לוח מבחנים שכבת ז'

http:

לוח מבחנים – תשע"ז

 

שכבת: ז'   

חודש ינואר- 2017 – ז'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

חנוכה

2

3

מועד הגשת עבודה בימאות

4

5

6

 

 

8

מבחן בערבית

 

 

9

10

11

 

12

מבחן חוזר בערבית

13

מועד אחרון למסירת ציונים

15

 

16

17

 

18

 

19

 

20

 

 

 

22

 

 

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

29

 

 

 

30

31

 

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2017 – ז'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

 

5

 

6

7

הרצאת אינטרנט בטוח

8

9

 

 

 

10

 

12

13

מבחן בערבית

14

15

16

מבחן במתמטיקה

17

 

 

 

19

מבחן באנגלית

20

 

21

22

מבחן במדעים

23

24

מבחן בערבית

 

 

26

מבחן חוזר באנגלית

 

27

מבדק קריאה

 

28

 

 

 

 

 

            חודש מרץ – 2017 – ז'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

 

2

מבחן חוזר במדעים

3

מבחן בתנ"ך

 

 

5

מבחן חוזר בערבית

מועד אחרון למסירת ציונים רבעון ג'

6

מבחן בספרות

 

 

7

8

9

הערכה חלופית בג"ג

10

 

12

פורים

 

 

13

פורים

14

מבחן חוזר בתנ"ך

15

מבחן חוזר בספרות

16

מבחן בהבעה

17

19

 

 

20

 

21

 

22

 

23

מבחן חוזר בהבעה

24

תאריך אחרון להגשת עבודת שורשים

26

מבחן באנגלית

27

 

28

29

30

מבחן חוזר במדעים

31

מבחן חוזר באנגלית

 

 

חודש אפריל – 2017- ז'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

חופשת פסח

3

חופשת פסח

4

חופשת פסח

5

חופשת פסח

6

חופשת פסח

7

חופשת פסח

 

 

9

חופשת פסח

10

חופשת פסח

11

חופשת פסח

12

חופשת פסח

13

חופשת פסח

14

חופשת פסח

 

 

16

חופשת פסח

17

חופשת פסח

18

חופשת פסח

 

19

20

21

 

 

23

 

 

 

24

יום השואה

25

 

26

מבחן חוזר במדעים

27

מבחן במתמטיקה

28

30

מבחן בערבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2017 – ז'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

יום הזכרון לחללי צה"ל

2

יום העצמאות

 

3

 

4

מבחן מפמ"ר במדעים

5

מבחן חוזר במתמטיקה

 

7

מבחן חוזר בערבית

8

9

מסיבת שורשים

10

11

12

 

 

 

14

ל"ג בעומר

 

15

מבחן מפמ"ר במתמטיקה

16

מועד להגשת עבודה בימאות

17

18

 

19

 

 

 

21

 

 

22

23

24

25

26

מועד אחרון למסירת ציונים

 

28

29

 

30

ערב שבועות

 

 

31

שבועות

 

 

 

חודש יוני – 2017

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

2

 

 

 

4

 

5

6

 

7

 

8

 

9

 

 

 

11

12

13

 

14

 

15

16

 

 

 

18

 

 

 

19

20

21

 

22

23

 

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2016

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

5

6

 

7

8

 

 

 

10

 

11

12

13

14

15

 

 

 

17

 

 

 

18

19

20

21

22

24

25

 

26

 

27

28

29

 

 

 

31