לוח מבחנים לשכבת יב'
לוח מבחנים שנתי – תש"פ


שכבה: יב'

 

חודש דצמבר– 2021

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי
1


חנוכה

2


חנוכה

3

 

חנוכה

 

 

5


חנוכה

 

6


חנוכה

7


 

 

8


 

9


מתכונת באזרחות

10

 

 

12

 

 

13

 

 

14


מבחן באשכול א'

 

15


מבדק באזרחות - יב'2


16


 

 

17


מבחן במתמטיקה

19


בחינה בע"פ באנגלית ארצי

 

מבחן חוזר בספרות

 

בגרות בע"פ -יב'2-ויקטוריה

20


בחינה בע"פ באנגלית ארצי

 

בגרות בע"פ -יב'2-ויקטוריה

2122

 

 

מבחן חוזר באנגלית

23

24


 

26


מבחן באשכול ב'

 

מתכונת בספרות- יב'2

 

 

27


 פעילות בבטיחות בדרכים 

28


 

29


 

30

 

בגרות פנימית בספרות

31

 

       30

 

חודש ינואר– 2022

 

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2


 

3


מתכונת במתמטיקה

4


 

5


 

6


 

7

 

מבחן חוזר במתמטיקה


9


 10


בגרות באנגלית 

11


 


12


מבחן חוזר באשכול א' 

 

מתכונת באזרחות יב'2

 

1314

 

הגשת ציונים16

 

מבחן חוזר באשכול ב'

17


טו בשבט


18


 

19


מתכונת באזרחות יב'2

20


בגרות במתמטיקה


21


 


23

24

 

25


 

26


בגרות פנימית באזרחות 

27

 

28


 30 31


 

חודש פברואר– 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2


סיום מחצית א'3


4


חלוקת תעודות

6


 

7

8


 

910


 

11


 13


 14


15


16


17


1820 21


22 23


24


25


2728

 

חודש מרץ– 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2

3

46

7


8 9 1011
1314

15

16 17

18
20

21 22
23 24 25
27

28 29 30 31