לוח מבחנים לשכבת י'

לוח מבחנים שנתי – תש"פ

שכבה: י

חודש אוקטובר – 2020

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2


ערב חג סוכות


4


חו"המ סוכות
                       5

חו"המ סוכות
                      6

חו"המ סוכות
                       7

חו"המ סוכות
                       8

חו"המ סוכות
                       9

חג שני סוכות
                     11 

אסרו חג סוכות


12  13  14  15  16
18   19 20  21                       22

מבדק בהיסטורה 
                     23

מבחן בהיסטוריה

 
25  26   27                      28

מבחן באנגלית

 
29                      30

יום הזיכרון ליצחק רבין 

 

 

 

חודש נובמבר – 2020

 


יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1


מבדק במבוא לביולוגיה2

3

4

5


מבחן במתמטיקה

6


8

9


10

11


מבחן בתנ"ך

י'3-י'912 

1315


                    16


מבחן בספרות 

י'117


מבחן בספרות

י'2-י'9

 


18


 

19


20
22


23


2425


מועד אחרון להגשת תלקיט בלשון

י'3-י'9


מבחן בלשון 

י'226


מבחן בתנך

י'1

27


מבחן חוזר בתנ"ך

י'3-י'9

29


מבחן במבוא לביולוגיה

י'1


 

30


מבחן באשכול ב'31


 

חודש דצמבר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2


תחילת היבחנות בע"פ באנגלית


מבחן באנגלית 

י'23


46


מבחן חוזר בלשון

י'27

8


מבחן התאמות

910


מבחן במבוא לביולוגיה

י'2-י'9


מבחן חוזר בתנ"ך

י'111


חנוכה13


חנוכה14

חנוכה
                 15

חנוכה
                    16

חנוכה
                    17

חנוכה
                     18

חנוכה

20                          21

מבחן חוזר באנגלית
י'2
 
22  23 

מבחן באשכול א'
                     24

סוף היבחנות בע"פ באנגלית

מבחן בגיאוגרפיה
 י'1

מבחן בהיסטוריה
י'2

 
                    25 

צום י' בטבת
                   27

מבדק בספרות


                       28 

מבדק בספרות
י'1,י'3-י'9
                29 

מבדק בספרות
י'2
30                      31 

מבחן בהיסטוריה

מבחן חוזר בגיאוגרפיה
י'1
 

 

חודש ינואר– 2021

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי


1
3


                     4

מבחן חוזר באשכול ב'


5

6                        7

מבחן במתמטיקה
י'2-י'9


8
                    10

מבחן חוזר בהיסטוריה


11                      12

מבחן חוזר בהיסטוריה
י'2 
13                       14

מבחן חוזר במתמטיקה
י'2-י'9 
15 
                    17

מבחן חוזר באשכול א'
18                       19 

מבחן חוזר במבוא לביולוגיה20  21  22 
                     24

מבחן בהתאמות
25  26  27                      28

ט"ו בשבט 


29 
31