לוח מבחנים שכבת ח'

   

לוח מבחנים – תשע"ז

 

שכבת: ח'   

חודש ינואר- 2017 – ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

חנוכה

2

3

4

5

פארק קרסו עתודה מדעית

6

 

 

 

8

 

 

 

9

10

סדנאות עושים חיים

11

 

12

 

13

 

15

 

16

חיסונים השלמות

17

 

18

 

19

 

20

 

 

 

22

 

 

 

23

משקה משקר

24

 

25

 

26

 

27

29

 

 

 

30

31

פארק קראסו מופת

 

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2017 – ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

סדנאות תאיר

2

3

 

5

6

7

מבחן במדעים

8

סדנאות תאיר

9

10

 

 

 

12

13

מבחן במתמטיקה

14

תרגיל התגוננות ארצי

15

מפגש קולנוע+

מבחן חוזר במדעים

16

17

 

19

 

20

מבחן בערבית

21

22

23

מבחן בהסטוריה

24

 

 

 

26

 

 

 

27

מבחן חוזר בהסטוריה

28

מבחן חוזר בערבית

 

 

 

 

 

            חודש מרץ – 2017 – ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

מבחן באנגלית

2

3

מבדק בספרות

 

 

5

6

מופע מחול באולם הספורט

 

7

מבחן בגיאוגרפיה

8

9

מבחן חוזר באנגלית

10

12

פורים

 

 

13

פורים

14

15

מבחן בלשון והבעה

16

17

מבחן חוזר בגיאוגרפיה

19

טיול שנתי

 

20

טיול שנתי

21

 

22

23

מבחן חוזר בלשון והבעה

24

 

 

 

26

 

27

מבחן במתמטיקה כולל מפמ"ר מדעית טכנולוגית

28

יום המעשים הטובים

29

מבחן מיצ"ב באנגלית

30

31

 

 

 

 

חודש אפריל – 2017- ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2

חופשת פסח

3

חופשת פסח

4

חופשת פסח

5

חופשת פסח

6

חופשת פסח

7

חופשת פסח

 

 

9

חופשת פסח

10

חופשת פסח

11

חופשת פסח

12

חופשת פסח

13

חופשת פסח

14

חופשת פסח

 

 

16

חופשת פסח

17

חופשת פסח

18

חופשת פסח

 

19

20

הצגה בהיכל התרבות

21

 

 

 

23

מבחן במורשת

 

 

24

יום השואה

25

מבחן במדעים

26

27

28

מבחן חוזר במורשת

30

מבחן בספרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2017 – ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

יום הזכרון לחללי צה"ל

2

יום העצמאות

 

3

 

4

מבחן חוזר במדעים

5

מבחן חוזר בספרות

 

7

עבודה בהסטוריה

8

מבחן חוזר במתמטיקה

9

10

מבחן באנגלית

11

פארק קראסו ח'1

12

 

 

 

14

ל"ג בעומר

 

15

 

16

מיצ"ב בעברית

17

מבחן חוזר באנגלית

18

 

19

 

 

 

21

 

 

22

23

מיצ"ב במתמטיקה

24

25

26

מועד אחרון למסירת ציונים

 

28

מיצ"ב במדעים

29

 

30

ערב שבועות

 

 

31

שבועות

 

 

 

חודש יוני – 2017 – ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

2

 

 

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

 

11

12

13

 

14

 

15

16

 

 

 

18

 

 

 

19

20

חלוקת תעודות

21

 

22

23

 

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2016

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

5

6

 

7

8

 

 

 

10

 

11

12

13

14

15

 

 

 

17

 

 

 

18

19

20

21

22

24

25

 

26

 

27

28

29

 

 

 

31