לוח מבחנים לשכבת יא'

לוח מבחנים מחצית ב' – תשפ"ב

שכבה יא'- 6/4/22

 

חודש אפריל – 2022

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

1

מבחן במתמטיקה

3

 

4

מבחן חוזר באנגלית

5

 

6

מתכונת בעברית

7

חופשת פסח

 

 

8

חופשת פסח

 

10

חופשת פסח

 

11

חופשת פסח

 

12

חופשת פסח

 

13

חופשת פסח

 

14

חופשת פסח

 

 

 

 

15-

ערב פסח

17- חוה"מ

 

18- חוה"מ

19- חוה"מ

20- חוה"מ

21- חוה"מ

 

 

22- פסח

24

(שעות 1-2 שאלון c למוזמנים בלבד. שאר השכבה כרגיל)

שעות 3-4 תגבור במתמטיקה

 

 

 

*שאר המערכת כרגיל

 

25

 

שעות 6-8 תגבור במתמטיקה

 

*בשעה 14:00 מגמת תאטרון יוצאת לכנס בהבימה.

 

*שאר המערכת כרגיל

26

 

שעות 1-7 יום מרוכז במתמטיקה

27

 

מתכונת במתמטיקה

 

 

 

 

 

 

*אחרי המתכונת משוחררים הביתה

28-

 

יום השואה

10:00 טקס

שעות 5-7 יום מרוכז בכימיה (במקביל למע' רגילה)

29

 

שעות 3-6 תגבור בפיזיקה

(במקביל למע' רגילה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2022

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

 

מבחן חוזר בלשון : שעות 5-8

 

*לימודים לפניי ואחרי כרגיל.

 

2

 

מבחן חוזר חנ"ג מורחב שעות 6-9

*במקביל למע' רגילה .

3-

חוזר אשכול א'+

מתכונות בהנדסת תוכנה ובכימיה +מבחן בביוטכנולוגיה

4-

יום הזיכרון

5-

יום העצמאות

6

 

יום מרוכז במתמטיקה

8

תלמידי 3 יח"ל מתמטיקה: שעות1-2אנגלית שעות 3-4 מבחן חוזר במתמטיקה.

 

תלמידי 4-5 יח"ל מתמטיקה מבחן חוזר במתמטיקה שעות 1-6

 

שעות 5-10 יום מרוכז בניהול עיסקי

 

 

9

בגרות באנגלית - שאלונים A ו- E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום מרוכז באנגלית לתלמידי 4 יח"ל

10

בגרות באנגלית – שאלון C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגבורים במתמטיקה לתלמידי 4-5 יח"ל שאינם נבחנים.

(טרם נסגרו שעות)

11

תגבורים באשכול ב' לפי תיאום מראש.

 

מתכונת בחנ"ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*תלמידים שאינם מתוגברים לומדים לפי מע' רגילה.

12

מבחן באשכול ב'

(רק בהיסטוריה מורחב, מדה"ס, פיזיקה,מדעה"ח, ערבית) +

מתכונת בניהול עסקי

 

*תלמידי חנ"ג יוצאים לסיור

 

 

 

 

שאר התלמידים יוזמנו לתגבורים בלשון לפי תיאום מראש.

13

יום מרוכז במתמטיקה

15

יום מרוכז במתמטיקה .

 

 

 

*שעות 7-10 המשך לימודי מקצועות בחירה כרגיל

 

 

16

בגרות במתמטיקה לתלמידי 4 יח"ל

 

יום מרוכז לתלמידי 3 + 5 יח"ל

17

בגרות במתמטיקה לתלמידי 3 + 5 יח"ל

18

יום מרוכז בביולוגיה, בלשון ובניהול עסקי

19-

ל"ג בעומר

20

מתכונת בביולוגיה

 

 

*שאר התלמידים ביום מרוכז בלשון ובניהול עסקי

22

יום מרוכז בכימיה, הנדסת תוכנה, ניהול עסקי וחנ"ג

 

 

23

מבחן חוזר ביוט' וכימיה+

בגרות בחנ"ג, בהנדסת תוכנה ובניהול עסקי

24

יום מרוכז בלשון

25

יום מרוכז בלשון

26

בגרות בעברית

27

תגבור בכימיה שעות 3-5

29-

צו אחוד יא'1+2

 

 

30

בגרות בכימיה+

מתכונת במחשבת ישראל+

מבחן בתיאטרון+

מבחן בביוט' חוזר

31

 

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2022

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

מבחן חוזר בפיסיקה (ללא תלמידי ביוטכנולוגיה, כימיה, מחשבת ותיאטרון)

2

מתכונת בהיסטוריה מורחב+מתכונת במדה"ס +מבחן חוזר אשכול ב'

3

5-

שבועות

6

שבועות

7

8

מתכונת בפיסיקה

 

9 בגרות היסטוריה לשיפור +מועד לבחינה פנימית במחשבת, הסטוריה מורחב ומדה"ס

10

12

13

בגרות במחשבת ישראל

14

בגרות בביולוגיה א'+ב'

15

 

 

16

בגרות מדה"ס +

בגרות היסטוריה מורחב

17

 

19

20

 

21

בגרות בפיזיקה

22

 

 

23

24

 

26

27

28

29

אנגלית מועד ב'

30

 

 

חודש יולי – 2022

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

4

מועד ב' מתמטיקה

 

 

5

6

מועד ב' עברית

7

8

10

 

11

 

 

 

12

13

14

15

17

 

18

 

 

 

19

20

21

22

 

24

 

25

 

 

 

26

27

28

29

 

30

 

31