מדעי הסביבה

שנה טובה מצוות מדעי הסביבה

הודעות

מסמכים כללי

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 
מצגת שרשרת מזון- נחשוןאודליה קבסה 16/10/20172.37 MBהורדה
מצגת תרגול אקולוגיה- נחשוןאודליה קבסה 22/10/20172.63 MBהורדה
סיכום אוויר- יאאודליה קבסה 26/04/2017168.50 KBהורדה
מצגת מסכמת אקולוגיה- יאאודליה קבסה 26/04/20174.90 MBהורדה
מצגת מסכמת קרינה- יאאודליה קבסה 26/04/20173.59 MBהורדה
מצגת שיתופית- כנרת כמערכת אקולוגית אודליה קבסה 03/11/2017לא ידועהורדה
סיכום חיים וסביבה- יאאודליה קבסה 26/04/2017200.00 KBהורדה
שאלות לתרגול מערכות אקולוגיות- יאאודליה קבסה 09/11/2017981.43 KBהורדה
שאלות לתרגול-אוויר- יאאודליה קבסה 09/11/2017701.25 KBהורדה
תוכנית לימודים- מערכות אקולוגיותאודליה קבסה 22/10/201725.21 KBהורדה
סיכום מים- יאאודליה קבסה 26/04/2017118.00 KBהורדה
סיכום פסולת- יאאודליה קבסה 26/04/2017166.21 KBהורדה
פוסטר מסכם אקוטופאודליה קבסה 30/04/20171.02 MBהורדה
מצגת מחזור פחמן וחנקן- נחשוןאודליה קבסה 16/10/20173.26 MBהורדה
מאמר תשעחאודליה קבסה 28/01/2018676.07 KBהורדה
מזהמי אוויר- חומרים ומקור פליטתם- יאאודליה קבסה 29/10/20172.04 MBהורדה
מצגת אפקט החממה והחור באוזון- נחשוןאודליה קבסה 16/10/20174.20 MBהורדה
אקולוגיה אנושית- יאאודליה קבסה 26/04/2017389.00 KBהורדה
חוברת אקוטופאודליה קבסה 26/04/2017167.50 KBהורדה
טופס אישור אקוטופאודליה קבסה 12/10/201564.50 KBהורדה
מצגת החור האוזון- יאאודליה קבסה 23/11/20171,017.00 KBהורדה
מצגת מבוא לאקולוגיה- נחשוןאודליה קבסה 22/10/20172.18 MBהורדה
מצגת מגוון ביולוגי א נחשוןאודליה קבסה 16/10/201710.09 MBהורדה
מצגת מחזור פחמן וחנקן- נחשוןאודליה קבסה 16/10/20173.80 MBהורדה
מצגת התאמות לבתי גידול- נחשוןאודליה קבסה 16/10/20174.94 MBהורדה
מצגת חקלאות- מעורבות האדם- נחשוןאודליה קבסה 16/10/20179.19 MBהורדה
מצגת יחסי גומלין בין אורגניזמים- נחשוןאודליה קבסה 22/10/20174.32 MBהורדה

אקוטופ

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 

המים

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 

מ.אקולוגית

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 

האויר

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 

פסולת

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 

רעש וקרינה

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל