משובים

משובים לפעילויות חברתיות


סדנאות "חשבון נפש" לשכבת ז

סדנאות הכנה לצו ראשון שכבת יא

יום נתינה שכבת י

סיור סליחות שכבת יא

הרצאת משורר שכבת ט' וי'                                                                          

פעילות חברתית לשנה"ל תשע"ח


תמונות מתחלפות