לוח מבחנים לשכבת יא'

לוח מבחנים שנתי – תש"פ

שכבה: יא'

חודש ספטמבר- 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

3

4

5

6

 

 

 

8

 

 

 

9

10

 

 

11

 

12

 

13

15

16

17

בחירות-יום שבתון

18

מבחן בהסטוריה +

סיור חגי תשרי

19

 

20

 

 

 

22

 

 

 

23

גדנ"ע

24

גדנ"ע

25

גדנ"ע

26

גדנ"ע

27

 

 

29

ערב ראש השנה

 

30

ראש השנה

 

 

 

 

 

 

חודש אוקטובר – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

ראש השנה

2

 

 

 

3

 

4

 

 

6

 

7

מבחן באנגלית

8

ערב יום כיפור

9

יום כיפור

 

10

 

11

מבחן במתמטיקה

13

ערב סוכות

14

סוכות

15

סוכות

16

סוכות

17

סוכות

18

סוכות

 

 

 

20

סוכות

21

שמחת תורה

22

אסרו חג

23

 

24

 

25

מבחן בלשון 

 

 

27

הצגה

 

28

 

29

 

 

 

30

31

גוש א'- מחשבת, ביולוגיה כימיה, מדה"מ

 

 

 

חודש נובמבר – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

4

5

6

 

7

מבחן גוש ב'

8

10

 

11

12

מבחן בהסטוריה

13

 

14

מבחן ביוטכנולוגיה 

15

 

 

 

17

 

 

 

18

 

19

 

20

מבחן באנגלית

21

 

22

מבחן בספרות

24

25

 

26

 

27

28

מבחן גוש א'

29

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

 

2

חוזר אנגלית 

3

 

4

יום הזיכרון

לדוד בן גוריון 

 

5

6

מבחן במתמטיקה

 

8

9

מבחן חוזר בספרות

10

 

 

 

11

12

מבחן גוש ב'

13

 

 

 

15

 

16

 

 

 

17

מבחן בהיסטוריה 

 

 

18

 

19

 

20

מבחן  בלשון

 

22

 

23

בגרות באנגלית מתוקשבת 5 יח"ל

24

חנוכה

 

25

חנוכה

 

26

חנוכה

 

27

חנוכה

 

 

29

חנוכה

30

חנוכה

31

מבחן חוזר בלשון 

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2020

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

מבחן חוזר בהסטוריה

 

2

3

מבחן חוזר במתמטיקה

5

 

 

 

6

מבחן חוזר גוש א' 

7

8

 

9

מבחן חוזר גוש ב'

10

 

12

 

13

14

מבחן חוזר הסטוריה

15

 

16

 

17

 

 

 

19

 

 

 

20

בגרות 5 יח"ל פנימית +

מבחן באנגלית 4 יח"ל

21

 

22

 

23

מתכונת בהיסטוריה 

24

26

 

 

 

27

הצגה "החברה הטובעים"

28

29

 

30

31

 

 

 

חודש פברואר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

 

 

3

מבחן גוש ב'

4

5

6

בגרות בהסטוריה

7

חלוקת תעודות

 

 

9

 

 

 

10 טו' בשבט

11

12

13

14

 

 

 

16

17

18

19

20

21

 

 

 

23

 

24

25

26

הצגת ערב מגמת תאטרון יא' להורים

27

הצגת בוקר מגמת תאטרון יא'

28

 

 

 

 

 

 

 

חודש מרץ – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

תערוכת ערב-

מגמת אמנות העיצוב+אמנות פלסטית

2

3

4

 

5

6

 

 

8

9 תענית אסתר

 

10 פורים

11 שושן פורים

12

13

 

 

 

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

 

22

 

 

23

 

24

 

25

26

27

 

29

 

30

 

 

31

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

 

2

 

3

 

 

5

6

7

8 ערב פסח

9 פסח

10 חוה"מ

 

 

 

12 חוה"מ

13 חוה"מ

14 חוה"מ

 

15 שביעי של פסח

 

16 אסרו חג

17

 

 

 

19

 

20

 

21 יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

 

 

22

 

23

 

 

 

 

24

 

26

 

 

27

 

 

 

28 יום הזיכרון

לחללי צה"ל

29 יום העצמאות

30

 

 

 

חודש מאי – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

בגרות בביולוגיה

5

6

7

בגרות פנימית

אנגלית

8

 

 

 

10

 

11 ערב ל"ג בעומר

 

12 ל"ג בעומר

 

13

14

בגרות במתמטיקה

15

 

 

 

17

 

 

18

 

19

20

 

21

 

22 יום ירושלים

 

 

 

24

25

 

26

 

27

בגרות בפסיכולוגיה

 

28 ערב שבועות

 

 

 

29 שבועות

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

 

2

3

4

בגרות במחשבת

ישראל

5

 

 

 

7

 

8

בגרות בלשון

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

14

15

בגרות משפרים בהסטוריה

16

17

 

18

בגרות בכימיה

19

 

 

 

21

 

 

 

22

בגרות בספרות

23

24

 

25

בגרות בפיזיקה

26

 

28

29

בגרות במדעי

הסביבה+ניהול עסקי

30

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2020

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

3

 

 

5

 

6

7

8

 

9 צום י"ז בתמוז

10

 

 

12

 

13

14

15

16

17

 

 

19

 

 

 

20

21

22

24

25

 

27

28

 

29 ערב תשעה באב

 

 

30 תשעה באב

31