לוח מבחנים לשכבת יב'

לוח מבחנים שנתי – תשע"ט


שכבה: יב'

 

חודש אוקטובר – 2018 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1 שמחת תורה

2אסרו חג

3

 

4

 

5

 

 

7

 

8

 

9

10

 

11

 

12

מבחן באנגלית

14

15

מבחן בספרות

16

סיור פולין

12:30-19:00

17

סדנאות לפני גיוס

18

מבחן גוש ב' ללא פיזיקה

19

 

 

 

21

22

מבחן בתנ"ך

23

24

 

25

מבחן בפזיקה יב'3+גוש ב' פיזיקה בלבד

26

 

 

 

28

פולין טקסים

15:00-18:00

 

29

פולין 15:30-18:30

30

בחירות יום שבתון

31

כנס מטוס

 

 

 

 

 


חודש נובמבר – 2018- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

4

 

 

 

5

פולין

6

פולין

7

פולין

 

8

פולין

 

9

פולין

11

פולין

12

13

 

14

 

15

מבחן באזרחות

16

 

 

 

18

 

 

 

19

מבחן במתמטיקה

20

 

21

 

22

מבחן גוש א' בוחן מעבדה ביולוגיה מזל

23

25

בוחן מעבדה ביולוגיה סיגלית

26

מבחן באנגלית

27

סינמה דרייב 3+4

סוף רבעון א'

28

מבחן בספרות

29

30

 

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2018 – יב'


 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

מבחן חוזר גוש א'

4

חנוכה

5

חנוכה

6

חנוכה

7

חנוכה

 

 

9

חנוכה

10

חנוכה

11

מבחן חוזר באנגלית

12

13

14

מבחן חוזר בספרות

 

16

 

17

מתכונת בספרות

18

אבודים לרגע

3+4

 

19

 

20

מבחן בכימיה ותקשורת

21

 

 

23

24

מבחן בתנ"ך

25

26

 

27

מבחן באזרחות

28

 

 

 

30

מבחן גוש ב'

בוחן מעבדה ביולוגיה סיגלית

31

סיור מגמת אמנות 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2019- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

מבחן חוזר בספרות

 

2

3

4

מתכונת במתמטיקה

סוף רבעון ב'

6

מתכונת באנגלית

 

7

מבחן חוזר באזרחות

8

 

9

 

10

בגרות בספרות

11

 

13

מבחן חוזר גוש ב'

+פיזיקה -ללא

ביוטכנולוגיה 

14

15

מבחן במתמטיקה

16

 

17

בגרות באנגלית

18

 

 

 

20

 

 

21

טו בשבט

מבחן בתנ"ך

 

22

 

23

 

24

בגרות במתמטיקה

25

27

 

 

 

28

בגרות בלשון משפרים

מתכונת באנגלית בע"פ+הצגת ערב מגמת תאטרון 

29

 

מתכונת באנגלית בע"פ לנבחני לשון 

30

סיור מגמת אומנות 

31

מבחן חוזר ביוט'

בגרות בחנ"ג

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2019 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

מבחן חוזר

בתנ"ך

 

 

3

סיור לכנסת+

לבית המשפט העליון 

4

5

מבחן באנגלית

 

יום הורים מוזמנים בלבד

6

בגרות בע"פ באנגלית 

7

8

חלוקת תעודות

 

 

 

10

מבחן גוש ב'+פיזיקה ללא ביוט'

11

12

13

14

מבחן גוש א'

בוחן מעבדה ביולוגיה מזל

15

 

 

 

17

סיור לכנסת+

לבית המשפט

העליון

 

18

מבחן באזרחות

19

20

בגרות בע"פ באנגלית 

 

21

 

22

סוף רבעון ג'

 

 

24

מבחן בתנך 

25

26

27

 

28

מבחן גוש ב'

ללא פיסיקה

הצגת ערב

 


חודש מרץ – 2019- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

3

מבחן באנגלית

4

בגרות אמנות ערב אמנות פלסטית+אמנות העיצוב

5

בגרות אמנות בוקר אמנות פלסטית+אמנות

העיצוב

6

7

סיור מדעי החברה 

8

 

 

 

10

מבחן גוש ב' בלי ביוטכ'+פיזיקה+בגרות בע"פ ערבית 

 

 

11

סיור מחשבת ישראל 

12

תרגיל פיקוד עורף

13

בגרות בתיאטרון ערב

14

בגרות בתיאטרון בוקר

15

 

 

 

17

מתכונת בתקשורת+מבחן במדעי המחשב+מבחן חוזר במחשבת ישראל 

18

מופע שעה 5

19

הפנינג פורים

 

20

פורים

21

פורים

22

שושן פורים

 

 

24

טיול שנתי

25

טיול שנתי

 

26

טיול שנתי

 

 

27

 

28

 

29

 

 

31

מתכונת במחשבת ישראל+מבחן חוזר במדעי המחשב+מבחן חוזר בתקשורת

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2019- יב'


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

מתכונת באנגלית

4

בגרות בתקשורת 

5

 

 

7

 

8

אזרחות מתכונת 

9

 

10

מתכונת בביוטכנולוגיה 

11

פסח

מבחן חוזר בתנך

12

פסח

 

 

14

פסח

15

פסח

16

פסח

17

פסח

18

פסח

19

ע.פסח

 

 

21

חוהמ"פ

22

חוהמ"פ

23

חוהמ"פ

 

24

חוהמ"פ

25

חוהמ"פ

 

 

 

26

שביעי פסח

28

מבחן חוזר גוש ב'

29

 

 

 

30

בגרות במחשבת ישראל+מתכונת במדעי המחשב

 

 

 

 

חודש מאי – 2019- יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

 

2

יום השואה

מתכונת מעבדה 

ביולוגיה 

3

 

 

 

5

 

6

בגרות באזרחות

7

ע.יום הזיכרון

8

יום הזיכרון

9

יום העצמאות

10

סוף רבעון ד'

 

 

12

מתכונת בערבית

מתכונת בפיזיקה

 

13

בגרות באנגלית

14

 

15

מתכונת בתנ"ך

16

בגרות בכימיה משפרים

17

 

 

 

19

 

 

20

בגרות במתמטיקה שאלון ראשון משפרים

21

22

 

23

ל"ג בעומר

24

 

הגשת ציונים

 

26

27

בגרות בפיזיקה

28

בגרות בביולוגיה מעבדה

29

 

 

30

מסיבת סיום שכבת יב'

 

31

 

חודש יוני – 2019 – יב'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

יום ירושלים

3

בגרות בערבית

4

5

6

בגרות בתנ"ך

7

 

 

 

9

שבועות

 

10

שבועות

11

 

12

 

13

בגרות במדעי המחשב

14

מסיבות כיתתיות

 

16

17

בגרות בספרות משפרים

18

יום הורים

19

בגרות בניהול עסקי +

בגרות בגיאוגרפיה

 

20

יום אחרון ללימודים

21

 

 

 

23

 

 

 

24

בגרות בהסטוריה משפרים

25

26

 

27

28

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

בגרות בביוט'

4

5

 

 

7

 

8

9

10

 

11

12

 

 

14

 

15

16

17

18

19

 

 

21

 

 

 

22

23

24

25

26

 

28

29

 

30

 

 

31