בית ספר ירוק

מה הוא בית ספר ירוק?

הודעות

בית ספר מקיף עירוני א' תשע"ו - לקראת הכרה של "בית ספר ירוק מתמיד"!

ביה"ס מקיף עירוני א' חרט על דגלו את החינוך לקיימות כחלק מערכי ביה"ס

ולקראת שנה"ל תשע"ו הוא פיתח יוזמה חינוכית שפעילים בה כלל תלמידי ביה"ס

כיתות ז'-י"ב.

 

נבנתה תוכנית לימודים חדשנית שמשלבת בין למידה משמעותית לבין מעורבות חברתית

מיזם שנקרא: "השביל הירוק" שמשמעותו חינוך לאקטיביזם סביבתי, הקמת פינות למידה

חוץ כיתתיות בדגש על מיחזור.

תוכנית הלימודים כוללת למידה בינתחומית בתחומי הדעת: ג"ג, מדעים, חינוך, אנגלית וספרות.

יעסקו בתכנים של: העצמה חברתית, ניצול יעיל של משאבי הטבע, טיפול בפסולת וזיהום אויר.

 

בנוסף יבצעו התלמידים פעילויות של למידה חווייתית בדגש על מעורבותם לקהילה כגון:

·        חיסכון בחשמל- פעילויות הסברה לתלמידי בתי הספר היסודיים.

·        ניקיון חופים – מבצע ניקיון במהלך שנה"ל.

·        צריכה נבונה – תרבות הצריכה והסברה ברשתות השיווק.

·        פרוייקט "גלוב" – כיתות מופ"ת  ח', ט' עבודות חקר בנושא שינוי אקלים ומטורולוגיה.

·        ימי שיא בנושא: קיימות "הכדור ביידים שלנו".

·        הקמת מרחבי לימוד חוץ כיתתיים.

·        תחרות בין הכיתות בנושא: מיחזור נייר, איסוף בקבוקים, איסוף סוללות, איסוף אריזות.

·        הפנינג קיימות – "שוק קח תן" פתוח לכל הקהילה.

·        סיורים וטיולים בנושא טיפול בפסולת, ביקור באתרים: חיריה, דודאים. 

 

·        מנהיגות ירוקה - טיפוח של "המועצה הירוקה" לפרוייקטים של העצמה.  


·        ולסיום: ציטוט של יאנוש קורצ'אק:

"מי שחושב לשנה

זורע חיטה

 

מי שחושב לשנים

נוטע עצים

 

מי שחושב לדורות

מחנך אנשים"

איחולי שנה טובה ומוצלחת

והמשך שמירה וטיפוח הסביבה למען הכלל

                                                                                                     

   רינת כהן

                                                                                                         מנהלת   חט"ב                                                                                                          

מסמכים

 כותרתבעליםקטגוריהתאריך עריכהגודל 
פעילויות לחנוכה  13/12/20168.60 MBהורדה