לוח מבנים לשכבת ז'


לוח מבחנים שנתי – תשפ"א


שכבה: ___ז'____

 

חודש דצמבר – 2021

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי
1


חנוכה

2


חנוכה

3

 

חנוכה

 

 

5


חנוכה

 

6


חנוכה


 

7


 

 

8


 

9


מבחן בעברית 

ז'1-ז'5

10


 


 

12


תאריך אחרון להגשת הערכה חלופית - תנ"ך

 

13

 

מופע באודיטוריום - "לא התכוונתי"

14


צום עשרה בטבת

15 

16 


מבחן במתמטיקה מס'2

ז'1-ז'2

17

 

מבחן במתמטיקה מס'2

ז'3-ז'5


19


מבחן באנגלית מס'2

ז'1-ז'5

20


תאריך אחרון להגשת הערכה חלופית - מורשת

 

2122


תאריך אחרון להגשת הערכה חלופית - פיזיקה

ז'1-ז2


23 

24


שישי אחר- 

הורים וקריירה


תאריך אחרון להגשת הערכה חלופית - ערבית 


26


מבחן חוזר באנגלית

27


מבחן חוזר בערבית 

 

28


מבחן חוזר במדעים

29

30


מבחן חוזר בעברית

 

31

 

מבחן חוזר במתמטיקה

 חודש ינואר- 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2


 3

4

5


 


68

9

10


 11

12

13
15


 16

17


18


19

20


 


22


23


 2425


26


 27


29


30


 31


חודש פברואר– 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2


סיום מחצית א'

 

פרוייקט: "ללמוד איך ללמוד" - ז'4


3


4


חלוקת תעודות

6


 

7

8


מבחן במדעים 

ז'1-ז'5

9


פרוייקט: "ללמוד איך ללמוד" - ז'4

10


הערכה חלופית בספרות

 ז'1-ז'5

11


 13


מבחן באנגלית ז'1-ז'514


15


16
סדנאות עושים חיים.

פרוייקט: "ללמוד איך ללמוד" - ז'4
17

מבחן במתמטיקה ז'1-ז'2
18

מבחן במתמטיקה ז'3-ז'5

20 21


22 23

מבחן בתנ"ך
ז'1-ז'2

24

תאריך אחרון להערכה חלופית בשפה
ז'1-ז'5
25


2728

 

חודש מרץ– 2022

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2

3

46

7


8 9 1011
1314

15

16 17

18
20

21 22
23 24 25
27

28 29 30 31