לוח מבחנים לשכבת יא'

לוח מבחנים שנתי – תש"פ

שכבה: יא'


 

חודש דצמבר– 2021

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי
1


חנוכה

2


חנוכה

3

 

חנוכה

 

 

5


חנוכה

 

6


חנוכה

7


 

 

8

 

הדרכה על מסע "על חומותייך"

9


מבחן חוזר בלשון


 

10

 

 

12

 

מסע "על חמותייך"

13

 

מסע "על חומותייך"

14


מסע "על חומותייך"


 

 

15


מסע "על חומותייך"

16


 

 

17


 

19


 

20


מבחן באשכול ב'

 

מבחן חוזר בתנ"ך - יא'1

 

 

21


מבחן באנגלית - יא'122

 

 

 

23

24


מבחן במתמטיקה

26


מפגש אבודים לרגע

 

27


מבחן חוזר בתנ"ך + יא'1

 

 

28


 

29


מבחן במנהל וכלכלה - יא'1

30

 

מבחן באשכול א'

(ללא מחשבת ישראל)

 

31

 

מבחן במחשבת ישראל

       30

 

חודש ינואר– 2022

 

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2


מבחן באנגלית

3


מבחן חוזר בהיסטוריה - יא'1

4


 

5


מבחן חוזר בהיסטוריה

 

6


מתכונת בהיסטוריה - יא'1

 

7

 9


 10


מתכונת בהיסטוריה

 

מתכונת במתמטיקה- יא'1

11


 


12


מבחן חוזר במנהל - יא'1

13

14

 

הגשת ציונים


מבחן חוזר במתמטיקה


מתכונת במתמטיקה - יא'1

 

16

 

מבחן חוזר באנגלית

 

17


טו בשבט


מבחן חוזר באשכול ב'


18


 

19

20


מבחן חוזר באשכול א'

(ללא מחשבת ישראל)


בגרות במתמטיקה - יא'1 


21


מבחן חוזר במחשבת ישראל


23

24

 

25


 

26


מתכונת בהיסטוריה - יא' 1

27

 

28


 30 31


 

חודש פברואר– 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2


 3


בגרות בהיסטוריה

4


חלוקת תעודות

6


 

7

8


 

910


 

11


 13


 14


15


16


17


1820 21


22 23


24


25


2728

 

חודש מרץ– 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2

3

46

7


8 9 1011
1314

15

16 17

18
20

21 22
23 24 25
27

28 29 30 31