לוח מבחנים לשכבת יב'

לוח מבחנים שנתי – תשע"ט


שכבה: יב'

 

חודש אוקטובר – 2018 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1 שמחת תורה

2אסרו חג

3

 

4

 

5

 

 

7

 

8

 

9

10

 

11

 

12

מבחן באנגלית

14

15

מבחן בספרות

16

סיור פולין

12:30-19:00

17

סדנאות לפני גיוס

18

מבחן גוש ב' ללא פיזיקה

19

 

 

 

21

22

מבחן בתנ"ך

23

24

 

25

מבחן בפזיקה יב'3+גוש ב' פיזיקה בלבד

26

 

 

 

28

פולין טקסים

15:00-18:00

 

29

פולין 15:30-18:30

30

בחירות יום שבתון

31

כנס מטוס

 

 

 

 

 


חודש נובמבר – 2018- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

4

 

 

 

5

פולין

6

פולין

7

פולין

 

8

פולין

 

9

פולין

11

פולין

12

13

 

14

 

15

מבחן באזרחות

16

 

 

 

18

 

 

 

19

מבחן במתמטיקה

20

 

21

 

22

מבחן גוש א' בוחן מעבדה ביולוגיה מזל

23

25

בוחן מעבדה ביולוגיה סיגלית

26

מבחן באנגלית

27

סינמה דרייב 3+4

סוף רבעון א'

28

מבחן בספרות

29

30

 

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2018 – יב'


 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

מבחן חוזר גוש א'

4

חנוכה

5

חנוכה

6

חנוכה

7

חנוכה

 

 

9

חנוכה

10

חנוכה

11

מבחן חוזר באנגלית

12

13

14

מבחן חוזר בספרות

 

16

 

17

מתכונת בספרות

18

אבודים לרגע

3+4

 

19

 

20

מבחן בכימיה ותקשורת

21

 

 

23

24

מבחן בתנ"ך

25

26

 

27

מבחן באזרחות

28

 

 

 

30

מבחן גוש ב'

בוחן מעבדה ביולוגיה סיגלית

31

סיור מגמת אמנות 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2019- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

מבחן חוזר בספרות

 

2

3

4

מתכונת במתמטיקה

סוף רבעון ב'

6

מתכונת באנגלית

 

7

מבחן חוזר באזרחות

8

 

9

 

10

בגרות בספרות

11

 

13

מבחן חוזר גוש ב'

+פיזיקה -ללא

ביוטכנולוגיה 

14

15

מבחן במתמטיקה

16

 

17

בגרות באנגלית

18

 

 

 

20

 

 

21

טו בשבט

מבחן בתנ"ך

 

22

 

23

 

24

בגרות במתמטיקה

25

27

 

 

 

28

בגרות בלשון משפרים

מתכונת באנגלית בע"פ+הצגת ערב מגמת תאטרון 

29

 

מתכונת באנגלית בע"פ לנבחני לשון 

30

סיור מגמת אומנות 

31

מבחן חוזר ביוט'

בגרות בחנ"ג

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2019 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

מבחן חוזר

בתנ"ך

 

 

3

סיור לכנסת+

לבית המשפט העליון 

4

5

מבחן באנגלית

 

יום הורים מוזמנים בלבד

6

בגרות בע"פ באנגלית 

7

8

חלוקת תעודות

 

 

 

10

מבחן גוש ב'+פיזיקה ללא ביוט'

11

12

13

14

מבחן גוש א'

בוחן מעבדה ביולוגיה מזל

15

 

 

 

17

סיור לכנסת+

לבית המשפט

העליון

 

18

מבחן באזרחות

19

20

בגרות בע"פ באנגלית 

 

21

 

22

סוף רבעון ג'

 

 

24

מבחן בתנך 

25

26

27

 

28

מבחן גוש ב'

ללא פיסיקה

הצגת ערב

 


חודש מרץ – 2019- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

3

מבחן באנגלית

4

בגרות- ערב

אומנות 

5

בגרות בוקר באמנות+

חוזר גוש א'

6

מתכונת מעבדה

פיסיקה 

7

סיור מדעי החברה +

מחשבת ישראל

8

בגרות במעבדה

פיזיקה(סבב 1)

 

10

מבחן גוש א'

 

11

 

12

תרגיל פיקוד עורף

13

בחינת הדמייה

ביוטכנולוגיה+

בגרות ערב תאטרון

14

בגרות בוקר תיאטרון+מתכונת בתקשורת

15

 

בגרות מעבדה פיזיקה (סבב 2)

 

17

מבחן גוש ב'

(ללא פיזיקה)

18

 

19

הפנינג פורים

 

20

פורים

21

פורים

22

שושן פורים

 

 

24

טיול שנתי

25

טיול שנתי

 

26

טיול שנתי

 

 

27

 

28

מבחן חוזר במדה"מ

29

מתכונת באנגלית 

 

31

מבחן חוזר באזרחות 

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2019- יב'


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

מבחן חוזר בתנ"ך 

3

 

4

בגרות בתקשורת+מתכונת במחשבת ישראל+מתכונת מדעי המחשב +מבחן ערבית(לתלמידי תאטרון בלבד)

+מבחן הדמייה בגאוגרפיה

5

 

 

7

מבחן בפיזיקה+

חוזר גוש ב'(ללא ביוטכנולוגיה)

8

 

9

יום בחירות לכנסת 

10

מתכונת באזרחות 

11

פסח

 

12

פסח

 

 

14

פסח

מבחן חוזר בפיזיקה+בגרות בע"פ בערבית 

15

פסח

16

פסח

17

פסח

18

פסח

19

ע.פסח

 

 

21

חוהמ"פ

22

חוהמ"פ

23

חוהמ"פ

 

24

חוהמ"פ

25

חוהמ"פ

 

 

 

26

שביעי פסח

28

מתכונת בפיזיקה 

29

 

 

 

30

בגרות בהפקה

+מבחן בתולדות האמנות

 

 

 

 

חודש מאי – 2019- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

בגרות במחשבת ישראל

2

יום השואה

 

3

 

 

 

5

 

6

בגרות באזרחות

7

ע.יום הזיכרון

8

יום הזיכרון

9

יום העצמאות

10

מתכונת בתנ"ך

 

 

12

בגרות בכימיה-מעבדה

13

בגרות במדעי המחשב+מתכונת באמנות העיצוב ותיאטרון+חוזר פלסטית

14

 

15

מתכונת מעבדה בביולוגיה 

16

בגרות באנגלית

17

 

מתכונת אקוטופ

 

19

 

 

20

בגרות במתמטיקה 

21

22

מבחן חוזר בביוטכנולוגיה+מתכונת בערבית 

23

ל"ג בעומר

24

 

 

26

בגרות באקוטופ מדה"ס

27

בגרות בפיזיקה+מתכונת בג"ג+ניהול עיסקי

28

בגרות בביולוגיה מעבדה

29

 

 

30

מסיבת סיום שכבת יב'

 

31

 

חודש יוני – 2019 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

 

3

בגרות בערבית

4

5

6

בגרות בתנ"ך

7

 

 

 

9

שבועות

 

10

שבועות

11

מתכונת בביוטכנולוגיה+אמנות פלסטית 

12

 

13

 

14

מסיבות כיתתיות

 

16

17

בגרות בספרות משפרים

18

 

19

בגרות בניהול עסקי +

בגרות בגיאוגרפיה

 

20

 

21

 

 

 

23

 

 

 

24

בגרות בהסטוריה משפרים

25

26

 

27

28

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

בגרות בביוט'

4

5

 

 

7

 

8

מועד ב' אנגלית 

9

10

 

11

מועד ב' מתמטיקה 

12

 

 

14

 

15

16

17

18

19

 

 

21

 

 

 

22

23

24

25

26

 

28

29

 

30

 

 

31