לוח מבנים לשכבת ז'


לוח מבחנים שנתי – תש"פ

 

שכבה: ___ז'____


חודש ספטמבר- 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

3

4

5

6

 

 

 

8

 

 

 

9

10

 

11

 

12

 

 

13

 

 

15

 

16

17

בחירות-יום שבתון

18

19

 

20

 

 

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

 

29

ערב ראש השנה 

30

ראש השנה


 

 

 

 

 

 


חודש אוקטובר – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

ראש השנה

2

צום גדליה 

 

3

 

4

 

 

6

 

7

 

8

ערב יום כיפור

9

יום כיפור

 

10

 

11

 

13

ערב סוכות

14

סוכות

 

15

סוכות

16

סוכות

 

17

סוכות

18

סוכות

 

 

20

סוכות

 

21

שמחת תורה 

 

22

אסרו חג 

23

 

24

 

25

 

 

 

27

 

 

28

 

29


30


31

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2019  

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

4

5

 

6

 

7

 

8

10

יום הזיכרון ליצחק רבין 

11

12

 

13

 

14

 

15

 

 

17

 

 

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

24

 

25

26

 

27

28

 

29

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

3

4

5

6

 

 

 

8

9

10

11

 

12

13

 

 

15

 

16

 

17

 

 

18

 

19

 

20

 

22

ערב חנוכה 

 

23

חנוכה

24

חנוכה

25

חנוכה

26

חנוכה

27

חנוכה


 

29

חנוכה

30

חנוכה

31

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

 

 

 

3

 

5

 

 

 

6

 

7

צום עשרה בטבת

8

 

9

 

10

 

12

 

13

14

 

15

 

16

 

17

 

 

19

 

 

 

20

21

 

22

 

23

 

24

26

 

 

 

27

28

29

 

30

31

 

 

 

חודש פברואר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

23

4

5

6

7

 

 

9

10

טו' בשבט

11

12

13

14

 

 

 

16

17

 

18

19

20

21

 

 

23

 

24

25

26

 

27

28

 

 

 

 

חודש מרץ 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

3

4

5

6

 

 

8

9

תענית אסתר

 

10

פורים

11

שושן פורים 

12

13

 

 

 

15

 

 

16

17

18

19

 

20

 

 

 

22

 

 

23

 

24

25

26

27

 

29

 

30

 

31
 

 

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל 2020


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

2

3

 

 

5

 

6

7

8

ערב פסח

9

פסח

10

חוה"מ

 

12

חוה"מ

13

חוה"מ

14

חוה"מ

15

שביעי של פסח

16

אסרו חג

17

 

 

 

19

 

20

 

21

יום הזיכרון

לשואה ולגבורה 

 

 

22

 

23

 

 

 

 

24

 

26

 

 

27

 

 

 

28

יום הזיכרון

לחללי צה"ל 

29

יום העצמאות 

30

 

 

חודש מאי 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

10

 

11

ערב ל"ג בעומר

12

ל"ג בעומר

13

 

14

 

15

 

 

 

17

 

 

18

 

19

20

 

21

 

22

יום ירושלים

 

 

24

25

 

26

 

 

27

 

 

28

ערב שבועות 

 

 

29

שבועות

31          

 

חודש יוני – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

יום ירושלים

3

4

5

מבחן מנהלת אנגלית- תמונת מצב

6

7

שישי אחר 

 

 

 

9

שבועות

 

10

שבועות

11

 

12

 

13

 

14

 

 

 

16

17

18

יום הורים

19

 

20חלוקת תעודות

21

 

 

 

23

 

 

 

24

25

26

 

27

28

 

30

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

4

5

 

 

7

 

8

9

10

 

11

12

 

 

14

 

15

16

17

18

19

 

 

21

 

 

 

22

23

24

25

26

 

28

29

 

30

 

 

31