לוח מבנים לשכבת ז'


לוח מבחנים שנתי – תשע"ט

 

שכבה: ___ז'____


חודש ספטמבר- 2018

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

4

5

6

7

 

 

 

9 ראש השנה

 

 

 

10 ראש השנה

11 ראש השנה

 

 

12

 

13

מבחן עמית א'

 

14

מבחן עמית

חוזר

16

אסיפת הורים

17

18ע.יום כיפור

19 יום כיפור

20

 

21

 

 

 

23ע.סוכות

 

24 סוכות

 

25 סוכות

 

26 סוכות

 

27 סוכות

 

28 סוכות

 

 

30סוכות

 

 

 

 

 

 


חודש אוקטובר – 2018

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1 שמחת תורה

2אסרו חג

3

 

4

מבחן עמית ב'

5

עמית חוזר

 

 

7

 

8

יום תנועות הנוער.

שעה 1+2

 

9

10

הרצאה לקראת

התרמה שעה 5

 

11

 

12

"שישי אחר"

14

15

יום התרמה אחה"צ

16

17

הרצאת משטרה שעה 5

18

19

מבחן מתמטיקה

 

 

21

חידון רבין

22

מבחן במתמטיקה ז1+ז2

23

24

מבחן אנגלית

 

25

 

26

 

 

 

28

 

 

29

 

30

בחירות

31

מבחן מדעים

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2018 מעודכן 7/10/18

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

מופע מחול "זרמים"- מיומנה

2

 

 

 

4

 

 

 

5

6

יום גיבוש בפארק

7

 

8

מבחן ערבית

9

11

מבדק קריאה ספרות

12

13

טורניר לזכרו של אלעד ולנשטיין ז"ל

14

 

15

משימת הגשה

מורשת

16

שישי אחר

 

 

18

בוחן פיזיקה

ז1+ז2

 

 

19

 

20

 

21

מבחן גאוגרפיה

22

 

23

25

יום הורים

26

27

מבדק לשון

28

29

מופע באשכול הפיס "לא התכוונתי"

30

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2018

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

4 חנוכה

5 חנוכה

6 חנוכה

7 חנוכה

 

 

 

9 חנוכה

10 חנוכה

11

מועד אחרון להגשת ציונים

רבעון א'

12

הערכה חלופות מדעים

13

14

מבחן אנגלית

 

 

16

מבדק קריאה ספרות

17

מבחן מחשבים ז1(3+4)

18

 

מבחן מחשבים

ז'2(3+4)

19

"נעלה לירושלים"-

יום סיור

20

הערכה חלופות

ג"ג

21

שישי אחר

23

הרצאה-

עישון וסיכונים אחרים

3+4 חצי שכבה

5+6 חצי שכבה

24

מבחן מדעים

25

26

 

27

מבחן ערבית

28

 

 

 

30

מבחן פיזיקה

ז1+ז2

31

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

2

3

מבחן מתמטיקה

 

 

4

 

 

6

חוזר פיזיקה

ז1+ז2

 

 

7

חוזר לשון

8

חוזרי מתמטיקה

9

חוזר מדעים

10

חוזר ערבית+ג"ג

11

חוזר אנגלית

13

 

14

15

 

16

 

17

 

18

 

 

 

20

 

 

 

21 טו בשבט

 

22

 

23

 

24

 

25

27

 

 

 

28

29

30

 

31

 

 

 

 

חודש פברואר – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

4

5יום הורים מוזמנים בלבד

6

7

8חלוקת תעודות

 

 

 

10

11

12

13

14

15

 

 

 

17

 

18

19

20

21

22

 

 

 

24

 

 

 

25

26

27

 

28

 

 

חודש מרץ – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

3

4

 

5

6

7

8

 

 

 

10

 

 

11

12תרגיל פיקוד עורף

13

14

15

 

 

 

17

 

 

18

 

19הפנינג פורים

 

20פורים

21 פורים

22 שושן פורים

 

 

24

 

25

 

26יום הורים

 

27

 

28

 

29

 

 

31

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2019


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

 

4

 

5

 

 

7

8

9

10

11פסח

12

פסח

 

 

14פסח

15פסח

16

פסח

17

פסח

18פסח

19

ע.פסח

 

 

21

חוהמ"פ

22

חוהמ"פ

23

חוהמ"פ

 

24

חוהמ"פ

25

חוהמ"פ

 

 

 

26

שביעי פסח

28

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

 

חודש מאי – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

 

2

יום השואה

3

 

 

 

5

 

6

7

ע.יום הזיכרון

8

יום הזיכרון

9

יום העצמאות

10

 

 

 

12

 

13

 

14

 

15

16

 

17

 

 

 

19

 

 

20

 

21

22

 

23

ל"ג בעומר

24

 

 

 

26

27

 

28

 

29

 

 

30

 

 

 

31

 

חודש יוני – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

יום ירושלים

3

4

5

6

7

 

 

 

9

שבועות

 

10

שבועות

11

 

12

 

13

 

14

 

 

 

16

17

18

יום הורים

19

 

20חלוקת תעודות

21

 

 

 

23

 

 

 

24

25

26

 

27

28

 

30

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

4

5

 

 

7

 

8

9

10

 

11

12

 

 

14

 

15

16

17

18

19

 

 

21

 

 

 

22

23

24

25

26

 

28

29

 

30

 

 

31