לוח מבחנים שכבת ז'

לוח מבחנים שנתי – תשע"ח

 

שכבה: ז'

חודש ספטמבר- 2017

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

4

5

 

6

 

7

 

8

10

11

12

יום תנועות הנוער + אסיפת הורים

13

מבחן עמית מועד ב'

14

 

15

 

 

 

17

ישיבות בזק

18

 

19

20

ראש השנה

21

ראש השנה

22

ראש השנה

 

 

24

 

25

מבחן עמית חלק ב'

26

27

הרצאת שוטר 4+5

28

מבחן עמית מועד ב'

29

יום כיפור

 

 

 

חודש אוקטובר – 2017

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

שיחה שכבתית עם מנהלת ביה"ס

2

הרצאה שיננית שעה 4

3

4

סוכות

5

סוכות

6

סוכות

 

 

8

סוכות

9

סוכות

10

סוכות

11

סוכות

12

סוכות

13

סוכות

15

שיעורים בנושא סרטן

16

חשיפה ל"תנופה" בערב

17

18

מבחן במדעים

19

מופע כוכב הבית שלנו 1+2

20

 

 

 

22

שיעורים בנושא סרטן

23

מבדק קריאה בספרות

24

יום גיבוש בפארק הלאומי

25

מבחן באנגלית

26

מבחן חוזר במדעים

27

שישי אחר

סרט באשכול

 

 

29

מבחן חוזר באנגלית

 

30

מבחן במתמטיקה

 

31

ערב הורים

 

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2017- ז'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

 

2

מבחן חוזר במתמטיקה+

טקס רבין + חידון רבין

3

הערכה חלופית במדעים

 

5

מבחן חוזר בספרות

 

 

6

הערכה חלופית בג"ג

7

8

 

9

 

10

 

12

 

13

מבחן בערבית

14

 

15

 

16

 

17

 

 

 

19

מבחן בפיזיקה

ז'1+ז'2

 

20

מבחן חוזר בערבית

21

 

22

מבחן במחשבים

ז'1+ז'2

23

 

24

שישי אחר

הורים וקריירה

1+2

26

מבחן בספרות

27

28

יום הורים

29

מבחן בלשון והבעה

30

 

 

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2017 – ז'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

מבחן חוזר בספרות

4

מבחן במדעים

5

יום הוקרה לפצועי צה"ל

6

7

"לא התכוונתי"

3+4 באודיטוריום

8

מבחן באנגלית

 

 

10

מבחן חוזר במדעים

11

מבחן במתמטיקה

12

מבחן חוזר באנגלית

13

מופע מחול

"מיומנה"

14

חנוכה

15

חנוכה

 

 

17

חנוכה

18

חנוכה

19

חנוכה

20

חנוכה

21

 

22

שישי אחר

חנוכה

 

24

הרצאה בנושא עישון (2 חצאים)

25

מבחן בתנ"ך+

הערכה חלופית בג"ג

26

27

מבחן במורשת

28

מבחן חוזר במתמטיקה

29

מבחן חוזר בתנ"ך

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2018- ז'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

מבחן חוזר במורשת

2

3

מוזיאון ישראל

4

5

 

 

7

 

 

 

8

9

10

 

11

הערכה חלופית בהבעה

12

שישי אחר

צפייה בסרט

14

 

15

16

 

17

מבחן במדעים

18

 

19

 

 

 

21

 

 

 

22

מבחן חוזר במדעים

23

 

24

סדנאות "עושים חיים ברשת"

25

מבחן במתמטיקה

26

28

 

 

 

29

30

31

טו בשבט

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2018 – ז'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

2

הפנינג קיימות+

חלוקת תעודות

 

4

מבחן חוזר במתמטיקה

5

מבדק קריאה בספרות

6

7

8

9

מבחן באנגלית

 

 

11

12

מבחן חוזר באנגלית

13

14

15

16

 

 

 

18

 

19

20

תרגיל התגוננות

21

22

מבחן בהבעה

23

שישי אחר

פורים

 

25

מופע

"מייד אין יזראל"

26

מבחן חוזר במדעים

27

הפנינג פורים

28

פורים

 

 

 

 

 

חודש מרץ – 2018- ז'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

פורים

2

פורים

 

 

4

מבחן חוזר בהבעה

5

 

6

7

מבחן בספרות

8

9

 

 

 

11

מבחן בגיאוגרפיה +

שבוע הידברות

12

מבחן חוזר בספרות

13

יום המעשים הטובים

14

יום הורים

15

 

16

שישי אחר

הידברות +

מבחן חוזר בג"ג

18

מבחן במתמטיקה

 

19

טיול שנתי

20

טיול שנתי +

מסיבת שורשים

21

22

פסח

23

פסח

 

 

25

פסח

 

26

פסח

27

פסח

28

פסח

29

פסח

30

פסח

 

 

 

חודש אפריל – 2018- ז'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

פסח

2

פסח

3

פסח

4

פסח

5

פסח

6

פסח

 

 

8

9

מבחן חוזר במתמטיקה

10

11

מבחן בתנ"ך

12

יום השואה

13

 

 

 

15

מבחן בערבית

16

17

ערב יום הזכרון

18

יום הזכרון

19

יום העצמאות

20

מבחן חוזר בתנ"ך

 

22

מבחן במורשת

 

23

מבחן חוזר בערבית

24

 

25

מבחן באנגלית

26

מבחן חוזר במורשת

 

27

שישי אחר

משחקי ילדות

29

 

 

30

מבחן חוזר באנגלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2018- ז'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

מבחן במדעים

2

 

3

ל"ג בעומר

4

הערכה חלופית בג"ג

 

6

מבחן חוזר במדעים

7

8

9

מבחן במדעי המחשב

ז'1+ז'2

10

11

 

 

 

13

יום ירושלים +

יום התלמיד

 

14

מבחן במתמטיקה

ז'1+ז'2

15

 

16

17

 

18

 

 

 

20

שבועות

 

 

21

שבועות

22

23

24

25

 

 

 

27

28

 

29

 

30

 

 

31

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2018 – ז'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

10

11

12

 

13

 

14

טקס מצויינות חט"ב

15

 

 

 

17

 

 

 

18

19

20

 

21

22

 

24

25

26

27

28

29