כיתה ח'6

כיתה יקרה שלי,

השאיפה שלי היא כאשר נראה אדם העושה מעשה טוב - נפרגן

וכשנראה אדם העושה מעשה רע - נלמד עליו זכות

הודעות חשובות

הודעה חשובה מאד!!

למידה בחירום

שגרה
שגרה

תמונות כיתתיות

שיח כיתתי

מסמכים כיתתים

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל