לוח מבחנים לשכבת ט'

 

לוח מבחנים שנתי – תש"פ


שכבה: ____ט___

חודש ינואר – 2020

 

חודש אוקטובר – 2020

 

 

 

 

 

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1

                       2


ערב חג סוכות                      4

חו"המ סוכות


 

                       5

חו"המ סוכות
                       6

חו"המ סוכות
                       7

חו"המ סוכות

                      8

חו"המ סוכות

9


חו"המ סוכות

11


אסרו חג סוכות 

12 13

14                       15

מבחן בעברית 
ט'1-ט'7


16


                     18

מבחן במתמטיקה
ט'4

 

                      19

מבחן במתמטיקה 
ט'1-ט'7
(בפרט ל-ט'4)


20 21                      22

23


מבחן בתנ"ך 

ט'1-ט'7

 25                     26

מבדק בהיסטוריה
ט'1-ט'7


27  28                       29

                      30

יום הזיכרון ליצחק רבין


 


 

חודש נובמבר– 2020

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1


מבחן באנגלית 

ט'1-ט'72


מטלת ביצוע בערבית 

ט'2, ט'5-ט'73


מבחן במדעים

ט'1-ט'7

4


5


מבחן במדעי המחשב 

ט'1-ט'2


6
8

9

10

11

12


 


13

15

16


 


 17

18
19

20
22


מבחן באזרחות 

ט'1-ט'7


 

23

 

24
25


מבחן בפיסיקה 

ט'1-ט'2

 

26


מבחן בערבית 

ט'2, ט'5-ט'7

27


29


מבחן בהיסטוריה 

ט'1-ט'730 


 


 

 

 

 

חודש דצמבר– 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי


 

1

2


הערכה חילופית בערבית 

ט'2, ט'5-ט'73


מבחן בעברית 

ט'1-ט'7

4
6


מבחן במדעים

ט'1-ט'77

8


9


10

 

מבחן במדעי המחשב

ט'1-ט'2


מבחן במתמטיקה

ט'3-ט'7

 

 

11


חנוכה


13


חנוכה

14

 

חנוכה

15


חנוכה16


חנוכה

17


חנוכה

18


חנוכה
20
21


מבחן במתמטיקה

ט'1-ט'722

23


מבחן באנגלית

ט'1-ט'7


24


הערכה חלופית בתנ"ך 

ט'1-ט'725


צום י' בטבת


27


מבחן חוזר בהיסטוריה28


מבחן חוזר בתנ"ך


מבחן חוזר

 בגאוגרפיה29


מבחן חוזר בעברית


מבחן חוזר באזרחות30


מבחן חוזר באנגלית

31


מבחן חוזר במדעי המחשב

ט'1-ט'2


 

 

 חודש ינואר – 2021


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי
 

 

1
3


מבחן חוזר במתמטיקה

4


מבחן חוזר במדעים


מבחן חוזר בפיזיקה5

6


7

8
10


11

12

13

14

15
17
18

19

20

21

22


24

25


26


27

28


ט"ו בשבט


 

29

31