חומרי לימוד

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 
מבוא לשירת ימי הבינייםאופירה גרנות 21/12/2019143.81 KBהורדה
ניתוח המערכות - אנטיגונהאופירה גרנות 21/12/201933.58 KBהורדה
מאגר שאלות בחינת בגרות קיץ תש"ףאופירה גרנות 10/06/202022.55 KBהורדה
כל החיים לפניו מצגתאופירה גרנות 21/12/2019257.58 KBהורדה
כל החיים לפניו סיכום הסיפוראופירה גרנות 21/12/201936.80 KBהורדה
ראי אדמה שאול טשרניחובסקיאופירה גרנות 21/12/2019600.33 KBהורדה
שני יסודותאופירה גרנות 21/12/2019977.48 KBהורדה
תקצירים ליצירות ספרותיותאופירה גרנות 21/12/201913.90 KBהורדה
שירת ימי הביניים מצגתאופירה גרנות 21/12/20191.26 MBהורדה
רחל - פגישה חצי פגישהאופירה גרנות 21/12/2019555.82 KBהורדה
שיר אימי והנחל - אצ"גאופירה גרנות 21/12/2019322.62 KBהורדה
ועוד אבוא אל ספךאופירה גרנות 23/12/201965.30 KBהורדה
ביאליק לבדיאופירה גרנות 21/12/2019158.39 KBהורדה
ביאליק על השחיטהאופירה גרנות 21/12/2019169.81 KBהורדה
ביאליק לא זכיתי באור מן ההפקראופירה גרנות 21/12/2019164.63 KBהורדה
אנטיגונה מצגתאופירה גרנות 21/12/2019155.70 KBהורדה
ביאליק הכניסני תחת כנפךאופירה גרנות 21/12/2019152.14 KBהורדה
ביקור הגברת הזקנה ניתוח המערכותאופירה גרנות 21/12/201934.89 KBהורדה
העיוורת - יעקב שטיינברג מצגתאופירה גרנות 21/12/201996.68 KBהורדה
העיוורת מצגת מסכמתאופירה גרנות 23/03/20208.99 MBהורדה
האומנם - לאה גולדברגאופירה גרנות 21/12/2019174.96 KBהורדה
דברי רקע ראשוניים מצגתאופירה גרנות 21/12/20191.96 MBהורדה
האדונית והרוכל - סיכום הסיפוראופירה גרנות 21/12/2019109.00 KBהורדה