לוח מבחנים שכבת ח'

    

לוח מבחנים שנתי – תשע"ח

 

שכבה: ח'  28/12/17

חודש נובמבר – 2017- ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

1

יום רבין

2

 

3

מבחן באנגלית

 

 

5

מבדק חוזר בקריאה בספרות

6

 

7

מבחן חוזר באנגלית

8

 

9

 

10

 

12

טיול שנתי

13

טיול שנתי

14

 

15

 

16

 

17

מבחן בספרות

 

 

19

 

 

 

20

מבחן בהסטוריה

21

 

22

חיסון ח'2

23

מבחן חוזר בהסטוריה

24

26

27

מבחן בערבית+

מבחן חוזר בספרות

28

29

חיסון ח'3

30

 

 

 

 

 

 

חודש דצמבר – 2017 – ח'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

מבחן בספרות

 

 

3

מבחן מדעי המחשב ח'1+ח'2

4

5

מבחן בהבעה

6

חיסון ח'4

7

מבחן בפיזיקה ח'1 + ח'2

8

מבחן חוזר בספרות

 

10

מבחן במדעים

+מבחן חוזר במדעי המחשב

11

 

12

מסיבת חנוכה לשכבת ח'

13

מבחן בתרבות ישראל+

מבחן חוזר בהבעה

14

חנוכה

15

חנוכה

 

 

17

חנוכה

18

חנוכה

19

חנוכה

20

חנוכה

21

מבחן חוזר בפיזיקה

22

מבחן באנגלית+

מבחן חוזר במורשת

24

מבחן במתמטיקה

25

סדנאות

26

מבחן חוזר במדעים

27

מבחן חוזר באנגלית +

חיסון ח'5

28

29

 

 

 

31

מבחן חוזר במתמטיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש ינואר – 2018- ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

2

3

חיסון ח'6

4

5

 

 

7

 

 

 

8

9

10

חיסון ח'7

11

 

12

 

14

 

15

16

מבדק קריאה בספרות

17

 

18

 

19

 

 

 

21

 

 

 

22

מבדק קריאה חוזר בספרות

23

 

24

 

25

 

26

28

 

29

30

חידון טו בשבט

31

טו בשבט

 

 

 

 

 

חודש פברואר – 2018 – ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

 

1

2

חלוקת תעודות

 

 

4

מבחן במדעים

5

6

מבחן במתמטיקה

7

8

הערכה חלופית בהבעה

9

 

 

 

11

מבחן חוזר במדעים

12

מבחן בהסטוריה

13

14

15

16

 

18

מבחן חוזר בהסטוריה

19

20

הגשת ציונים

21

22

מבחן בספרות

23

 

 

 

25

 

 

 

26

מבחן חוזר בספרות

27

28

פורים

 

 

 

 

 

 

חודש מרץ – 2018- ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

1

פורים

2

פורים

 

 

4

5

מבחן במדעי המחשב ח'1+ח'2

6

7

8

מבחן בפיזיקה

ח'1+ח'2

9

 

 

 

11

 

 

12

מבחן חוזר במדעי המחשב

ח'1+ח'2

13

יום המעשים הטובים

14

15

מבחני עת"מ במתמטיקה

ח'1+ח'2

16

 

 

 

18

מבחן מנהלת באנגלית

 

19

 

20

מבחן חוזר בפיזיקה ח'1+ח'2

21

מבחן חוזר באנגלית

22

פסח

23

פסח

 

 

25

פסח

 

26

פסח

27

פסח

28

פסח

29

פסח

30

פסח

 

 

 

חודש אפריל – 2018- ח'

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

פסח

2

פסח

3

פסח

4

פסח

5

פסח

6

פסח

 

 

8

9

10

הגשת הערכה חלופית בהסטוריה

11

12

יום השואה

13

 

 

 

15

16

מבדק קריאה בספרות

17

 

18

יום הזכרון

19

יום העצמאות

20

 

 

 

22

 

 

23

מבדק קריאה בספרות

24

מבחן באנגלית

25

26

מבחן במורשת

 

 

27

29

מבחן חוזר באנגלית

 

30

מבחן בערבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש מאי – 2018- ח'

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

1

 

2

מבחני עת"מ מדע וטכנולוגיה

ח'1+ח'2

3

ל"ג בעומר

4

 

 

 

6

מבחן מנהלת חט"ב בהבעה

7

מבחן חוזר במורשת

8

9

מבחן מנהלת חט"ב במתמטיקה

10

11

 

 

 

13

מבחן מנהלת חט"ב מדעים

14

מבחן חוזר בהבעה

15

מבחן חוזר במתמטיקה

16

17

 

18

 

 

 

20

שבועות

 

 

21

שבועות

22

מבחן חוזר במדעים

23

24

25

הגשת ציונים

 

 

27

28

מבחני עת"מ מדעי המחשב

ח'1+ח'2

29

 

30

 

 

31

 

 

 

 

 

חודש יוני – 2018

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

4

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

10

11

12

 

13

 

14

15

 

 

 

17

 

 

 

18

19

20

 

21

22

 

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש יולי – 2018

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2

3

4

5

6

 

 

8

 

9

10

11

 

12

13

 

 

15

 

16

17

18

19

20

 

 

22

 

 

 

23

24

25

26

27

 

29

30

 

31