לוח מבחנים לשכבת יב'
לוח מבחנים שנתי – תש"פ


שכבה: יב'

 

חודש אוקטובר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי


1

2


ערב חג סוכות


4


חו"המ סוכות5


חו"המ סוכות6


חו"המ סוכות

7


חו"המ סוכות8


חו"המ סוכות

9

 

חג שני סוכות11


אסרו חג סוכות12


מבחן באנגלית

13


14

15


16
                     18

מבחן באנגלית 
יב'2
                      19

מבחן אשכול ב'
20  21                        22

מבחן אשכול א': מדעי המחשב,
כימיה,
ביולוגיה
תקשורת

מבחן בספרות
יב'2


 23

2526


מבחן ביוטכנולוגיה

27


28


מבחן באזרחות 

יב'2

29

30


יום הזיכרון ליצחק רבין

חודש נובמבר– 2020

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1


 

2


 


3


בגרות פנימית בע"פ באנגלית

                       4


בגרות פנימית בע"פ באנגלית5

 

מבחן במנהל וכלכלה

יב'26


בגרות פנימית בע"פ באנגלית9

10 

11 


מבחן באזרחות

                    12


13

15


 


16


מבחן במתמטיקה

1718


 


19


מבחן בתנ"ך


מבחן בספרות

יב'2

 


20

22


מבחן באשכול א'


בגרות בע"פ באנגלית

יב'2

23


2425

 

מבחן באזרחות

יב'2                     26


מבחן באשכול ב'


27


29


מבחן במנהל וכלכלה

יב'2                     30


 


 


חודש דצמבר – 2020

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 


                        1


מבחן באזרחות

                       23


 


 

4

6

7


מתכונת במתמטיקה

8

9

 

10


מבחן חוזר באשכול א'


מבחן בביוטכנולוגיה11


חנוכה

13


חנוכה


 

14


חנוכה


15


חנוכה16


חנוכה


 


17


חנוכה


 


18


חנוכה
20


 

 

 

21


מבחן חוזר באזרחות2223


 24


מבחן בתנ"ך


                   25


צום י' בטבת


27


 

 


28


מבחן במתמטיקה


 


29

30

31


בגרות פנימית באזרחות 

חודש ינואר– 2021

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 


 

  1

3

4


מתכונת באנגלית

5


 

6

 

7


מבחן חוזר באשכול ב'

 


8


 

10


 


 

11


מתכונת במתמטיקה

 


12


 

 13


 


 


14


מבחן חוזר בתנ"ך


 

15


 
17


 

18


מתכונת חוזרת במתמטיקה

19


 


20


 

 

 

21


בגרות פנימית בתנ"ך22


24


בגרות בע"פ באנגלית


 

 


25


בגרות בע"פ באנגלית

 

 


26


בגרות בע"פ באנגלית


מבחן חוזר בביוטכנולוגיה

 


27


בגרות בע"פ באנגלית

28


ט"ו בשבט


בגרות בע"פ באנגלית

                     29

מתכונת חוזרת באנגלית


31


 
         

חודש פברואר-2021


 

 

 

יום ראשון   יום שני יום שלישי  יום רביעי    יום חמישי  יום שישי 
  1

בגרות במתמטיקה

 
 2

בגרות במתמטיקה


4
                        
   5

                    
                           7 

מבחן בתקשורת

מבחן במדעי המחשב


                        9

בגרות באנגלית
                   10

בגרות באנגלית 
11  12
14                     15 

מבחן בפיזיקה

מבחן בערבית


16  17  18  19 
21                        22 

מבחן בביולוגיה
(אשכול א'+ב')


23                  24

הפנינג פורים 
                     25 

תענית אסתר
26 

                       28 

פורים


         

 

חודש מרץ– 2021

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 


 

1


מבחן חוזר התקשורת

 


2


 

3


 4

 

 5

                       7


מבחן באשכול א'


מתכונת בתקשורת


 


8

9

10


 

11


בגרות בע"פ בערבית


12

14


 


15


 

16


17


 


                      18


בגרות בתקשורת עיוני


 

 


19


פסח

21


פסח

22


פסח


23


פסח

24


פסח

 

 


25


פסח

26


פסח


28


פסח


 

29


פסח

 

                     30


פסח

 

                     31


פסחחודש ינואר– 2021

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 


 

  1

3

4


מתכונת באנגלית

5


 

6

 

7


מבחן חוזר באשכול ב'

 


8


 

10


 


 

11


מתכונת במתמטיקה

 


12


 

 13


 


 


14


מבחן חוזר בתנ"ך


 

15


 
17


 

18


מתכונת חוזרת במתמטיקה

19


 


20


 

 

 

21


בגרות פנימית בתנ"ך22


24


בגרות בע"פ באנגלית


 

 


25


בגרות בע"פ באנגלית

 

 


26


בגרות בע"פ באנגלית


מבחן חוזר בביוטכנולוגיה
27


בגרות בע"פ באנגלית

28


ט"ו בשבט


בגרות בע"פ באנגלית

29


31


 
       

 

 

חודש אפריל– 2021

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 


 


 


 

 


 


1


פסח

2


פסח


 

4


פסח


5


פסח

6

7


 

8


מבחן באשכול ב' (ללא ביולוגיה)


9


יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 


11


מבחן חוזר באשכול א'


12


 

1314


יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 


15


יום העצמאות


 

 


16

18


 

 

19


מבחן בביולוגיה 

(אשכול א'+ב')

2021

 

 22


 

23


25


 26


 

27

 

28

29

                    30


ל"ג בעומר


 

חודש מאי– 2021

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

2


מתכונת בתיאטרון


 

3


 


4


 

5


 


6


מבחן חוזר באשכול ב' 

(ללא ביולוגיה)

 

 


7

9


 


10


יום ירושלים


מבחן חוזר בביולוגיה

(אשכול א'+ב')

11

12


 

13


מתכונת בפיסיקה


מתכונת בערבית


מתכונת במדעי החברה


14

16


שבועות


 


17


שבועות


 

18


שבועות


19


 


20

 

מתכונת חוזרת בתיאטרון


מתכונת באומנות פלסטית


מתכונת באומנות העיצוב


מתכונת במחשבת ישראל


21

23


 

24


2526

 

 


27


 

 

 

28


30


 


31


בגרות בערבית

 


 

 

חודש יוני – 2021


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 


1


 

23


בגרות במחשבת ישראל


בגרות בתיאטרון

 

 

4

6

7


מתכונת בביולוגיה

(אשכול א'+ב')


 

8

9

 

10


מתכונת בפיזיקה

 

 


11


 

13


 


 

14


 


15


 16


 


 


17


מתכונת במדעי המחשב

 

 

18


 
20


 

 

 

21


 


22


בגרות בביולוגיה

(מעבדה)23


 24


 

25


 

27


 

 


28


בגרות בביולוגיה

(עיוני)

 


29


בגרות בפיזיקה


 

30

 


 

 

חודש יולי– 2021


 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 


 


 


 

 


 


1


בגרות במדעי המחשב 

2


 


 

4


 


5


 

6

7


 

8


 

9


 


11


 

12


 

1314

 

15


16

18


 

 

19

 

2021

 

 22


 

23


25


 26


 

27

 

28

29

30


31