לוח מבחנים לשכבת יב'

לוח מבחנים שנתי – תשע"ט


שכבה: יב'

 

חודש אוקטובר – 2018 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1 שמחת תורה

2אסרו חג

3

 

4

 

5

 

 

7

 

8

 

9

10

 

11

 

12

מבחן באנגלית

14

15

מבחן בספרות

16

סיור פולין

12:30-19:00

17

סדנאות לפני גיוס

18

מבחן גוש ב' ללא פיזיקה

19

 

 

 

21

22

מבחן בתנ"ך

23

24

 

25

מבחן בפזיקה יב'3+גוש ב' פיזיקה בלבד

26

 

 

 

28

פולין טקסים

15:00-18:00

 

29

פולין 15:30-18:30

30

בחירות יום שבתון

31

כנס מטוס

 

 

 

 

 


חודש נובמבר – 2018- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

4

 

 

 

5

פולין

6

פולין

7

פולין

 

8

פולין

 

9

פולין

11

פולין

12

13

 

14

 

15

מבחן באזרחות

16

 

 

 

18

 

 

 

19

מבחן במתמטיקה

20

 

21

 

22

מבחן גוש א' בוחן מעבדה ביולוגיה מזל

23

25

בוחן מעבדה ביולוגיה סיגלית

26

מבחן באנגלית

27

סינמה דרייב 3+4

סוף רבעון א'

28

מבחן בספרות

29

30

 

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2018 – יב'


 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

מבחן חוזר גוש א'

4

חנוכה

5

חנוכה

6

חנוכה

7

חנוכה

 

 

9

חנוכה

10

חנוכה

11

מבחן חוזר באנגלית

12

13

14

מבחן חוזר בספרות

 

16

 

17

מתכונת בספרות

18

אבודים לרגע

3+4

 

19

 

20

מבחן בכימיה ותקשורת

21

 

 

23

24

מבחן בתנ"ך

25

26

 

27

מבחן באזרחות

28

 

 

 

30

מבחן גוש ב'

בוחן מעבדה ביולוגיה סיגלית

31

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2019- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

מבחן חוזר באזרחות

 

2

3

4

מתכונת במתמטיקה

סוף רבעון ב'

6

מתכונת באנגלית

 

7

מבחן חוזר בתנ"ך

8

 

9

 

10

בגרות בספרות

11

 

13

מבחן חוזר גוש ב'

14

15

מבחן במתמטיקה

16

 

17

בגרות באנגלית

18

 

 

 

20

מבחן חוזר בפיזיקה

 

21

טו בשבט

 

22

 

23

 

24

בגרות במתמטיקה

25

27

 

 

 

28

בגרות בלשון משפרים

29

30

 

31

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2019 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

מבחן גוש ב'

בוחן מעבדה ביולוגיה סיגלית

4

5

מבחן באנגלית

 

יום הורים מוזמנים בלבד

6

7

8

חלוקת תעודות

 

 

 

10

מבחן בתנ"ך

11

12

13

14

מבחן גוש א'

בוחן מעבדה ביולוגיה מזל

15

 

 

 

17

 

18

19

20

מבחן באזרחות

21

22

סוף רבעון ג'

 

 

24

מבחן בפיזיקה+

גוש ב' פיזיקה בלבד

25

26

27

 

28

מבחן גוש ב'

ללא פיסיקה

הצגת ערב

 


חודש מרץ – 2019- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

3

מבחן באנגלית

4

בגרות אמנות בוקר

5

בגרות אמנות ערב

6

7

8

 

 

 

10

 

 

11

12

תרגיל פיקוד עורף

13

בגרות בתיאטרון ערב

14

בגרות בתיאטרון בוקר

15

 

 

 

17

אמנות העיצוב- תערוכה+

מבחן במדעי המחשב ותקשורת+מבחן חוזר במחשבת ישראל

18

מופע שעה 5

19

הפנינג פורים

 

20

פורים

21

פורים

22

שושן פורים

 

 

24

טיול שנתי

25

טיול שנתי

 

26

טיול שנתי

 

 

27

 

28

 

29

 

 

31

מתכונת במחשבת ישראל+מבחן חוזר במדעי המחשב+מבחן חוזר בתקשורת

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2019- יב'


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

מתכונת באנגלית

4

מבחן חוזר גוש ב' ללא ביוטכנולוגיה+מבחן חוזר בפיזיקה

5

 

 

7

מתכונת ביולוגיה מעבדה

8

9

10

מתכונת באזרחות

11

פסח

12

פסח

 

 

14

פסח

15

פסח

16

פסח

17

פסח

18

פסח

19

ע.פסח

 

 

21

חוהמ"פ

22

חוהמ"פ

23

חוהמ"פ

 

24

חוהמ"פ

25

חוהמ"פ

 

 

 

26

שביעי פסח

28

מתכונת בביוטכנולוגיה

 

29

 

 

 

30

בגרות במחשבת ישראל+מתכונת במדעי המחשב+מתכונת בתקשורת

 

 

 

 

חודש מאי – 2019- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

 

2

יום השואה

3

 

 

 

5

 

6

בגרות באזרחות

7

ע.יום הזיכרון

8

יום הזיכרון

9

יום העצמאות

10

סוף רבעון ד'

 

 

12

מתכונת בערבית

מתכונת בפיזיקה

 

13

בגרות באנגלית

14

 

15

מתכונת בתנ"ך

16

בגרות בכימיה משפרים

17

 

 

 

19

 

 

20

בגרות במתמטיקה שאלון ראשון משפרים

21

22

 

23

ל"ג בעומר

24

 

הגשת ציונים

 

26

27

בגרות בפיזיקה

28

בגרות בביולוגיה מעבדה

29

 

 

30

מסיבת סיום שכבת יב'

 

31

 

חודש יוני – 2019 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

יום ירושלים

3

בגרות בערבית

4

5

6

בגרות בתנ"ך

7

 

 

 

9

שבועות

 

10

שבועות

11

 

12

 

13

בגרות במדעי המחשב

14

מסיבות כיתתיות

 

16

17

בגרות בספרות משפרים

18

יום הורים

19

בגרות בניהול עסקי +

בגרות בגיאוגרפיה

20

יום אחרון ללימודים

21

 

 

 

23

 

 

 

24

בגרות בהסטוריה משפרים

25

26

 

27

28

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

4

5

 

 

7

 

8

9

10

 

11

12

 

 

14

 

15

16

17

18

19

 

 

21

 

 

 

22

23

24

25

26

 

28

29

 

30

 

 

31