מדעי הסביבה

מאחלים לכם שנה טובה

שנה של עשיה למען האחר והסביבה 

צוות מדעי הסביבה

שרונה ואודליה

הודעות

מסמכים כללי

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 
מצגת שיתופית- כנרת כמערכת אקולוגית אודליה קבסה 03/11/2017לא ידועהורדה
מצגת מסכמת קרינה- יאאודליה קבסה 26/04/20173.59 MBהורדה
מצגת תרגול אקולוגיה- נחשוןאודליה קבסה 22/10/20172.63 MBהורדה
מצגת שרשרת מזון- נחשוןאודליה קבסה 16/10/20172.37 MBהורדה
מצגת מסכמת אקולוגיה- יאאודליה קבסה 26/04/20174.90 MBהורדה
מצגת מגוון ביולוגי א נחשוןאודליה קבסה 16/10/201710.09 MBהורדה
מצגת מבוא לאקולוגיה- נחשוןאודליה קבסה 22/10/20172.18 MBהורדה
מצגת מחזור פחמן וחנקן- נחשוןאודליה קבסה 16/10/20173.26 MBהורדה
מצגת מחזור פחמן וחנקן- נחשוןאודליה קבסה 16/10/20173.80 MBהורדה
שאלות לתרגול מערכות אקולוגיות- יאאודליה קבסה 09/11/2017981.43 KBהורדה
פוסטר מסכם אקוטופאודליה קבסה 30/04/20171.02 MBהורדה
תוכנית לימודים- מערכות אקולוגיותאודליה קבסה 22/10/201725.21 KBהורדה
שאלות לתרגול-אוויר- יאאודליה קבסה 09/11/2017701.25 KBהורדה
סילבוס מדעס תשפאודליה קבסה 19/04/20206.35 MBהורדה
סיכום חיים וסביבה- יאאודליה קבסה 26/04/2017200.00 KBהורדה
סיכום אוויר- יאאודליה קבסה 26/04/2017168.50 KBהורדה
סיכום פסולת- יאאודליה קבסה 26/04/2017166.21 KBהורדה
סיכום מים- יאאודליה קבסה 26/04/2017118.00 KBהורדה
מצגת מאמר תשפא- תזונה מקיימת ובטחון תזונתי בחקלאות בישאלאודליה קבסה 30/05/202113.58 MBהורדה
טופס אישור אקוטופאודליה קבסה 12/10/201564.50 KBהורדה
חוברת אקוטופאודליה קבסה 26/04/2017167.50 KBהורדה
מאמר מדעי תשפב- מצגתאודליה קבסה 17/02/20223.66 MBהורדה
מאמר מדעי תשפבאודליה קבסה 17/02/2022167.73 KBהורדה
בגרות מעובדת 2015 להגשהאודליה קבסה 23/05/2018835.03 KBהורדה
בגרות העמקה 2016 לתרגולאודליה קבסה 01/06/20181.05 MBהורדה
אקולוגיה אנושית- יאאודליה קבסה 26/04/2017389.00 KBהורדה
בגרות מעובדת 2013 להגשהאודליה קבסה 01/05/2018672.50 KBהורדה
בגרות מעובדת 2012 להגשה 1אודליה קבסה 17/04/2018620.50 KBהורדה
מצגת חקלאות- מעורבות האדם- נחשוןאודליה קבסה 16/10/20179.19 MBהורדה
מצגת התאמות לבתי גידול- נחשוןאודליה קבסה 16/10/20174.94 MBהורדה
מצגת מאמר מדעי תשע"טאודליה קבסה 26/05/201924.64 MBהורדה
מצגת יחסי גומלין בין אורגניזמים- נחשוןאודליה קבסה 22/10/20174.32 MBהורדה
מצגת החור האוזון- יאאודליה קבסה 23/11/20171,017.00 KBהורדה
מאמר תש"פ-מצגתאודליה קבסה 26/01/202027.46 MBהורדה
מאמר תש"פאודליה קבסה 22/01/2020194.82 KBהורדה
מצגת אפקט החממה והחור באוזון- נחשוןאודליה קבסה 16/10/20174.20 MBהורדה
מזהמי אוויר- חומרים ומקור פליטתם- יאאודליה קבסה 29/10/20172.04 MBהורדה

אקוטופ

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 
פוסטר מסכם אקוטופאודליה קבסה 11/03/20181.02 MBהורדה
טופס אישור אקוטופאודליה קבסה 11/03/201864.50 KBהורדה
חוברת אקוטופאודליה קבסה 11/03/2018167.50 KBהורדה

המים

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 
סיכום מים-יאאודליה קבסה 11/03/2018118.00 KBהורדה
קול הנחלים- סרטאודליה קבסה 11/03/2018לא ידועהורדה
בחן את עצמךאודליה קבסה 18/06/2018לא ידועהורדה
מים- שאלות לתרגולאודליה קבסה 11/03/2018705.03 KBהורדה

מ.אקולוגית

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 
מצגת מסכמת באקולוגיה-יאאודליה קבסה 11/03/20184.90 MBהורדה
מצגת שרשרת המזון -נחשוןאודליה קבסה 11/03/20182.37 MBהורדה
מצגת מגוון ביולוגי א נחשוןאודליה קבסה 11/03/201810.09 MBהורדה
מצגת מחזור פחמן וחנקן-נחשוןאודליה קבסה 11/03/20183.26 MBהורדה
מצגת תרגול אקולוגיה- נחשוןאודליה קבסה 10/10/20192.63 MBהורדה
תוכנית לימודים-מערכות אקולוגיותאודליה קבסה 11/03/201825.21 KBהורדה
תשובות לעבודת ההגשה באקולוגיהאודליה קבסה 04/11/2019152.09 KBהורדה
עבודת הגשה באקולוגיהאודליה קבסה 10/10/2019150.35 KBהורדה
קובץ שאלות לתרגול מערכות אקולוגיות-יאאודליה קבסה 11/03/2018981.43 KBהורדה
מצגת מבוא לאקולוגיה-נחשוןאודליה קבסה 11/03/20182.18 MBהורדה
בחן את עצמךאודליה קבסה 11/03/2018לא ידועהורדה
חוברת מסכמת מעודכנת בנושא חיים וסביבהאודליה קבסה 11/03/2018200.00 KBהורדה
אקולוגיה אנושית-יאאודליה קבסה 11/03/2018389.00 KBהורדה
אתיקה סביבתיתאודליה קבסה 01/06/2018לא ידועהורדה
למידה מרחוק- יחסי גומלין- שאלותאודליה קבסה 19/03/202080.64 KBהורדה
מצגת חקלאות-מעורבות האדם-נחשוןאודליה קבסה 11/03/20189.19 MBהורדה
מצגת יחסי גומלין בין אורגניזמים-נחשוןאודליה קבסה 10/10/20194.32 MBהורדה
למידה מרחוק-אתיקה סביבתית- שאלותאודליה קבסה 19/04/2020105.67 KBהורדה
מצגת התאמות לבתי גידול-נחשוןאודליה קבסה 11/03/20184.94 MBהורדה

האויר

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 
שאלות לתרגול אוויראודליה קבסה 11/03/2018701.25 KBהורדה
סיכום אוויר- יאאודליה קבסה 11/03/2018168.50 KBהורדה
שאלות סיכום- התחממות גלובליתאודליה קבסה 26/04/2020108.81 KBהורדה
שאלות סיכום- החור באוזוןאודליה קבסה 26/04/202053.16 KBהורדה
מצגת החור באוזון-יאאודליה קבסה 11/03/20181,017.00 KBהורדה
חוקים תקנים ואמנותאודליה קבסה 18/06/201848.50 KBהורדה
בחן את עצמךאודליה קבסה 11/03/2018לא ידועהורדה
מצגת אפקט החממה והחור באוזון-נחשוןאודליה קבסה 11/03/20184.20 MBהורדה
מזהמי אוויר- חומרים ומקור פליטתם-יאאודליה קבסה 11/03/20182.04 MBהורדה

פסולת

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 
פסולת מוצקה- מצגתאודליה קבסה 11/03/20183.15 MBהורדה
פסולת חקלאיתאודליה קבסה 22/01/2020לא ידועהורדה
פסולת- שאלות לתרגולאודליה קבסה 11/03/2018605.44 KBהורדה
פסולת רפואיתאודליה קבסה 22/01/20207.43 MBהורדה
חומרים מסוכנים 1אודליה קבסה 27/01/20203.67 MBהורדה
בחן את עצמךאודליה קבסה 11/03/2018לא ידועהורדה
סיכום פסולת-יאאודליה קבסה 11/03/2018166.21 KBהורדה
חומרים מסוכנים 2אודליה קבסה 27/01/20202.79 MBהורדה

רעש וקרינה

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 
מצגת רעשאודליה קבסה 29/04/201822.43 MBהורדה
רדיואקטיביות סרטוןאודליה קבסה 01/06/2018לא ידועהורדה
שאלות לתרגול- רעשאודליה קבסה 18/06/2018824.60 KBהורדה
בחן את עצמךאודליה קבסה 11/03/2018לא ידועהורדה
למידה מרחוק- קרינה- שאלותאודליה קבסה 16/03/2020158.81 KBהורדה
מצגת מסכמת קרינהאודליה קבסה 11/03/20183.59 MBהורדה