לוח מבנים לשכבת ח'

לוח מבחנים שנתי – תש"פ


שכבה: ___ח'____

חודש אוקטובר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי


1 2

ערב חג סוכות


                       4

חו"המ סוכות


                       5

חו"המ סוכות


                      6

חו"המ סוכות
                      7

חו"המ סוכות
                       8

חו"המ סוכות
                       9

חו"המ סוכות
                      11

אסרו חג סוכות


12 13                       14

מבחן בלשון והבעה
ח'1-ח'7


15 16
                      18

בוחן במתמטיקה
ח'3-ח'7
                     19

מועד אחרון להגשת משימת כתיבה בספרות ח'3-ח'7


                    20

בוחן במתמטיקה (הבוחן יתקיים בשיעור)
ח'3
21                     22


                    23

מבחן בלשון והבעה 
ח'3
                     25

מבחן באנגלית 
ח'1-ח'7


                    26

בוחן במתמטיקה
ח'3-ח'7
(הבוחן יתקיים בשיעור) 


                      27

מבחן בהיסטוריה
ח'1-ח'7
 28

מבדק בהיסטוריה
                     29

יום הזיכרון ליצחק רבין


                     30

 

חודש נובמבר – 2020

 

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1


2


מבחן במתמטיקה3

4


מועד אחרון להגשת משימת כתיבה בספרות

ח'1-ח'2

5


מטלת ביצוע בערבית

ח'2-ח'7


 

6


מועד אחרון להגשת מטלה בתרבות ישראל 

ח'3
8


מבדק בספרות
9


מועד אחרון להגשת מטלה בתרבות יהדות

ח'1-ח'7 

 


10


מבחן באנגלית


11

12

1315

 

16

17


מבדק במדעים

ח'1-ח'7 

(פרט ל-ח'3)

18

19

20


הגשת ציונים רבעון א'
22

23


מבחן בערבית

ח'2-ח'7

(פרט ל-ח'3)

24

25

26

 

27


הערכה חלופית בגאוגרפיה

ח'3-ח'729                      30
       

 

 

חודש דצמבר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

1 2                       3

מבחן במדעי המחשב
ח'1-ח'2


4
6

 

                      7

מבחן במדעים


8 9                       10

מבדק קריאה בספרות


11


חנוכה


13


חנוכה                     14

חנוכה
                      15

חנוכה
                     16

חנוכה
                      17

חנוכה

18


חנוכה

20

21                       22

מבחן באנגלית


23

24


מבחן בהיסטוריה

25


צום י' בטבת


27 28

מבחן במתמטיקה
29 30                      31

מבחן חוזר באנגלית

מבחן חוזר במדעי המחשב


 

 


חודש ינואר – 2021

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

                       3

מבחן חוזר בעברית

מבחן חוזר בלשון והבעה


 

4


מבחן חוזר במתמטיקה

                       5


מבחן חוזר בגאוגרפיה


מבחן חוזר בספרות


מבחן חוזר בהיסטוריה6


מבחן חוזר במדעים

7

8
10

11

12

13


הגשת ציונים מחצית א'14

15
17

 

18


19


20


21

22


24


25
26

 

27

28


ט"ו בשבט29

31