לוח מבחנים לשכבת יא'

לוח מבחנים -מחצית ב' -תשפ"ד

שכבה: יא'-22/2/24

          חודש פברואר – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

25

 

 

 

26

מבחן במתמטיקה

 

27

יום בחירות

28

29

יום מרוכז בלשון+

הפקות תיאטרון 3-5

x

חודש מרץ – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

x

 

 

x

x

x

x

1

 

יום מרוכז

בלשון

3

יום מרוכז

בלשון

 

 

 

4

בגרות בלשון

5

6

7

מבחן שני

אשכול ב' +חוזר בחנ"ג

8

10

10:00 -הרצאה של מתן כהנא

 

11

מבחן חוזר בהיסטוריה

12

הפקות תיאטרון שעות 1-6

13

14

מתכונת בתנ"ך

15

יום חלוקת תעודות מחצית א'

17

שבוע טכני מגמת תיאטרון

 

18

בגרות חיצונית באנגלית לחלק מהתלמידים +

שבוע טכני מגמת תיאטרון

19

מבחן שני

אשכול א'+

הרצאה לתלמידי מדעה"ח+

שבוע טכני מגמת תיאטרון

20

שבוע טכני מגמת תיאטרון+

מכון לוינסקי

למיניות בריאה

21

שבוע טכני מגמת תיאטרון+

מכון לוינסקי למיניות בריאה

22

הפנינג פורים בביה"ס

24

חופשת פורים

25

חופשת פורים

 

 

26

יום מרוכז בהיסטוריה

27

יום מרוכז בהיסטוריה

28

בגרות בהיסטוריה

29

 

 

31

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2024

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

x

1

מבחן חוזר אשכול ב'+ מתכונת בחנ"ג

 

 

2

 

3

 

4

מבחן חוזר בתנ"ך

 

 

5

חשיפה למכינות קדם צבאיות ושנת שירות

7

מבחן חוזר אשכול א'+

מתכונת

בהנדסת תוכנה+ מתכונת במידע ונתונים

8

סיור וסדנאות "יד ושם"

 

 

 

9

 

10

יום מרוכז בתנ"ך

11

יום מרוכז בתנ"ך

12

בגרות בתנ"ך חוץ מיא' 4 ו - יא'5

 

14

חופשת פסח

 

 

15

חופשת פסח

 

16

חופשת פסח

 

17

חופשת פסח

 

18

חופשת פסח

 

19

חופשת פסח

 

21

חופשת פסח

 

 

22

חופשת פסח

 

23

חופשת פסח

 

24

חופשת פסח

 

25

חופשת פסח

 

26

חופשת פסח

 

28

חופשת פסח

 

29

חופשת פסח

 

30

חופשת פסח

 

x

x

x

 

חודש מאי – 2024

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

x

 

x

x

1

מבחן הדמייה לבגרות בביולוגיה

2

הצגה בהיכל התרבות "הנחשול"

3

מתכונת באנגלית

5

ערב יום השואה

 

 

6

יום השואה

7

סיור למוזיאון לתלמידי אמנות העיצוב

8

יום מרוכז במתמטיקה

9

מתכונת במתמטיקה

10

 

12

ערב יום הזיכרון

לחללי צה"ל

 

 

13

יום הזיכרון לחללי צה"ל

14

חופשת

יום העצמאות

15

16

מבחן מתוקשב בתנ"ך יא' 4 ו- יא'5

17

19

 

 

 

20

מבחן חוזר במתמטיקה

21

22

מבחן חוזר באנגלית

23

בגרות בהנדסת תוכנה+ בגרות במידע ונתונים+ מתכונת במחשבת ישראל +

בגרות בחנ"ג

24

יום מרוכז במתמטיקה

26

ל"ג בעומר

 

 

27

יום מרוכז במתמטיקה

28

יום מרוכז במתמטיקה

29

בגרות במתמטיקה

30

בגרות במתמטיקה

31

 

חודש יוני – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

בגרות באנגלית

 

4

בגרות באנגלית

5

6

מכון וולקני לתלמידי ביוטכנולוגיה

7

 

 

 

9

 

 

 

10

מתכונת

בהיסטוריה מורחב, מתכונת בביולוגיה, במדעי הסביבה, בפיזיקה

 

11

חופשת שבועות

12

חופשת שבועות

 

13

חופשת שבועות

14

16

צו אחוד בלשכת גיוס- פעימה שנייה

 

 

 

17

בגרות

במחשבת ישראל+

מכון וולקני לתלמידי ביוטכנלוגיה

18

בגרות בסדנה אומנות העיצוב+

תערוכה

19

טקס מצטיינים לשכבה יא'

20

 

21

 

23

מכון וולקני לתלמידי ביוטכנלוגיה

 

24

 

25

בגרות במדעי הסביבה+ בגרות בהסטוריה מורחב

26

 

27

28

 

 

 

30

 

 

 

x

x

x

x

x

 

חודש יולי – 2024

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

x

1

בגרות בפיזיקה

 

 

 

2

3

4

5

7

 

 

 

8

 

9

10

בגרות בביולוגיה

 

 

 

11

12

14

 

 

 

15

 

16

17

18

19

21

 

 

 

22

 

23

24

25

26

 

28

 

 

 

29

 

30

31

x

x