לוח מבחנים שכבת יב'

 

לוח מבחנים – תשע"ז

 

שכבת: יב'  - מחצית ב'-  10/5/17

חודש מאי – 2017 – יב'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

7

מתכונת מעבדה ביולוגיה

+ יב'2 יום מרוכז אנגלית + מתכונת

8

בגרות בכימיה

9

 

10

מתכונת באזרחות

13:00 אודישנים קריינים

19:00 ריקוד

11

בגרות באנגלית

12

מבחן בפיזיקה יב' 3

 

14

 

15-

ל"ג בעומר

 

16

סיור מדעי הסביבה

+ מבחן בערבית+בגרות מדעי המחשב+

מבחן בפיזיקה יב'4-7

17

יב'2 – מבחן תורת הארגון

18

בגרות ביולוגיה מעבדה

19

 

 

21

 

 

22

בגרות במתמטיקה

19:00 משחק

23

יב'2- מתכונת באזרחות

13:00 ריקוד

24

 

25

מתכונת בתנ"ך יב'3+

מתכונת בג"ג+

מבחן בסוציולוגיה+

בגרות בערבית+ מתכונת בפיזיקה+

בגרות אקוטופ

19:00 ריקוד

26

 

בגרות אקוטופ

13:00 ריקוד

28

29

בגרות באזרחות

14:00 ריקוד

19:00 משחק

30

ערב שבועות

 

31

שבועות

 

 

חודש יוני – 2017 – יב'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

 

2

מתכונת בפיזיקה יב'3+

מתכונת בתנ"ך

+ יב'2 מבחן במנהל

4

9:00-18:00

ריקוד ומשחק

5

בגרות בספרות ומשפרים

8:00-12:00 חזרה גנרלית

6

מסיבת סיום יב'

8:00-15:00 ריקוד, משחק ושירה

7

 

8

 

9

יום התלמיד

 

 

11

12

בגרות פיזיקה

בגרות מדעי הטכנולוגיה+

 

 

13

יום מרוכז מעבדה מיכאל רבין פיזיקה+

בגרות בע"פ ניהול עיסקי יב'1+יב'2

14

מתכונת מעבדה פיזיקה (רבין)

 

15

בגרות בהסטוריה (משפרים)

 

מבחן בגרות בתקשורת פנימית

16

 

מסיבות כיתתיות

 

18

 

 

 

19

בגרות בגיאוגרפיה +

בגרות בביוטכנולוגיה+

בגרות תורת הארגון יב'2+

בגרות מעבדה פיזיקה (רבין)

20

 

21

 

22

מתכונת בתולדות אמנות פלסטית

23

 

25

26

 

27

28

29

בגרות בתנ"ך

30

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2016 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

בגרות אומנות פלסטית

3

4

5

 

6

7

 

 

 

9

 

10

אנגלית מועד ב'

11

12

 

13

מתמטיקה מועד ב'

14

 

 

 

16

 

 

 

17

18

19

20

21

23

24

 

25

 

26

27

28

 

 

 

30