לוח מבחנים לשכבת יא'

לוח מבחנים שנתי – תש"פ

שכבה: יא'

 

 

חודש פברואר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

 

 

3

 

4

5

6

בגרות בהסטוריה

7

חלוקת תעודות

 

 

9

 

 

 

10 טו' בשבט

 

11 מופע ההרצלים בהיכל התרבות

12

13

מבחן גוש ב'

14

 

 

 

16

17 מבחן באנגלית

18

מופע עגנון

19

כנס מגמות פילוסופיה

20בגרות תיאטרון ערב (הורים)+

מבחן גוש א'-(כימיה+מ.המחשב

+ביולוגיה)

21 הצגת בוקר

לשכבה ט'+שכבת יא'

 

 

 

23

טיול

24

25

26

 

27

שנתי

28

 

 

 

 

חודש מרץ – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

חוזר אנגלית

2

בחירות יום

שבתון

3

מבחן בספרות

4

 

5

6

מבחן בלשון

 

8 הפנינג פורים

9 תענית אסתר

 

10 פורים

11 שושן פורים

12

 

13

מבדק ספר קריאה ספרות 

 

 

15

מבחן אשכול א'

ללא תקשורת וללא תיאטרוון

 

16

17

חוזר ביוטכנולוגיה

18

מבחן מתוקשב

בביולוגיה

19

מבחן גוש ב'

20

 

 

 

22

 

 

23

מבחן במתמטיקה

24 יום המעשים הטובים

 

25

26

מבחן בתקשורת

+ תיאטרון +חוזר אשכול א'

27

 

29

מפגש אשת

עדות

 

30

מתכונת באנגלית

 

31

 

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

חוזר פסיכולוגיה

2

 

3

 

 

5

 

6

7

 

8 ערב פסח

9 פסח

10 חוה"מ

 

 

 

12 חוה"מ

13 חוה"מ

14 חוה"מ

 

15 שביעי של פסח

 

16 אסרו חג

17

חוזר מתמטיקה

 

 

19

 

20 מתכונת ביולוגיה

 

21 יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

 

 

22

 

23

חוזר גוש ב'+

מתכונת פסיכולוגיה

 

24

 

26

 

 

27

מתכונת במתמ'

 

 

28 יום הזיכרון

לחללי צה"ל

29 יום העצמאות

30

סיור יד ושם

 

 

חודש מאי – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

חוזר לשון

 

 

3

 

4

בגרות בביולוגיה

5

6

7

בגרות באנגלית

8

 

 

 

10

 

11

מתכונת במחשבת ישראל+מתכונת בכימיה+חוזר תקשורת+מבחן חוזר תיאטרון עיוני

12 ל"ג בעומר

 

13

14

בגרות במתמטיקה

15

 

 

 

17

 

 

18

בגרות בפסיכולוגיה

19

 

20

 

21

 

22

יום ירושלים

מתכונת בלשון

 

 

 

24

 

25

בגרות במחשבת ישראל

26

 

27

חוזר בספרות

28

ערב שבועות

 

 

 

29

שבועות

 

31

 

 

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

מתכונת בספרות

2

3

4

מתכונת בפיסיקה +הסטוריה מורחב+מדה"ס

5

 

 

 

7

 

8

בגרות בלשון

9

 

10

 

11

מבחן 30% הסטוריה

12

 

 

 

14

15

בגרות משפרים בהסטוריה+

הסטוריה מורחב

16

17

 

18

בגרות בכימיה

19

 

 

 

21

 

 

 

22

בגרות בספרות

23

24

 

25

בגרות בפיזיקה

26

 

28

29

בגרות במדעי

הסביבה

30

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

3

 

 

5

 

6

7

8

 

9 צום י"ז בתמוז

10

 

 

12

 

13

14

15

16

17

 

 

19

 

 

 

20

21

22

24

25

 

27

28

 

29 ערב תשעה באב

 

 

30 תשעה באב

31