לוח מבחנים לשכבת יא'

לוח מבחנים שנתי – תש"פ

שכבה: יא'

חודש ינואר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

 

2

3

מבחן חוזר במתמטיקה

5

 

 

 

6

מבחן חוזר גוש א'

7

8

 

9

מבחן חוזר גוש ב'

10

 

12

מבחן חוזר תאטרון

13

14 מבחן חוזר הסטוריה

 

15

 

16

 

17

 

 

 

19

 

 

 

20

מתכונת בהסטוריה

21

 

22

 

23

מבחן ביוטכנולוגיה

24

26

 

 

 

27

הצגה "החברה הטובעים"

בגרות באנגלית

 

28

29

 

30

31

מבחן מתמטיקה

 

 

 

 

חודש פברואר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

 

 

3

 

4

5

6

בגרות בהסטוריה

7

חלוקת תעודות

 

 

9

 

 

 

10 טו' בשבט

מבחן בספרות

11 מופע ההרצלים בהיכל התרבות

12

13

מבחן גוש ב'

14

 

 

 

16

17 מבחן באנגלית

18

מופע עגנון

19

כנס מגמות פילוסופיה

20בגרות תיאטרון ערב (הורים)+

מבחן גוש א'-(כימיה+מ.המחשב

+ביולוגיה)

21 הצגת בוקר

לשכבה ט'+שכבת יא'

 

 

 

23

טיול

24

25

26

 

27

שנתי

28

 

 

 

 

חודש מרץ – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

 

2

בחירות יום

שבתון

3

4

חוזר באנגלית

5

6

מבחן בלשון

 

8 הפנינג פורים

9 תענית אסתר

 

10 פורים

11 שושן פורים

12

 

13

 

 

 

15

מבחן אשכול א'

בלי תקשורת

 

16

17

חוזר ביוטכנולוגיה

18

מבחן מתוקשב

בביולוגיה

19

מבחן גוש ב'

20

 

 

 

22

 

 

23

מבחן במתמטיקה

24 יום המעשים הטובים

 

25

26

מבחן בתקשורת

חוזר אשכול א'

27

 

29

מפגש אשת

עדות

 

30

מתכונת באנגלית

 

31

 

 

 

 

 

 

 

חודש אפריל – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

חוזר פסיכולוגיה

2

 

3

 

 

5

 

6

7

 

8 ערב פסח

9 פסח

10 חוה"מ

 

 

 

12 חוה"מ

13 חוה"מ

14 חוה"מ

 

15 שביעי של פסח

 

16 אסרו חג

17

חוזר מתמטיקה

 

 

19

 

20 מתכונת ביולוגיה

 

21 יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

 

 

22

 

23

חוזר גוש ב'+

מתכונת פסיכולוגיה

 

24

 

26

 

 

27

מתכונת במתמ'

 

 

28 יום הזיכרון

לחללי צה"ל

29 יום העצמאות

30

סיור יד ושם

 

 

חודש מאי – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

חוזר לשון

 

 

3

 

4

בגרות בביולוגיה

5

6

7

בגרות באנגלית

8

 

 

 

10

 

11

מתכונת במחשבת ישראל+מתכונת בכימיה+חוזר תקשורת+מבחן תיאטרון עיוני

12 ל"ג בעומר

 

13

14

בגרות במתמטיקה

15

 

 

 

17

 

 

18

בגרות בפסיכולוגיה

19

 

20

 

21

 

22

יום ירושלים

מתכונת בלשון

 

 

 

24

 

25

בגרות במחשבת ישראל

26

 

27

חוזר בספרות

28

ערב שבועות

 

 

 

29

שבועות

 

31

 

 

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

מתכונת בספרות

2

3

4

מתכונת בפיסיקה +הסטוריה מורחב+מדה"ס

5

 

 

 

7

 

8

בגרות בלשון

9

 

10

 

11

מבחן 30% הסטוריה

12

 

 

 

14

15

בגרות משפרים בהסטוריה+

הסטוריה מורחב

16

17

 

18

בגרות בכימיה

19

 

 

 

21

 

 

 

22

בגרות בספרות

23

24

 

25

בגרות בפיזיקה

26

 

28

29

בגרות במדעי

הסביבה

30

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

2

3

 

 

5

 

6

7

8

 

9 צום י"ז בתמוז

10

 

 

12

 

13

14

15

16

17

 

 

19

 

 

 

20

21

22

24

25

 

27

28

 

29 ערב תשעה באב

 

 

30 תשעה באב

31