סמסטריאליים

 

 

28

29

30

מבחן בהסטוריה 

 

31

 

 

 

 

חודש פברואר – 2019 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

4

מבחן באנגלית 

5יום הורים מוזמנים בלבד

6

7

8חלוקת תעודות

 

 

 

10

11

"החיים זה לא

משחק ילדים "

12

מבחן במתמ'

13

14

15

הגשת הערכה חלופית במורשת

 

 

 

17

מבדק בלשון 

 

18

19

מבדק במדעים 

20

21

22

מבדק קריאה בספרות

 

 

 

24

 

 

 

25

מבחן פיזיקה ח1+ח2

26

27

 

28

מבחן בערבית 

 

 

חודש מרץ – 2019 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

3

4

מרתון+מבחן בהבעה

5

מיצב חיצוני בהבעה

6

שאלון אח"מ

7

מבדק במתמט'

8

 

 

 

10

 

 

11

מבחן עמ"ט

מתמ' ח1+ח2

12תרגיל פיקוד עורף

13

14

15

 

 

 

17

 

 

18

 

19הפנינג פורים

 

20פורים

21 פורים

22 שושן פורים

 

 

24

 

25

מבחן מדעים

(לקראת מיצב)

 

26יום הורים

 

27

 

28

מייצב במדעים

29

 

 

31

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2019 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

מבחן בספרות 

2

יום המעשים הטובים

3

יום של"ח ח1

4

מבחן בערבית 

 

5

הגשת הערכה

חלופית במורשת 

 

 

7

 

8

מבחן עמ"ט מדעים ח1+ח2

9

יום שבתון

10

חוזר במדעים 

11

פסח

12

פסח

 

 

14פסח

15פסח

16

פסח

17

פסח

18פסח

19

ע.פסח

 

 

21

חוהמ"פ

22

חוהמ"פ

23

חוהמ"פ

 

24

חוהמ"פ

25

חוהמ"פ

 

 

 

26

שביעי פסח

28

 

מבחן באנגלית 

29

מבחן חוזר

פיזיקה ח1+ח2

 

 

 

30

הגשת הערכה

חלופית הסטוריה 

 

 

 

 

חודש מאי – 2019 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

מבחן במדה"מ ח1+ח2

2

יום השואה

3

הגשת הערכה חלופית בהסטוריה 

+חוזר במדה"מ ח1+ח2

 

5

הגשת הערכה חלופית בהבעה

6

מבחן במתמ'

(לקראת מיצב)

7

ע.יום הזיכרון

8

יום הזיכרון

9

יום העצמאות

10

 

 

 

12

חוזר בספרות

13

חוזר אנגלית 

14

מיצב חציוני

באנגלית 

 

15

חוזר באנגלית

16

חוזר במדעים +

מפמ"ר מדעי המחשב

 

17

חוזר בערבית

 

 

19

חוזר מתמטיקה

 

20

 

21

מיצב חצוני במתמט'

22

מופע "נופל וקם"

23

ל"ג בעומר

24

 

 

 

26

27

 

28

 

29

 

סיור לספארי

30

 

 

 

31

 

חודש יוני – 2019 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

יום ירושלים

3

4

5

6

7

 

 

 

9

שבועות

 

10

שבועות

11

 

12

פעילות מורשת

13

 

14

 

 

 

16

טקס מצטיינים 

17

18

יום הורים

19

 

20חלוקת תעודות

21

 

 

 

23

 

 

 

24

25

26

 

27

28

 

30

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

4

5

 

 

7

 

8

9

10

 

11

12

 

 

14

 

15

16

17

18

19

 

 

21

 

 

 

22

23

24

25

26

 

28

29

 

30

 

 

31