מעורבות חברתית בביה"ס

שלום לכולם,

אחת ממטרות החינוך היא: "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל" (חוק החינוך הממלכתי התשס"ד, 2003).


התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית.
 
התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בחטיבה העליונה (כיתות י'-י"ב), שפועלת במערכת החינוך במדינת ישראל החל משנת הלימודים תשע"ה, היא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.


מצ"ב רשימת מקומות מותרים להתנסות מעשית.


מקומות התנסות לשעות ההתנדבות המעשית


במידה ונתקלתם בקשיים שיבוץ נא לפנות לממ"צ הכיתתי ולמחנכת. במידה והבעיה נותרה בעינה יש לפנות לרכזת המעורבות.


שלכם, סיגל חלאויה

רכזת מעורבות חברתית בחט"ע.

הודעות

יום חשיפה למקומות השמה  יעודכן בהמשך ע"פ הנחיות משרד הבריאות

פאנל תנועות הנוער יעודכן בהמשך ע"פ הנחיות משרד הבריאות

תלמידי ביה"ס מוזמנים להירשם אצל הממ"צ הכיתתי לצוותים הבית-ספריים:

1. צוות פירוק והקמה.

2. רדיו בית ספרי.

3. צוות המגבירים.

4. צוות צילום.

שנת תשפ"ב טובה לכולם

תמונות מתחלפות

מסמכים

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל