לוח מבחנים לשכבת יא'

לוח מבחנים שנתי – תשע"ט


שכבה: יא'


חודש ספטמבר- 2018

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

4

5

6

7

 

 

 

9 ראש השנה

 

 

 

10 ראש השנה

11 ראש השנה

 

 

12

 

13

 

14

16

17

18ע.יום כיפור

19 יום כיפור

20

 

21

 

 

 

23ע.סוכות

 

24 סוכות

 

25 סוכות

 

26 סוכות

 

27 סוכות

 

28 סוכות

 

 

30סוכות

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש אוקטובר – 2018 – יא'


 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1 שמחת תורה

2אסרו חג

3

 

4

 

5

 

 

7

 

8

 

9

10

מבחן בהסטוריה

11

 

12

 

14

15

16

17

18

19

מבחן במתמטיקה

 

21

22

מבחן באנגלית

23

24

 

25

מבחן בלשון

26

 

 

 

28

מבחן גוש ב' ללא ביוטכנלוגיה

29

 

30

יום שבתון

בחירות

31

 

 

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2018 – יא'


 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

מופע מחול

2

מבחן בביוטכנולוגיה

 

4

 

 

 

5

6

7

סדנאות לקראת שירות

 

8

בוחן בהסטוריה

9

11

 

12

13

טורניר לזכרו של אלעד ז"ל

14

מבחן באנגלית

 

15

 

16

 

 

 

18

גוש א' ללא תקשורת

 

19

 

20

 

21

מבחן חוזר באנגלית

22

 

23

25

26

מבחן בלשון

27

28

29

30

מבחן במתמטיקה

 

 

 

חודש דצמבר – 2018 – יא'

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

3

4 חנוכה

5 חנוכה

6 חנוכה

7 חנוכה

 

 

 

9 חנוכה

10 חנוכה

11

תאריך אחרון למסירת ציונים רבעון א'

12

מבחן בהסטוריה

13

14

 

 

 

16

מבחן גוש א'+ תקשורת ללא אמנות

17

 

18

מפגש "אבודים" באשכול הפיס

19

 

20

מבחן גוש ב' ללא ביוטכנולוגיה

21

 

 

23

24

מבחן חוזר בהסטוריה לפני מתכונת

25

26

 

27

סיור ליד ושם

28

מבחן בביוטכנולוגיה

 

30

גדנא

31

גדנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2019- יא'


 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

גדנא

2

גדנא

3

גדנא

4

 

 

6

מבחן חוזר גוש ב

 

 

 

7

 

8

מבחן חוזר גוש א

9

 

10

 

11

מבחן במתמטיקה

13

 

14

מבחן חוזר בלשון 

15

צו איחוד לכיתה יא'8 

 

16

 

17

 

18

תאריך אחרון להגשת ציונים לרבעון ב'

 

 

20

מתכונת בהסטוריה 

 

 

 

21 טו בשבט

 

22

מבחן חוזר ביוטכנולוגיה 

23

ישיבות פדגוגיות

24

בגרות במתמטיקה יא'1 +יא'2 

 

25

27

 

 

 

28

 

29

מבחן הסטוריה חריגים 

30

 

31

 

 

 

 

חודש פברואר – 2019- יא'


 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

1

מבחן במתמטיקה

 

 

3

4

5

6

7

בגרות בהסטוריה

8חלוקת תעודות

 

 

 

10

הצגה "חיים פעם אחת"

11

מבחן באנגלית

12

13

14

מבחן בלשון

15

 

 

 

17

 

18

19

מבחן גוש א'+תקשורת

20

21

 

22

בגרות בע"פ אנגלית 

 

 

24

מבחן גוש ב'

ללא ביוטכנולוגיה

25

26

בגרות בע"פ

אנגלית 

27

בגרות בע"פ 

אנגלית 

28

 

 

 

 

חודש מרץ – 2019- יא'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

מבחן בביוטכנולוגיה

 

3

מועד אחרון למסירת ציונים רבעון ג'

4

 

5

מסע ישראלי

6

מסע ישראלי

7

מסע ישראלי

8

מסע ישראלי

 

 

10

מסע ישראלי

 

11

מבחן חוזר אנגלית 

 

12

תרגיל פיקוד העורף

13

גיוסים למשמר האזרחי 

14

מבחן חוזר בלשון

15

 

 

 

17

מבחן במתמטיקה

 

18

מבחן הדמיה ארצי- מתוקשב בביולוגיה

19

הפנינג פורים

 

20

פורים

21

פורים

22

שושן פורים

 

 

24

 

25

 

26

מבחן בספרות

27

 

28

מבחן גוש ב' ללא ביוטכנולוגיה

29

 

 

31

מבחן גוש א'

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2019 – יא'


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

מבחן  בביוטכנולוגיה 

יום המעשים הטובים

3

 

4

מתכונת מחשבת+

מדעי המחשב 

5

יום התלמיד

 

7

מתכונת באנגלית

8

מבחן חוזר אנגלית

9

יום שבתון

10

מתכונת בלשון

11

פסח

12

פסח

 

 

14

פסח

15

פסח

16

פסח

17

פסח

18

פסח

19

ע.פסח

 

 

21

חוהמ"פ

22

חוהמ"פ

23

חוהמ"פ

 

24

חוהמ"פ

25

חוהמ"פ

 

 

 

26

שביעי פסח

28

מתכונת בפיזיקה+ מבחן חוזר גוש ב' ללא ביוטכנולוגיה

29

מבחן חוזר פיזיקה 

 

 

30

 

 

 

 

חודש מאי – 2019- יא'


 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

בגרות במחשבת ישראל+ מבחן חוזר גוש א' ללא מחשבת

2

יום השואה

3

 

 

 

5

מתכונת במתמטיקה

6

מבחן חוזר מתמט'

7

ע.יום הזיכרון

8

יום הזיכרון

סדנאות

9

יום העצמאות

10

חוזר בביוטכנולוגיה

 

12

 

13

בגרות במדה"מ +מתכונת בכימיה

14

 

15

16

בגרות באנגלית

17

 

 

 

19

 

 

20

בגרות במתמטיקה

21

22

ביוטכנולוגיה מעבדה 

23

ל"ג בעומר

24

תאריך אחרון למסירת ציונים רבעון ד'

26

מתכונת במדעי הסביבה+ניהול עיסקי+פסיכולוגיה

27

בגרות בפיזיקה

28

 

29

 

 

30

בגרות בלשון

 

 

31

 

חודש יוני – 2019 – יא'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

יום ירושלים

3

מבחן בהסטוריה 30%

4

סיור יד ושם

5

6

 

7

 

 

 

9

שבועות

 

10

שבועות

11

 

12

 

13

בגרות בכימיה  

14

 

 

 

16

מתכונת הסטוריה

מורחב 

17

בגרות בספרות יא'2

18

יום הורים

19

בגרות 

בפסיכולוגיה, ובמדעי הסביבה 

20

חלוקת תעודות

21

 

 

 

23

 

 

 

24

בגרות בהסטוריה משפרים+ בגרות בהסטוריה מורחב

25

26

 

27

בגרות בביולוגיה

28

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2019

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

בגרות  בפסיכולוגיה 

4

5

 

 

7

 

8

9

10

 

11

12

 

 

14

 

15

16

17

18

19

 

 

21

 

 

 

22

23

24

25

26

 

28

29

 

30

 

 

31