לוח מבחנים שכבת יא'

 

 

לוח מבחנים שנתי – תשע"ח

 

שכבה: יא' תאריך: 17/1/18

חודש ינואר – 2018- יא'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

יום מרוכז בהסטוריה יא'1

+ אירוע תיאטרון

3+4+

הצגת ערב להורים מגמת תיאטרון

2

מתכונת בהסטוריה יא'1+יא'2

+ מבחן חוזר

גוש א'

3

יום מרוכז בהסטוריה יא'1+

מבחן בספרות ללא יא'1

4

יום מרוכז בהסטוריה יא'1

1-4

יום מרוכז במתמטיקה יא'1

5-7

5

יום מרוכז במתמטיקה יא'1 1-4+

מבחן חוזר גוש ב'

7

מבחן חוזר בספרות +

יום מרוכז בהסטוריה יא'1

8

מתכונת היסטוריה יא'1+יא'2+

סיור מגמת אומנות

9

מבחן באנגלית+

יום מרוכז הסטוריה יא'1

10

יום מרוכז בהסטוריה יא'1

11

בגרות בהסטוריה יא'1+ סיור ביוטכנולוגיה

12

יום מרוכז במתמטיקה יא'1

14

מבחן חוזר בפיזיקה יא'3

+יום מרוכז במתמטיקה יא'1

15

מבדק קריאה בספרות+מתכונת במתמטיקה יא'1

3-6

16

יום מרוכז + מתכונת במתמטיקה

17

 

18

מבחן מסכם בהסטוריה 30%

+יום מרוכז מתמטיקה יא'1

19

יום מרוכז מתמטיקה יא'1

 

 

21

יום מרוכז מתמטיקה יא'1

22

בגרות במתמטיקה

יא'1+יא'2

23

 

24

 

25

מבחן במתמטיקה

 

26

28

מפגש ספרות

29

מבחן בתאטרון+

מבחן בלשון יא'1

30

מבחן גוש א'(ללא תאטרון)

 

31

טו בשבט

 

 

 

 

חודש פברואר – 2018 – יא'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

2

חלוקת תעודות ויריד קיימות

 

4

מבחן גוש ב'

 

5

בגרות בע"פ באנגלית יא'1 +

ערב חשיפה לפולין

6

7

מבחן בלשון

8

9

 

 

11

12

מבחן בספרות

13

הצגה החברה הטובעים

14

15

מבחן בהסטוריה

16

 

 

 

18

 

19

מבחן במתמטיקה

20

תרגיל התגוננות ארצי

21

נשף פורים חט"ע

22

הרצאה על תאונות דרכים

3+4

23 מבחן בפיזיקה יא' 3+

מבחן במתמטיקה 3 יח"ל

25

 

 

26סיור תלמידי מגמת ביולוגיה+ בגרות בע"פ אנגלית יא'2 + 4B

27

הפנינג פורים

28

פורים

 

 

 

חודש מרץ – 2018- יא'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

פורים

2

פורים

 

 

4

מבחן אשכול א'

5

סיור וסדנאות ביד ושם

8:00-17:00

6

בגרות בע"פ באנגלית 4B

7

סיור מגמת ביולוגיה+

בגרות באנגלית בע"פ

8

 

9

מבחן בהיסטוריה

 

 

11

 

 

12

מבחן חוזר בספרות

13

יום המעשים הטובים

14

15

מבחן בלשון

16

 

 

 

18

מבחן חוזר במתמטיקה

 

19

 

20

מבחן חוזר גוש א'

21

22

פסח

23

פסח

 

 

25

פסח

 

26

פסח

27

פסח

28

פסח

29

פסח

30

פסח

 

 

 

חודש אפריל – 2018- יא'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

פסח

2

פסח

3

פסח

4

פסח

5

פסח

6

פסח

 

 

8

מפגש עם אשת עדות+ מבחן באנגלית

9

10

11

מבחן חוזר בהיסטוריה

12

יום השואה

13

 

 

 

15

16

מבחן במתמטיקה (יא'1, יא'2+ 4 -5 יח"ל)

17

הצגה באודיטוריום

18

יום הזכרון

סדנאות ונזכור את כולם

19

יום העצמאות

20

 

 

 

22

מתכונת בפילוסופיה+ פיזיקה יא'3

 

23

24

מבחן אשכול ב'

25

26

 

 

 

27

29

 

 

30

מתכונת במתמטיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2018 -יא'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

 

2

מבחן חוזר באנגלית

3

ל"ג בעומר

4

 

 

 

6

מתכונת בג"ג

פסיכולוגיה, ומדעי הסביבה+חוזר גוש ב'

7

8

9

10

בגרות במחשבת ישראל

11

מתכונת בכימיה+חוזר פיזיקה יא'3

 

13

יום התלמיד

יום ירושלים

14

מבחן חוזר בלשון

15

 

16

17

מתכונת בהסטוריה

18

 

 

 

20

שבועות

 

 

21

שבועות

22

23

24

בגרות במתמטיקה

25

 

 

 

27

28

מתכונת בלשון

29

 

30

 

 

31

מתכונת בביולוגיה+

בגרות בספרות יא'2

 

 

חודש יוני – 2018 – יא'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

בגרות בכימיה

5

 

6

 

7

בגרות בהיסטוריה

 

8

 

 

 

10

11

בגרות פנימית באנגלית 5 יח"ל

12

 

13

 

14

15

 

 

 

17

 

 

 

18

19

20

חלוקת תעודות

21

בגרות בג"ג, פסיכולוגיה, ומדעי הסביבה

22

 

24

25

בגרות בביולוגיה

26

27

28

בגרות בלשון

29

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2018 – יא'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

3

4

5

6

 

 

8

 

9

10

11

 

12

13

 

 

15

 

16

17

18

19

20

 

 

22

 

 

 

23

24

25

26

27

 

29

30

 

31