כיתה ח' 1


                                                               שנת הלימודים תשע"ח

שנת לימודים קלה ומוצלחת
סיגלית גת           


חוגגים לילדי חודש מרץ יום הולדת!

תחרות חקר החלל והאסטרונומיה

להלן הקישור עם כל הפרטים לגבי התחרות

המצגת נמצאת באתר התחרות (יש להיכנס ל"אולימפיאדת רמון לחלל לחטיבות הביניים" - "שלבי תחרות" - "אירוע פתיחה"): https://www.excellence.org.il/index.php?p=space

בקישור הבא נמצאת ההכנה לשלב א'


file:///C:/Users/User/Downloads/Space%20Ramon%20Competition-Junior%20High-Step1%20Hebrew%20(2).pdf

בהצלחה

סיגלית

יום התנדבות ב-"נווה הרואה"