חזון בית הספר

חזון בית הספר

 *   אנחנו במקיף א' מאמינים בהשפעה של החינוך על עיצוב דמותו של האדם. 

 *   אנו חותרים לכך שכל בוגר יפתח את היכולות האישיות הטמונות בו, יאמין בעצמו וישאף למצויינות בכל תחום בו יבחר. 

 *   אנו מחנכים את תלמידינו לאהבת הארץ, למעורבות חברתית ולערכים של כבוד, סובלנות ואהבת הזולת. 

 *   בוגרי בית ספרנו ייצאו מביה"ס  עם מערכת ערכים מוסריים ואנושיים ועם ארגז כלים בסיסי ומשמעותי להתמודדות טובה עם אתגרי המאה עשרים ואחת.

אני מאמין בית-ספרי
1.   ביה"ס יחנך את תלמידיו להיות אוהבי אדם, אוהבי עמם וארצם, אזרחים נאמנים למדינת ישראל ובני תרבות המכבדים את מורשתם וזהותם התרבותית.
 
2.   ביה"ס יטפח תלמיד אינטלקטואלי וסקרן, בעל ידע עולם רחב תוך אמונה ביכולתו של כל תלמיד להגיע לתעודת בגרות.
 
3.   ביה"ס יטפח אקלים חברתי של הוגנות, של כבוד ורוגע ויפעל לצמצם תופעות חברתיות שליליות באמצעות קיום מערכות יחסים תומכות ובונות בין המורים, התלמידים, ההורים והקהילה.
 
4.   ביה"ס יעניק שוויון הזדמנויות לכל התלמידים, יאפשר להם להתפתח ע"פ דרכם ויעודד אוירה התומכת בשונה.
 
5.   ביה"ס יחנך לערכיה של מדינת ישראל ולשמירה על אופייה כמדינה יהודית ודמוקרטית ויכשיר את תלמידיו לקיים דיאלוג בחברה רב תרבותית תוך חתירה לשלום וסובלנות.
 
6.   ביה"ס יתרום להכשרתם של בוגרים המתמודדים בהצלחה עם אתגרי המאה העשרים ואחת.
 
7.   ביה"ס יטפח תרבות ואקלים בית ספרי המקדם מעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית.
 
שילוב התקשוב בחזון הבית-ספרי
ביה"ס מאמין כי על כלל מורי ביה"ס לשלב טכנולוגיות חדשניות בתהליכי ההוראה.
תהליכים אלו יעודדו למידה עצמאית ושיתופית, יקדמו חשיבה מסדר גבוה, יאתגרו את התלמידים ויתנו מענה לשונות בין התלמידים ויפתחו את מגוון המיומניות הנדרשות בעידן הטכנולוגי המתקדם.


 

                                                                  הנהלת ביה"ס - אורט מקיף א' אשקלון