לוח מבחנים לשכבת יא'

לוח מבחנים שנתי – תש"פ

שכבה: יא'


 

חודש אוקטובר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי
1

2


ערב חג סוכות4


חו"המ סוכות

5


חו"המ סוכות

6


חו"המ סוכות

7


חו"המ סוכות

8


חו"המ סוכות


9


חג שני סוכות11


אסרו חג סוכות12

13


14


15

16
18


מבחן בהיסטוריה

10:00-12:00

19

20

21


22


מבחן בתנ"ך

13:00-14:15


מבחן במתמטיקה יא'1


23

25  26 27 

מבחן במתמטיקה
                     28

מבחן בתנ"ך 
יא'1
29                      30

יום הזיכרון ליצחק רבין

 

 

חודש נובמבר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1


2


3


מבחן באשכול ב'4


                       5


מבחן בהיסטוריה יא'26


8


מבחן באנגלית                         9


מבחן באנגלית

יא'2 (הקבצה-ויקטוריה)10

11


מבחן בתנ"ך 

יא'212


 

13                     15


מבחן בהיסטוריה 

יא'1


16


מבחן בלשון17


                     18


מבחן בלשון 

יא'2


19


מבחן אשכול א'


מבחן בגאוגרפיה

יא'120
2223


מבחן בתנ"ך


                     24


מבחן במתמטיקה יא'2

25

26


27


מבחן במתמטיקה29


                        30


מבחן בלשון

יא'1

 

 

חודש דצמבר– 2020

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

                     1

מבחן חוזר באשכול ב'


2                        3

מבחן בהיסטוריה 
יא'2


                       4

6

מ
בחן חוזר בלשון

 

                       7

מבחן באנגלית
יא'2
                      8                        9

מבחן בתנ"ך
יא'2
                    10

מיני מתכונת בהיסטוריה


11


חנוכה

                     13

חנוכה

 
                    14 

חנוכה
                     15 

חנוכה
                    16

חנוכה 
                     17 

חנוכה
                     18 

חנוכה
                   20 

מבחן חוזר באשכול ב'
                      21

מבחן במתמטיקה 
יא'2 
22  23                      24 

מבחן חוזר במתמטיקה

מתכונת מס'1 במתמטיקה
יא'1

מבחן בהיסטוריה
יא'2


25 
27 

מבחן חוזר בתנ"ך


28                      29 

מבחן במתמטיקה
יא'2
                     30

מבחן באנגלית 
                      31

מתכונת מס'2 במתמטיקה 
יא'1


 

 

 


 

חודש ינואר– 2021

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי


13


4


  • *בגרות במתמטיקה 
  • יא'1-יא'2

  • *מתכונת בהיסטוריה
5


בגרות במתמטיקה

יא'1-יא'2

6

                   7


מבחן בהיסטוריה

יא'2


8


מתכונת מס'1 בהיסטוריה

יא'110


11


                           12

מתכונת במתמטיקה

יא'2


13


מועד אחרון למסירת ציונים-מחצית א'14


מתכונת מס' 2 בהיסטוריה

יא'1

15
1718


בגרות בהיסטוריה
                          19

 

מתכונת במתמטיקה

יא'2


20


21


22
24


                   25


מתכונת במתמטיקה 

יא'2


26


27


28


ט"ו בשבט


מתכונת בהיסטוריה

יא'229


31 

חודש פברואר-2021


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי


1


בגרות במתמטיקה

יא'22

3

4


מתכונת בהיסטוריה יא'2

                   5

 7


8

9


 

10

11


מתכונת בהיסטוריה יא'2


 

12


 14


15


                          16


בגרות בהיסטוריה

יא'2


 

17


 

                  18

19
2122

 23 

 

24


25


26
28