לוח מבנים לשכבת ז'

לוח מבחנים שנתי – תש"פ

 

שכבה: ___ז'____

חודש ינואר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

חוזר פיזיקה

ז1+ז2

2

חוזר מורשת

3

חוזר ערבית

 

 

5

 

 

6 חוזר מתמטיקה

7 צום עשרה בטבת

חוזר בספרות+ לשון

8

חוזר אנגלית

 

 

9

חוזר מדעים

 

10

הערכה חלופית

בערבית

12

 

13

14

 

15

 

16

 

17

 

 

 

19

 

 

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24 שישי אחר

26 החלפת

מקצועות סמסטריאליים

 

 

27

28

29

 

30

31

 

 

 

 

חודש פברואר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

 

 

3

סדנאות

4

יום הורים

5

6

 

7 חלוקת

תעודות

 

 

 

9

 

 

 

10 טו' בשבט

11 מופע בהיכל

התרבות

12 מבחן באנגלית

13

14 מטלת

ביצוע בערבית

 

 

 

16

17

18 מבחן בלשון

19

מבחן מיון נבחרת ישראל

במדעים ז'1+ז'2

20 הערכה חלופית במורשת

21

 

 

 

23 מבחן במתמטיקה

 

24

25

מבחן מיון 2 נבחרת ישראל במדעים ז'1+זי2

26

27

מבחן במדעים

28

שישי אחר

 

 

 

חודש מרץ – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

3

4

5 הערכה חלופית במדעים

6

 

 

8 הפנינג פורים

9 תענית אסתר

 

10 פורים

11 שושן פורים

12

13

 

 

 

15

16

17

18 טיול

19 שנתי

20

 

 

 

22

 

 

23

 

24

 

25

מבחן בתנ"ך

26 הערכה חלופית בערבית

27

שישי אחר

29 יום הורים

 

30

 

 

31 פסח

 

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1 פסח

2 פסח

 

3 פסח

 

 

5 פסח

6 פסח

7 פסח

8 ערב פסח

9 פסח

10 חוה"מ

 

 

 

12 חוה"מ

13 חוה"מ

14 חוה"מ

 

15 שביעי של פסח

 

16 אסרו חג

17

 

 

 

19

הרצאה 1+2

 

20

מבחן באנגלית

21 יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

 

 

22

 

23

מבחן במחשבים

ז1+ז2

מבחן במדעים ז'3-ז'7

 

24

שישי אחר

26

מבחן בספרות

 

27

 

 

 

28 יום הזיכרון

לחללי צה"ל

29 יום העצמאות

30

 

 

חודש מאי – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

מבחן בערבית

 

 

3

 

4

5 סיור

"נעלה לירושלים"

 

6

7 מבחן מנהלת

במתמטיקה

8

 

 

 

10

מפגש קולנוע

 

11

חוזר מדעים

 

12 ל"ג בעומר

 

13

חוזר לשון

14

חוזר מחשבים

ז1+ז2

15

מבחן מיון באנגלית

 

 

17

חוזר מתמטיקה

 

18

חוזר ספרות

19

מפמ"ר מדעים ז1+ז2

20

חוזר אנגלית

21

חוזר תנ"ך+ ערבית

22 יום ירושלים

 

 

 

24

25

 

26

(מסירת ציונים)

 

27

 

 

28 ערב שבועות

 

 

 

29 שבועות

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2 מסיבת שורשים

3

4

5

מפמ"ר מחשבים ז1+ז2

 

 

7

 

8

9

 

10

 

11

 

12

טקס הצטיינות

 

 

14

15

16

17

 

18

19 חלוקת תעודות

 

 

 

21

 

 

 

22

23

24

 

25

26

 

28

29

30

 

 

 

 

חודש יולי – 2020

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

3

 

 

5

 

6

7

8

 

9 צום י"ז בתמוז

10

 

 

12

 

13

14

15

16

17

 

 

19

 

 

 

20

21

22

24

25

 

27

28

 

29 ערב תשעה באב

 

 

30 תשעה באב

31