לוח מבחנים לשכבת יב'

 

 


לוח מבחנים שנתי – תש"פ

 

שכבה: יב'

 

חודש פברואר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

 

 

3

 

4

מבחן בתנ"ך

5

 

 

 

 

6

ביוחקר

ביולוגיה

7

חלוקת תעודות מחצית א'

 

 

 

9

 

 

 

10 טו' בשבט

מבחן אזרחות

11

12

 

 

 

 

13

מבחן גוש א'

14

 

 

 

16

שיפור 30% הסטוריה

17

18

 

19

 

 

 

 

20

מבחן גוש ב'

21

 

 

 

23

חוזר גוש א'

 

24

מופע מוסיקה

"ההרצלים"

בהיכל התרבות

25

מבחן חוזר אזרחות

 

26

 

 

 

 

27

חוזר גוש ב'

מתכונת מעבדה ביולוגיה

28

 

 

 

חודש מרץ – 2020

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

מבחן בתנ"ך

 

2

 

3

4 מבחן ביוטכנולוגיה

הצגת ערב מגמת

תאטרון יב'

5

בגרות פנימית

בתאטרון

6

 

 

8 הפנינג פורים

9 תענית אסתר

 

10 פורים

11 שושן פורים

12

תערוכת צילומים תלמידי הפקה

13

בגרות פנימית

בהפקה

 

 

15

 

מתכונת בתקשורת

16

 

17

סיור כימיה

 

תערוכת ערב אמנות העיצוב

+אמנות פלסטית

 

18

חוזר ביוטכנולוגיה

בגרויות בוקר באומנות העיצוב+פלסטית

 

13:30הרצאת הכנה לתרומת דם

19

 

20

חוזר תנ"ך

 

 

22

טיול שנתי

 

23

טיול שנתי

24

טיול שנתי

 

 

25

26

מבחן חוזר סוציולוגיה 

פיזיקה בגרות

מעבדה

התרמת דם

27

פיזיקה בגרות

מעבדה

29

 

30

מבחן באזרחות

 

31

חופשת פסח

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2020

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1 חופשת פסח

 

2 חופשת פסח

 

3 חופשת פסח

 

 

 

5 חופשת פסח

6 חופשת פסח

7 חופשת פסח

8 ערב פסח

9 פסח

10 חוה"מ

 

 

 

 

12 חוה"מ

13 חוה"מ

14 חוה"מ

 

15 שביעי של פסח

 

 

 

16 אסרו חג

17

 

 

 

19

 

20

מתכונת אזרחות

21 יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

 

 

22

 

23

בגרות תקשורת

מתכונת באומנות

+מחשבת ישראל

+מתכונת בתאטרון+מתכונת

בביוט'

 

24

 

26

בחינה בע"פ ערבית

מבחן סוציולוגיה

27

 

 

 

28 יום הזיכרון

לחללי צה"ל

29 יום העצמאות

 

 

 

30

 

 

חודש מאי – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

מתכונת בתנ"ך

 

3

 

4

5

ביולוגיה מעבדה

6

 

7

בגרות באנגלית

(משפרים)

8

 

 

 

10

 

11 ערב ל"ג בעומר

מתכונת ערבית

חוזר סוציולוגיה+מבחן בפיזיקה

 

12 ל"ג בעומר

 

13

14

בגרות במתמטיקה

(משפרים)

15

 

 

 

17

 

 

18

ביוטכנולוגיה בגרות

19

20

בגרות באזרחות

21

 

22 יום ירושלים

 

 

 

24 וועידת זכאות

לתעודת בגרות

חברתית

25

מתכונת כימיה

26

 

27

בגרות אמנות עיוני(תולדות)

+בגרות פנימית

מחשבת ישראל+בגרות בתאטרון

 

28 ערב שבועות

 

 

 

29 שבועות

 

31

 

 

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

בגרות בתנ"ך

2

3

בגרות בערבית

4

5

 

 

 

7

 

8

מסיבת סיום יב'

9

 

10

 

11

מתכונת בפיזיקה

12

מסיבות כיתתיות יב'

 

 

14

15

16

17

 

18

בגרות בכימיה

19

 

 

 

21

 

 

 

22

בגרות בספרות משפרים

23

24

 

25

בגרות בפיזיקה

26

 

28

29

בגרות ביוטכנולוגיה

30

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2020

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

3

 

 

 

5

 

6

7

8

 

9 צום י"ז בתמוז

10

 

 

 

12

 

13

14

15

16

17

 

 

 

19

 

 

 

20

21

22

24

25

 

27

28

 

29 ערב תשעה באב

 

 

30 תשעה באב

31