לוח מבחנים לשכבת יב'
לוח מבחנים שנתי – תש"פ


שכבה: יב'

 

חודש אוקטובר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי


1

2


ערב חג סוכות


4


חו"המ סוכות5


חו"המ סוכות6


חו"המ סוכות

7


חו"המ סוכות8


חו"המ סוכות

9

 

חג שני סוכות11


אסרו חג סוכות12


מבחן באנגלית

13


14

15


16
                     18

מבחן באנגלית 
יב'2
                      19

מבחן אשכול ב'
20  21                        22

מבחן אשכול א': מדעי המחשב,
כימיה,
ביולוגיה
תקשורת

מבחן בספרות
יב'2


 23

2526


מבחן ביוטכנולוגיה

27


28


מבחן באזרחות 

יב'2

29

30


יום הזיכרון ליצחק רבין

חודש נובמבר– 2020

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1


בגרות פנימית בע"פ באנגלית

2


בגרות פנימית בע"פ באנגלית


3


בגרות פנימית בע"פ באנגלית

                       4


בגרות פנימית בע"פ באנגלית5


בגרות פנימית בע"פ באנגלית


מבחן במנהל וכלכלה

יב'26

9

10 

11 

מבחן באזרחות

                    12


13

15


מבחן במתמטיקה


16


1718


מבחן בתנ"ך


19


מבחן בספרות

יב'2

 


20

22


מבחן באשכול א'


בגרות בע"פ באנגלית

יב'2

23


2425


מבחן בביוטכנולוגיה


מבחן באזרחות

יב'2                     26


27


29


מבחן במנהל וכלכלה

יב'2                     30


מבחן באשכול ב'