לוח מבחנים לשכבת יב'

לוח מבחנים שנתי – תשפ"ד

שכבה י"ב 7/2/24

חודש פברואר – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

בגרות בספרות

5

6

מתכונת באנגלית בע"פ

7

 

8

הרצאה- יאיר קויפמן

9

 

 

 

11

יב'3-יב'7

חשיפה לתכנית תכלס- 11:00

12

בגרות באנגלית בע"פ

 

13

 

בגרות באנגלית בע"פ

14

15

אשכול א'-

מבחן חוזר במחשבת

 

מבחן חוזר בכימיה

 

מבחן בביוטכנולוגיה

 

מבחן בתיאטרון

 

מבחן בתקשורת

 

מתכונת בתנ"ך יב'1

16

 

 

צילומים לספר מחזור

18

החיטה צומחת שוב

 

 

19

החיטה צומחת שוב

20

החיטה צומחת שוב

21

סיור למגמת פיזיקה

22

24

מבחן שאלון 581

5 יח"ל מתמטיקה

 

צילומים לספר מחזור

25

הצגת עדות- מניה

 

 

26

מתכונת במתמטיקה

27

בחירות לרשויות המקומיות

28

29

מתכונת באזרחות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מרץ – 2024

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

סדנא לתלמידי מחשבת ישראל

 

 

4

מבחן חוזר במתמטיקה

 

בגרות בלשון- משפרים

5

6

מתכונת בתנ"ך יב'1

7

אשכול א'-

מתכונת במחשבת ישראל

 

מתכונת בתיאטרון

 

מועד הערכה חלופית בכימיה

 

מבחן בביוטכנולוגיה

 

מבחן חוזר בתקשורת

8

צילומים לספר מחזור

10

יום מרוכז במתמטיקה

 

 

11

יום מרוכז במתמטיקה

12

בגרות בתנ"ך יב'1

13

בגרות במתמטיקה

14

בגרות במתמטיקה

15

צילומים לספר מחזור

17

יום מרוכז באנגלית

18

בגרות באנגלית

19

בגרות באנגלית

20

21

מבחן חוזר באזרחות

22

הפנינג פורים

24

פורים

25

פורים

 

 

26

אשכול ב'-

מבחן בסוציולוגיה

 

מבחן בחנ"ג עיוני

27

סדנאות בכימיה שעות 1-3

28

סיור ליחידה-

תכנית תכלס

29

אשכול ב'

מבחן בערבית

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

בגרות באזרחות

 

 

2

ראיונות לתכנית תכלס

3

4

אשכול א'-

בגרות במחשבת ישראל

 

בגרות עיונית בתיאטרון

 

מבחן באומנות העיצוב

 

מתכונת בתקשורת

 

מבחן חוזר בביוטכנולוגיה

5

7

אשכול א'-

בוחן מעבדה בביולוגיה- גלי

8

אשכול ב'

בוחן מעבדה- ביולוגיה סיגלית ורונית

 

מבחן חוזר בסוציולוגיה

 

מבחן בפיזיקה- חשמל

 

 

9

אשכול ב'-

בגרות בע"פ בערבית

 

תערוכת אומנות פלסטית – יב'8

10

11

12

 

14

חופשת פסח

 

 

15

חופשת פסח

 

16

חופשת פסח

 

17

חופשת פסח

 

18

חופשת פסח

 

19

חופשת פסח

 

21

חופשת פסח

 

 

22

חופשת פסח

 

23

חופשת פסח

 

24

חופשת פסח

 

25

חופשת פסח

 

26

חופשת פסח

 

28

חופשת פסח

 

29

חופשת פסח

 

30

חופשת פסח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

2

אשכול א'-

בגרות בתקשורת

 

בגרות בכימיה

 

מבחן חוזר באומנות העיצוב

3

5

ערב יום השואה

 

 

6

יום השואה

7

אשכול ב'-

מועד הגשת עבודה בהיסטוריה מורחב

8

9

מתכונת בביולוגיה- שני האשכולות

10

12

ערב יום הזיכרון

 

 

13

יום הזיכרון

 

צפייה בהצגה האחות של נדב

14

יום העצמאות

15

16

אשכול ב'-

מתכונת בפיזיקה- מעבדה

 

בחינה בע"פ בהיסטוריה מורחב

 

מבחן חוזר בסוציולוגיה

 

מבחן חוזר בערבית

17

19

 

 

 

20

בגרות בלשון משפרים

 

אשכול ב'-

מבחן חוזר בפיזיקה- חשמל

 

מתכונת בערבית

 

אשכול א'-

בגרות בהפקה- וידאו

 

 

21

22

הפקת ערב תיאטרון

23

אשכול א'-

בגרות מעשית בתיאטרון

 

בגרות בביוטכנולוגיה

 

בגרות בהפקה- סטילס

24

26

ל"ג בעומר

 

 

27

28

29

בגרות במתמטיקה

30

בגרות במתמטיקה

31

 

 

 

 

חודש יוני – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

בגרות באנגלית

4

בגרות באנגלית

 

 

5

6

מסיבת סיום שכבת יב'

7

 

 

 

9

אשכול א'-

מתכונת באומנות העיצוב

 

 

10

אשכול א

 

תערוכה באמנות העיצוב

11

ערב שבועות

12

שבועות

 

13

שבועות

14

מסיבות כיתתיות סוף שנה

16

מועד הגנה על פרוייקט בסוציולוגיה

 

 

17

אשכול א'-

בגרות במחשבת ישראל- משלימים

 

אשכול ב'

מתכונת בסוציולוגיה

18

19

אשכול ב'

מתכונת בפיסיקה חשמל

20

21

 

23

 

 

24

 

25

אשכול א'-

בגרות באומנות העיצוב

 

בגרות בכימיה- משפרים

 

 

26

 

27

28

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

אשכול ב'-

בגרות בפיזיקה- חשמל

2

3

4

5

7

 

 

 

8

 

9

10

11

12

14

 

 

 

15

בגרות בסוציולוגיה

16

17

מועד ב'- אנגלית

18

מועד ב'- לשון

19

21

 

 

 

22

מועד ב'- מתמטיקה

23

24

25

26

 

28

 

 

 

29

 

30

31