לזכרם

משפחת מקיף עירוני א' זוכרת את בוגריה 

שנפלו בעת שרותם הצבאי:


אלעד ולנשטיין ז"ל 

יסמין קריסי ז"ל 

לירון הרפז ז"ל 

אנדריי מויסיינקוב ז"ל