לוח מבחנים שכבת יב'

 

לוח מבחנים – תשע"ז

 

שכבת: יב'  - מחצית ב'-  12/2/17

חודש ינואר- 2017 – יב'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

חנוכה

2

הרצאה:

אבודים לרגע

3

מבחן במתמטיקה

4

מתכונת באנגלית יב'2

5

יום מרוכז במתמטיקה יב'3

6

מבחן חוזר אשכול ב'+יום מרוכז במתמטיקה יב'3

8

מתכונת במתמטיקה יב'3 (רנה)+

מבחן חוזר אזרחות +

מתכונת באנגלית יב'2

+שיפור 30%

השכלה כללית

ומבוא לביולוגיה

9

מבחן חוזר אשכול א'

 

*בוחן באנגלית

לקבוצה של

חנאן וטניה

10

בוחן מעבדה ביולוגיה (רחל)

+

בוחן בביוטכנולוגיה

+

יום צילום

11

מתכונת בתנ"ך יב' 2

12

מתכונת בספרות

13

 

15

מבחן חוזר בספרות (11 ילדים)

16

בגרות באנגלית

17

סיור א. פלסטית

18

מתכונת בתנ"ך יב'2

19

 

20

 

 

 

22

 

 

 

23

בגרות במתמטיקה יב'3

24

 

25

יום צילום+

מתכונת בתנ"ך יב'2

 

26

מבחן במתמטיקה +

בגרות מעשית בחנ"ג

27

מבחן חוזר בפיזיקה (לתלמידים של רנה)

29

סיור לבית המשפט העליון (יב' 4,5,6,7)

30

מבחן גוש א' +

בגרות בלשון

+ הגשת מטלות ביצוע באזרחות

31

הצגת ערב

"יהודים רעים"

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2017 – יב'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

2

מבחן בתנ"ך

ללא יב'1 +

בגרות בתנ"ך

יב'2

3

יום תיאטרון

משעה 4

5

סיור לבית המשפט העליון (יב' 1,2,4)

6

מבחן באנגלית

7

8

9

בגרות בספרות

10

חלוקת תעודות

 

 

12

 

13

 

14

 

15

16

בגרות הסטוריה

(משפרים) +

מבחן פטור חנ"ג

17

 

 

19

מתכונת בע"פ אנגלית +

מופע "בשביל ישראל"

20-

יום צילום

מתכונת

באנגלית בע"פ

21

מבחן בתנ"ך יב'1+

מבחן גוש ב'

 

22

מתכונת באנגלית בע"פ

 

23- בוחן ביולוגיה- מזל +

מתכונת מעשית בתיאטרון+

מתכונת באנגלית בע"פ+

סיור כימיה

24

 

 

26

מבחן באזרחות

 

 

27

בגרות בע"פ אנגלית

28

בוחן ביוטכנולוגיה מעבדה +

סיור מגמת פילוסופיה+ערבית

 

 

 

 

            חודש מרץ – 2017 – יב'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

בגרות בע"פ אנגלית

2

מבחן במתמטיקה

3

 

 

 

5

ערב הפקת תיאטרון

6

מבחן גוש א' +

 

הקמת תערוכה אמנות פלסטית +

בגרות מעשית בתיאטרון

7

בוחן מעבדה ביולוגיה (רחל)

 

8

בגרות א.פלסטית+

 

פתיחת תערוכה בערב

9

סיור מדעי הסביבה+

סיור גיאוגרפיה

10

הפנינג פורים

12

פורים

 

 

13

פורים

14

טיול שנתי

15

טיול שנתי

16

טיול שנתי

17

 

19

מבחן באנגלית

 

20

מבחן מתוקשב בג"ג (נירה)

21

מבחן בתנ"ך

22

 

23

24

מבחן גוש ב'

 

 

26

הרצאה התרמת דם

 

27

מבחן חוזר גוש א' (ללא ביולוגיה וא.פלסטית)

28

מתכונת בביולוגיה +

יום המעשים הטובים+ התרמת דם+

יום מרוכז ביוטכנולוגיה (13:00)

29

מבחן מתוקשב בג"ג

 

 

יום הורים

30

מבחן חוזר א. פלסטית+

מתכונת בתיאטרון+

מתכונת מעבדה כימיה +

מתכונת מחשבת ישראל

+ערב הפקה

31

מבחן חוזר בביולוגיה

 

חודש אפריל – 2017- יב'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

חופשת פסח

3

חופשת פסח

4

חופשת פסח

5

חופשת פסח

6

חופשת פסח

7

חופשת פסח

 

 

9

חופשת פסח

10

חופשת פסח

11

חופשת פסח

12

חופשת פסח

13

חופשת פסח

14

חופשת פסח

 

 

16

חופשת פסח

17

חופשת פסח

18

חופשת פסח

 

19

20

מבחן חוזר גוש ב'+מתכונת הדמייה בביוטכנולוגיה+

מתכונת בערבית

21

מתמטיקה השלמות

 

23

מתכונת באנגלית

 

 

24

יום השואה

25

מבחן באזרחות

26

27

מתכונת מ.מחשב+

בגרות מעבדה כימיה +בגרות פנימית מחשבת ישראל

+ בגרות בתיאטרון

28

30 מתכונת במתמטיקה

תחילת מערכות מיוחדות

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2017 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

יום הזכרון לחללי צה"ל

*הצגה "האחות של נדב"

2

יום העצמאות

 

3

 

4

בגרות בביולוגיה

5

מבחן בפיזיקה יב'3 (קינן)

+ יב'4-7 (רבין)

 

 

7

מתכונת מעבדה ביולוגיה

8

בגרות בכימיה

9

 

10

מתכונת באזרחות

11

בגרות באנגלית

12

 

 

14

ל"ג בעומר

 

15

בגרות במדעי המחשב+

מבחן בפיזיקה יב'4-7 (רק לתלמידי ביולוגיה)+מתכונת ביוטכנולוגיה

16

סיור מדעי הסביבה

17

18

בגרות ביולוגיה מעבדה

19

 

 

21

 

 

22

בגרות במתמטיקה

23

24

25

מתכונת בג"ג+

בגרות בערבית+ מתכונת בפיזיקה

26

 

 

 

28

29

בגרות באזרחות

30

ערב שבועות

 

 

31

שבועות

 

 

 

חודש יוני – 2017 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

 

2

מתכונת בתנ"ך

 

4

 

5

בגרות בספרות ומשפרים

6

מסיבת סיום יב'

7

 

8

 

9

 

 

 

11

12

בגרות פיזיקה

בגרות מדעי הטכנולוגיה

13

יום מרוכז מעבדה מיכאל רבין פיזיקה

14

מתכונת מעבדה פיזיקה (רבין)

 

15

בגרות בהסטוריה (משפרים)

16

 

 

 

18

 

 

 

19

בגרות בגיאוגרפיה +

בגרות בביוטכנולוגיה+

בגרות מעבדה פיזיקה (רבין)

20

 

21

 

22

מתכונת בתולדות אמנות פלסטית

23

 

25

26

 

27

28

29

בגרות בתנ"ך

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2016 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

בגרות אומנות פלסטית

3

4

5

 

6

7

 

 

 

9

 

10

אנגלית מועד ב'

11

12

 

13

מתמטיקה מועד ב'

14

 

 

 

16

 

 

 

17

18

19

20

21

23

24

 

25

 

26

27

28

 

 

 

30