לוח מבנים לשכבת ז'


לוח מבחנים שנתי – תש"פ

 

שכבה: ___ז'____

          חודש ספטמבר- 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

3

4

5

6

 

 

 

8

 

 

 

9

10

 

 

11

 

12

מבחן עמית א'

13

15

 

16

17 בחירות-יום שבתון

18

מבחן מנהלת

באנגלית

19

 

20

 

 

 

22

מבחן עמית ב'

 

 

23

 

24

 

25

 

26

מבחן מנהלת

במתמטיקה

 

27

 

 

29 ערב ראש השנה

 

 

30 ראש השנה

 

 

 

 

 

 

 

חודש אוקטובר – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1 ראש השנה

2 צום גדליה

 

3

 

4

 

 

6

 

7

 

8 ערב יום כיפור

9 יום כיפור

 

10

 

11 הגשת הערכה חלופית

באנגלית

 

13 ערב סוכות

14 סוכות

15 סוכות

16 סוכות

17 סוכות

18 סוכות

 

 

 

20 סוכות

21 שמחת תורה

22 אסרו חג

23

 

24

בוחן במדעים

25

 

 

 

27

 

 

28

 

29

30

31

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

מבדק קריאה

 

 

3

הערכה חלופית

במורשת

 

 

 

4

5

 

6

 

7

 

8

מטלות ביצוע

בערבית

10 יום הזיכרון

ליצחק רבין

11

12

 

13

 

14

בוחן במדעים

15

 

 

 

17

 

 

 

18

 

19

 

20

מבחן פיזיקה

ז1+ז2

21

 

22

24

25

26

27

מבחן אנגלית

28

29

 

 

 

חודש דצמבר – 2019

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

מבחן במדעי

המחשב ז1+ז2

 

2

3

 

4

 

5 מבחן

מורשת

6

 

 

 

8

מבחן מתמטיקה ז1+ז2

9 מבחן

במתמטיקה

10

 

11

 

12

מבחן בערבית 

13

 

 

 

15

 

16 מבחן

במדעים

 

17

 

 

18

 

19 

מבחן בלשון


 

20

 

 

22

מבחן בספרות

23

 

24 חנוכה

25 חנוכה

 

26 חנוכה

 

27 חנוכה

 

 

 

29 חנוכה

30 חנוכה

31

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2020

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

חוזר פיזיקה

ז1+ז2

2

חוזר מורשת

3

חוזר ערבית

 

 

5 חוזר במדעים

 

 

 

6 חוזר מתמטיקה

7 צום עשרה בטבת

 

חוזר בספרות+לשון

8

 

חוזר אנגלית

 

9

 

10

הערכה חלופית

בערבית

12

 

13

14

 

15

 

16

 

17

 

 

 

19

 

 

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

26

 

 

 

 

27

28

29

 

30

31

 

 

 

 

חודש פברואר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

 

 

3

4

5

6

7

 

 

 

9

 

 

 

10 טו' בשבט

11

12

13

14

 

 

 

16

17

18

19

20

21

 

 

 

23

 

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

חודש מרץ – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

3

4

5

6

 

 

8

9 תענית אסתר

 

10 פורים

11 שושן פורים

12

13

 

 

 

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

22

 

 

23

 

24

 

25

26

27

 

29

 

30

 

 

31

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

 

2

 

3

 

 

5

6

7

8 ערב פסח

9 פסח

10 חוה"מ

 

 

 

12 חוה"מ

13 חוה"מ

14 חוה"מ

 

15 שביעי של פסח

 

16 אסרו חג

17

 

 

 

19

 

20

 

21 יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

 

 

22

 

23

 

 

 

 

24

 

26

 

 

27

 

 

 

28 יום הזיכרון

לחללי צה"ל

29 יום העצמאות

30

 

 

 

חודש מאי – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

5

6

7

8

 

 

 

10

 

11 ערב ל"ג בעומר

 

12 ל"ג בעומר

 

13

14

 

15

 

 

 

17

 

 

18

 

19

20

 

21

 

22 יום ירושלים

 

 

 

24

25

 

26

 

27

 

 

28 ערב שבועות

 

 

 

29 שבועות

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

4

5

 

 

 

7

 

8

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

14

15

16

17

 

18

19

 

 

 

21

 

 

 

22

23

24

 

25

26

 

28

29

30

 

 

 

 

חודש יולי – 2020

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

3

 

 

5

 

6

7

8

 

9 צום י"ז בתמוז

10

 

 

12

 

13

14

15

16

17

 

 

19

 

 

 

20

21

22

24

25

 

27

28

 

29 ערב תשעה באב

 

 

30 תשעה באב

31