לוח מבחנים שכבת יב'

 

לוח מבחנים שנתי – תשע"ח

 

שכבה: יב'- נכון לתאריך: 21/01/18

חודש ינואר – 2018- יב'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

 

3

4

מתכונת במתמטיקה

5

 

 

7

בוחן ביולוגיה מעבדה גוש א'

 

 

8

סיור מגמת אומנות עיצוב +פלסטית למוזיאון ת"א

9

מבחן במדעי המחשב +

מבחן חוזר בביוטכנולוגיה

10

 

 

11

בגרות מעשית בחנ"ג+ סיור ביוטכנולוגיה

(בגרות בהיסטוריה למשפרים)

12

מבחן חוזר בספרות (לשכבה)+

מבחן בספרות יב'1

14

 

15

בגרות באנגלית

16

 

17

מתכונת בספרות

18

 

בגרות בחנ"ג לתלמידי ביוטכנולוגיה

19

 

 

 

21

 

22

בגרות במתמטיקה

 

23

צילומים לספר מחזור+בגרות בע"פ באנגלית

4 יח"ל

24

 

25

 

26

 

28

 

29 מפגש סופר משוגע על עגנון באודיטוריום+

(בגרות בלשון למשפרים)

30

מבחן גוש א'

31

טו בשבט

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2018 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

2

 

4

מבחן גוש ב' (ללא מדה"ס וביוטכנולוגיה)

5

 

6

7

יום פנוי לכיתות

יב' 1, 4,5,6,7,8

8

בגרות בספרות

 

 

9

חלוקת תעודות

 

 

11

 

12

13

בגרות בע"פ אנגלית

14

צילומים לספר מחזור

15

מבחן באזרחות

16

 

 

18

מתכונת מעשית בתיאטרון 1-3+

צילומי כיתות לספר מחזור

19

מבחן באנגלית

20

תרגיל התגוננות ארצי

21

מבחן בתנ"ך+

ערב נשף פורים

22

 

23

 

 

 

25

מבחן בביוטכנולוגיה+

בוחן מעבדה ביולוגיה גוש ב'

26

בגרות בע"פ אנגלית

27

הפנינג פורים

28

פורים

 

 

חודש מרץ – 2018- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

פורים

2

פורים

 

 

4

בוחן מעבדה בביוטכנולוגיה+

תערוכת עיצוב בערב

5

בגרות בעיצוב

6

מבחן גוש א'

7

ערב הפקת תיאטרון+ בגרות מעשית בתיאטרון

8

מבחן חוזר בתנ"ך

 

9

 

 

 

11

 

12

בוחן באנגלית+בגרות באמנות פלסטית+ ערב תערוכת אמנות

13

יום המעשים הטובים+

12:00 הרצאת הכנה לתרומת דם

14

התרמת דם

15

מבחן באזרחות

16

 

 

 

18

טיול שנתי לרמת הגולן

 

19

טיול שנתי לרמת הגולן

20

טיול שנתי לרמת הגולן

21

22

פסח

23

פסח

 

 

25

פסח

 

26

פסח

27

פסח

28

פסח

29

פסח

30

פסח

 

 

חודש אפריל – 2018- יב'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

פסח

2

פסח

3

פסח

4

פסח

5

פסח

6

פסח

 

 

8

 

9

מבחן גוש ב'

(ללא ביולוגיה + סוציולוגיה)

10

11

12

יום השואה+

מבחן חוזר בתנ"ך

לתלמידי תיאטרון

13

 

 

 

15

16

מתכונת במחשבת + מדעי המחשב+

מבחן חוזר גוש א'+ מבחן הדמייה ארצי בביוטכנולוגיה

17

בחינה בע"פ בערבית

18

יום הזיכרון

 

19

יום העצמאות

20

 

 

 

22

 

23

מתכונת באנגלית

24

 

25

מתכונת בתנ"ך

26

 

 

27

 

29

 

 

30

חוזר גוש ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2018- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

מתכונת בערבית

+בוחן מעבדה בביוטכנולוגיה

2

מתכונת מתוקשבת בג"ג

3

ל"ג בעומר

4

 

 

 

6

 

7

בגרות במחשבת+מדעי המחשב+בגרות עיונית בתאטרון+

ערב אוסקר

8

9

10

 

11

מתכונת באזרחות

13

יום התלמיד

יום ירושלים

14

 

15

בגרות באנגלית

 

16

17

בגרות בתנ"ך

18

 

 

 

20

שבועות

 

 

21

שבועות

22

 

23

24

(בגרות במתמטיקה למשפרים)

25

 

 

 

27

מתכונת מעבדה בביולוגיה

28

בגרות בערבית

 

29

חזרה גנרלית

30

מסיבת סיום יב'

 

31

 

 

 

חודש יוני – 2018 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

 

5

מתכונת בביולוגיה

6

 

7

 

8

 

 

 

10

11

בגרות באזרחות

12

 

13

 

14

מתכונת בתולדות האמנות +תיאטרון עיוני

15

 

 

 

17

מתכונת בפיזיקה

 

18

19

בגרות מעבדה בביולוגיה

20

 

21

בגרות בג"ג+

בגרות בביוטכנולוגיה

22

 

24

25

בגרות בביולוגיה

26

27

28

 

29

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2018 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

בגרות בתולדות האומנות+ תיאטרון עיוני

3

4

בגרות במעבדה בפיזיקה

 

5

בגרות בפיזיקה

6

 

 

8

 

9

10

11

 

12

13

 

 

15

 

16

17

18

19

20

 

 

22

 

 

 

23

24

25

26

27

 

29

30

 

31