לוח מבחנים שכבת ח'

    

לוח מבחנים שנתי – תשע"ח

 

שכבה: ח'

חודש ספטמבר- 2017

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

4

5

 

6

 

7

 

8

10

11

12

13

14

 

15

 

 

 

17

 

18

 

19

20

ראש השנה

21

ראש השנה

22

ראש השנה

 

 

24

25

26

27

חיסון ח'1

28

29

יום כיפור

 

 

 

חודש אוקטובר – 2017

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

3

4

סוכות

5

סוכות

6

סוכות

 

 

8

סוכות

9

סוכות

10

סוכות

11

סוכות

12

סוכות

13

סוכות

15

16

17

18

19

מבחן במדעים

20

 

 

 

22

מבחן בהבעה

23

24

מבחן במתמטיקה

25

 

26

מבחן חוזר במדעים

27

 

 

 

29

מבחן בערבית

 

30

מבחן חוזר בהבעה

31

מבדק קריאה בספרות

 

 

 

 

 

 

חודש נובמבר – 2017- ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

יום רבין

2

 

3

מבחן באנגלית

 

 

5

מבדק חוזר בקריאה בספרות

6

טיול שנתי

7

טיול שנתי

8

 

9

 

10

 

12

מבחן חוזר באנגלית

13

14

 

15

 

16

מבחן בהסטוריה

17

 

 

 

19

 

 

 

20

מבחן בספרות

21

 

22

חיסון ח'2

23

מבחן חוזר בהסטוריה

24

26

27

מבחן בערבית+

מבחן חוזר בספרות

28

29

חיסון ח'3

30

 

 

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2017 – ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

מבחן מדעי המחשב ח'1+ח'2

4

5

מבחן בהבעה

6

חיסון ח'4

7

מבחן בפיזיקה ח'1 + ח'2

8

 

 

 

10

מבחן במדעים

+מבחן חוזר במדעי המחשב

11

 

12

מבחן חוזר בהבעה

13

מבחן בתרבות ישראל

14

חנוכה

15

חנוכה

 

 

17

חנוכה

18

חנוכה

19

חנוכה

20

חנוכה

21

מבחן חוזר בפיזיקה

22

מבחן באנגלית+

מבחן חוזר במורשת

24

מבחן במתמטיקה

25

סדנאות

26

מבחן חוזר במדעים

27

מבחן חוזר באנגלית +

חיסון ח'5

28

29

 

 

 

31

מבחן חוזר במתמטיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2018- ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

חיסון ח'6

4

5

 

 

7

 

 

 

8

9

10

חיסון ח'7

11

 

12

 

14

 

15

16

מבדק קריאה בספרות

17

 

18

 

19

 

 

 

21

 

 

 

22

מבדק קריאה חוזר בספרות

23

 

24

 

25

 

26

28

 

29

30

חידון טו בשבט

31

טו בשבט

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2018 – ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

2

חלוקת תעודות

 

 

4

מבחן במדעים

5

6

מבחן במתמטיקה

7

8

הערכה חלופית בהבעה

9

 

 

 

11

מבחן חוזר במדעים

12

מבחן בהסטוריה

13

14

15

16

 

18

מבחן חוזר בהסטוריה

19

20

הגשת ציונים

21

22

23

 

 

 

25

 

 

 

26

27

28

פורים

 

 

 

 

 

 

חודש מרץ – 2018- ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

פורים

2

פורים

 

 

4

5

מבחן במדעי המחשב ח'1+ח'2

6

7

8

מבחן בפיזיקה

ח'1+ח'2

9

 

 

 

11

 

 

12

מבחן חוזר במדעי המחשב

ח'1+ח'2

13

יום המעשים הטובים

14

15

מבחן מנהלת באנגלית חט"ב

16

 

 

 

18

 

 

19

מבחן חוזר באנגלית

20

מבחן חוזר בפיזיקה ח'1+ח'2

21

מבחני עת"מ במתמטיקה

ח'1+ח'2

22

פסח

23

פסח

 

 

25

פסח

 

26

פסח

27

פסח

28

פסח

29

פסח

30

פסח

 

 

 

חודש אפריל – 2018- ח'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

פסח

2

פסח

3

פסח

4

פסח

5

פסח

6

פסח

 

 

8

9

10

הגשת הערכה חלופית בהסטוריה

11

12

יום השואה

13

 

 

 

15

16

17

 

18

יום הזכרון

19

יום העצמאות

20

 

 

 

22

 

 

23

24

מבחן באנגלית

25

26

מבחן במורשת

 

 

27

29

מבחן חוזר באנגלית

 

30

מבחן בערבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2018- ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

 

2

מבחני עת"מ מדע וטכנולוגיה

ח'1+ח'2

3

ל"ג בעומר

4

 

 

 

6

מבחן מנהלת חט"ב בהבעה

7

מבחן חוזר במורשת

8

9

מבחן מנהלת חט"ב במתמטיקה

10

11

 

 

 

13

מבחן מנהלת חט"ב מדעים

14

מבחן חוזר בהבעה

15

מבחן חוזר במתמטיקה

16

17

 

18

 

 

 

20

שבועות

 

 

21

שבועות

22

מבחן חוזר במדעים

23

24

25

הגשת ציונים

 

 

27

28

מבחני עת"מ מדעי המחשב

ח'1+ח'2

29

 

30

 

 

31

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2018

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

10

11

12

 

13

 

14

15

 

 

 

17

 

 

 

18

19

20

 

21

22

 

24

25

26

27

28

29