לוח מבנים לשכבת ז'


לוח מבחנים שנתי – תשפ"א


שכבה: ___ז'____

 

חודש אוקטובר – 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2


ערב חג סוכות4


חו"המ סוכות

5


חו"המ סוכות

6


חו"המ סוכות7


חו"המ סוכות

8


חו"המ סוכות

9


חו"המ סוכות
11


אסרו חג סוכות12

13

14 

15 

16
1819


מבחן במתמטיקה-אלגברה20


21


22 

23


25


26


מבחן במתמטיקה-גאומטריה27

28

29


יום הזיכרון ליצחק רבין

30


הגשת עבודה במורשת
חודש נובמבר– 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

1

2


מטלת ביצוע בערבית

ז'2, ז'5, ז'63

4

5


מבחן באנגלית


68

9

10


מבחן במדעים11

12

13
15


מבחן בספרות16

17


18


19

20


מועד אחרון למסירת ציונים רבעון א'22


23


מבחן בעברית2425


26


הערכה חלופית בתנ"ך27


29


30


מבחן בערבית

ז'2, ז'5, ז'6

חודש דצמבר– 2020

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי1

2

3


מבחן במדעים46


מבחן במתמטיקה


7

8


9


מטלה הגשה במדעי המחשב 

ז'1-ז'210


11


חנוכה
13


חנוכה14


חנוכה


15


חנוכה

16


חנוכה

 

17


חנוכה

 

18


חנוכה20


מבחן באנגלית21

 

22


הערכה חלופית בערבית 

23

 

24


מבדק קריאה בספרות

 

25


צום י' בטבת27


מבחן חוזר במתמטיקה28


29


מבחן חוזר במדעים


30


מבחן חוזר בעברית


מבחן חוזר במדעי המחשב 

ז'1-ז'231


מבחן חוזר באנגלית חודש ינואר– 2021

 

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

 

 


1


3


4


מבחן חוזר בערבית


מבחן חוזר בספרות5


6


7


810

11

12

13


הגשת ציונים מחצית א'14

15
17
18

19

20


21

22


24

25

26

27

28


ט"ו בשבט29

31           חודש פברואר– 2021

  

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי


1

2

3

4

5


חלוקת תעודות7


8

9

10


11

1214


15

16

17

18

19


21
22

23

24

25

26


28