לוח מבנים לשכבת ז'

לוח מבחנים שנתי – תשפ"ד

שכבה: ז'

 

          חודש ספטמבר- 2023

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

 

5

6

7

8

 

 

 

10

11

 

12

מבחן עמית ז2

אסיפת הורים

13

14

מבחן עמית ז2 (2)

15

ערב ראש השנה

 

 

17

ראש השנה

18

 

19

מבחן עמית ז1+ז3 (1)

הרצאה

20

21

מבחן מיפוי באנגלית שכבתי

 

22

 

 

 

24

ערב יום כיפור

25

יום כיפור

26

גשר

27

גשר

28

גשר

29

ערב חג סוכות

 

 

 

חודש אוקטובר – 2023

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

סוכות

 

 

2

סוכות

3

סוכות

4

סוכות

5

סוכות

6

סוכות

8

מבחן עמית ז4+ז5 (1)

 

9

10

מבחן עמית ז6 (1)

11

12

מבחן עמית ז1+ז3 (2)

13

15

מבחן עמית ז4+ז5 (2)

 

 

16

 

17

מבחן עמית ז6 (2)

18

19

20

22

 

 

 

23

 

24

25

מבחן במתמטיקה שכבתי (1)

26

27

29

הרצאה שיננית – שעה 2

 

 

 

30

מבדק בלשון (1)

31

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2023

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

 

2

מבחן באנגלית (1) שכבתי

 

3

 

5

6

 

7

מבחן בפיזיקה ז1+ז2

8

9

10

מבחן בערבית (1) שכבתי

 

 

12

 

 

 

13

 

14

15

מבחן בספרות (1) שכבתי

16

17

 

19

 

20

 

21

22

מבחן בתנך שכבתי

 

 

23

מבחן התאמות בתנך

24

 

26

27

מבחן במדעים עמ"ט ז1+ז2

28

 

29

30

מבחן בעברית (2) שכבתי

 

 

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2023

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

 

4

מבחן במתמטיקה(2) שכבתי

5

6

7

8

מבחן בערבית (2) שכבתי

10

חנוכה

11

חנוכה

12

חנוכה

13

חנוכה

14

חנוכה

15

חנוכה

17

 

 

 

18

 

19

מבחן בפיזיקה ז1+ז2

20

21

מבחן באנגלית (2) שכבתי

22

24

 

25

מבחן במדעים שכבתי (2)

26

 

27

28

מבחן בגאוגרפיה שכבתי

29

31

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

חוזר במתמטיקה

3

מבחן בספרות ספר קריאה

 

 

4

חוזר בעברית

5

7

מטלת ביצוע בינתחומי (לאורך השבוע)

 

 

8

מבחן במדה"מ ז2

9

חוזר באנגלית

10

חוזר בערבית

11

חוזר בגאוגרפיה

12

14

חוזר בספרות

 

 

15

חוזר במדעים

16

17

18

19

21

 

 

 

22

 

23

24

25

טו בשבט

26

28

 

 

 

29

 

30

31

 

 

 

 

חודש פברואר – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

 

5

6

7

8

9

 

 

 

11

 

12

13

14

15

16

 

 

 

18

 

 

 

19

20

21

22

24

25

 

 

 

26

27

28

29

 

 

 

 

 

חודש מרץ – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

 

4

5

6

7

8

10

 

 

 

11

12

13

14

15

 

17

 

18

19

20

21

22

24

פורים

25

פורים

 

 

26

27

28

29

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2024

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

 

 

 

2

3

4

5

7

8

 

 

 

9

10

11

12

 

14

חופשת פסח

 

 

15

חופשת פסח

 

16

חופשת פסח

 

17

חופשת פסח

 

18

חופשת פסח

 

19

חופשת פסח

 

21

חופשת פסח

 

 

22

חופשת פסח

 

23

חופשת פסח

 

24

חופשת פסח

 

25

חופשת פסח

 

26

חופשת פסח

 

28

חופשת פסח

 

29

חופשת פסח

 

30

חופשת פסח

 

 

 

 

 

 

 

 

          חודש מאי – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

5

ערב יום השואה

 

 

6

יום השואה

7

8

9

10

12

ערב יום הזיכרון

 

 

13

יום הזכרון

14

יום העצמאות

15

16

17

19

 

 

 

20

21

22

23

24

26

ל"ג בעומר

 

 

27

28

29

30

31

 

 

חודש יוני – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

 

4

5

6

7

 

 

 

9

 

 

 

10

 

11

ערב שבועות

12

שבועות

 

13

שבועות

14

16

 

 

 

17

 

18

19

 

20

21

 

23

 

 

24

 

25

 

26

 

27

28

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

3

4

5

7

 

 

 

8

 

9

10

11

12

14

 

 

 

15

 

16

17

18

19

21

 

 

 

22

 

23

24

25

26

 

28

 

 

 

29

 

30

31